Πίνακας προδιαγραφών για LRLEQ-BY1

LRLEQ3BY1 LRLEQ4BY1
Ψυκτική απόδοση Χαμηλή θερμοκρασία kW kW 2.78 (1) 3.62 (1)
Ισχύς εισόδου Χαμηλή θερμοκρασία Ονομ. kW 2.60 (1) 3.41 (1)
COP Χαμηλή θερμοκρασία Ονομ.   1.07 (1) 1.06 (1)
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 43°C R-410A Te -35°C Απόδοση ψύξης (Ρ3) kW 2.13 3.02
      Ισχύς εισόδου (D3) kW 3.58 4.57
Casing Χρώμα   Λευκό Daikin Λευκό Daikin
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 1,345 1,345
    Πλάτος mm 900 900
    Βάθος mm 320 320
Βάρος Μονάδα kg 130 130
Fan Type   Ελικοειδής Ελικοειδής
  Ποσότητα   2 2
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος W 70 70
  Μετάδοση κίνησης   Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης
Εναλλάκτης θερμότητας Τύπος   Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5
  Φορτίο kg 6.90 6.90
  Φορτίο TCO2Eq 14.4 14.4
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
  Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   3N~ 3N~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 380-415 380-415
Σημειώσεις Ψύξη: θερμοκρασία εξάτμισης -35°C, εξωτερική θερμ. 32°C, είσοδος SH10°C Ψύξη: θερμοκρασία εξάτμισης -35°C, εξωτερική θερμ. 32°C, είσοδος SH10°C
  Δεδομένα ηχητικής πίεσης: μέτρηση 1m εμπρός από τη μονάδα, σε ύψος 1,5m Δεδομένα ηχητικής πίεσης: μέτρηση 1m εμπρός από τη μονάδα, σε ύψος 1,5m