Αντάπτορας καλωδίωσης, επαφή κανονικά ανοικτή / παλμική επαφή ανοικτή κατά τη συνήθη λειτουργία

KRP413A1S

(De)activate the unit by opening/closing windows and doors

KRP413A1S

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Έγγραφα

Installation manuals
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.