Πίνακας προδιαγραφών για LREQ-BY1R

LREQ15BY1R LREQ20BY1R
Casing Χρώμα   Κρεμ (Κωδικός Munsell: 5Y7.5/1) Κρεμ (Κωδικός Munsell: 5Y7.5/1)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 1,680 1,680
    Πλάτος mm 1,240 1,240
    Βάθος mm 765 765
Βάρος Μονάδα kg 331 337
Συμπιεστής 2 Τύπος   Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής
Fan Type   Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
  Ποσότητα   2 2
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/min 230 240
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος W 350 750
Κινητήρας ανεμιστήρα 2 Έξοδος W 350 750
Εναλλάκτης θερμότητας Τύπος   Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων
Εύρος λειτουργίας Θερμοκρασία περιβάλλοντος Μέγ. °C 43 43
    Ελάχ. °C -20 (2) -20 (2)
  Εξατμιστής Ψύξη Μέγ. °CDB 10 10
      Ελάχ. °CDB -45 (1) -45 (1)
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5
  Φορτίο kg 11.5 11.5
  Φορτίο TCO2Eq 24.0 24.0
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 380-415 380-415
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Συμπιεστής 1 Ψύξη A 7.0 9.5
    Συμπιεστής 2 Ψύξη A 8.2 8.4
    Συμπιεστής 3 Ψύξη A 8.2 8.4
Σημειώσεις Όταν η θερμοκρασία εξάτμισης στόχος είναι -20°C ή χαμηλότερη, υπάρχει η πιθανότητα προσθήκης λαδιού ψυκτικού. Εάν προστεθεί λάδι ψυκτικού, η θερμοκρασία εξάτμισης στόχος δεν μπορεί να αλλάξει σε -20°C ή υψηλότερη. Όταν η θερμοκρασία εξάτμισης στόχος είναι -20°C ή χαμηλότερη, υπάρχει η πιθανότητα προσθήκης λαδιού ψυκτικού. Εάν προστεθεί λάδι ψυκτικού, η θερμοκρασία εξάτμισης στόχος δεν μπορεί να αλλάξει σε -20°C ή υψηλότερη.
  Στο περιβάλλον χρήσης, στο οποίο η εξωτερική θερμοκρασία μειώνεται κάτω από -10°C, απαιτείται η εγκατάσταση ανεμοφράκτη ή κάλυμμα συγκράτησης χιονιού. Για λεπτομέρειες, βλ. το εγχειρίδιο συντήρησης. Στο περιβάλλον χρήσης, στο οποίο η εξωτερική θερμοκρασία μειώνεται κάτω από -10°C, απαιτείται η εγκατάσταση ανεμοφράκτη ή κάλυμμα συγκράτησης χιονιού. Για λεπτομέρειες, βλ. το εγχειρίδιο συντήρησης.
  Συνθήκες λειτουργίας εξωτερικής μονάδας: θερμοκρασία εξάτμισης = -10°C, εξωτερική θερμοκρασία +32°C, SH αναρρόφησης 10K Συνθήκες λειτουργίας εξωτερικής μονάδας: θερμοκρασία εξάτμισης = -10°C, εξωτερική θερμοκρασία +32°C, SH αναρρόφησης 10K
  Πρέπει να χρησιμοποιείται το κιτ διακλάδωσης σωλήνων (EKHRQZM) για το διαχωρισμό ενός σωλήνα αναρρόφησης μεταξύ των εξωτερικών μονάδων. Πρέπει να χρησιμοποιείται το κιτ διακλάδωσης σωλήνων (EKHRQZM) για το διαχωρισμό ενός σωλήνα αναρρόφησης μεταξύ των εξωτερικών μονάδων.
  Πρέπει να χρησιμοποιείται το λάδι ψυκτικού από τα εξαρτήματα συντήρησης της DAIKIN. (Δοχείο 1 λίτρου: αρ. εξαρτήματος 5004333) Πρέπει να χρησιμοποιείται το λάδι ψυκτικού από τα εξαρτήματα συντήρησης της DAIKIN. (Δοχείο 1 λίτρου: αρ. εξαρτήματος 5004333)
  Οι άλλοι περιορισμοί αφορούν τις συνθήκες λειτουργίας (3D085617). Οι άλλοι περιορισμοί αφορούν τις συνθήκες λειτουργίας (3D085617).
  Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εξωτερική θερμοκρασία: 32°C; Αναρρόφηση SH: 10K; Θερμοκρασία εξάτμισης -10°C. Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εξωτερική θερμοκρασία: 32°C; Αναρρόφηση SH: 10K; Θερμοκρασία εξάτμισης -10°C.
  Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.
  Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή.
  Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.
  Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.
  Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA
  Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).
  Συμπιεστής 2 και 3 Συμπιεστής 2 και 3
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου