Πίνακας προδιαγραφών για KLIC-DI

KLIC-DI KLIC-DI.
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 90 90
    Πλάτος mm 60 60
    Βάθος mm 35 35
Βάρος Μονάδα kg 0.106 0.106
Θερμοκρασία περιβάλλοντος Λειτουργία Ελάχ. °C 0  
    Μέγ. °C 55  
Τροφοδοσία ισχύος Τάση V 29V DC 29V DC