Πίνακας προδιαγραφών για KRCS01-4

KRCS01-4B
Επικοινωνία Μήκος καλωδίου Μέγ. m 12
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 50
    Ύψος mm 60