JEHCCU0040CM1 JEHCCU0063CM1 JEHCCU0095CM1 JEHCCU0050CM1 JEHCCU0051CM1 JEHCCU0067CM1 JEHCCU0077CM1 JEHCCU0100CM1 JEHCCU0113CM1 JEHCCU0140CM1 JEHCCU0150CM1 JEHCCU0225CM1 JEHCCU0300CM1
Στάθμη ηχ. πίεσης Ονομ. dBA 29 (2) 29 (2) 29 (2) 29 (2) 29 (2) 28 (2) 29 (2) 28 (2) 28 (2) 34 (2) 37 (2) 38 (2) 41 (2)
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 25°C R-407A Te -10°C Ισχύς εισόδου (D2) kW       0.52   0.69   0.82 0.95 1.08 1.12 1.76 2.31
      Απόδοση ψύξης (Ρ2) kW       0.73   1.00   1.23 1.57 1.77 2.25 3.77 4.72
  R-407F Te -10°C Ισχύς εισόδου (D2) kW       0.50   0.66   0.79 0.93 1.01 1.17 1.78 2.47
      Απόδοση ψύξης (Ρ2) kW       0.81   1.09   1.33 1.66 1.96 2.34 3.56 4.81
  R-404A Te -10°C Ισχύς εισόδου (D2) kW       0.55   0.72   0.88 1.03 1.13 1.25 1.97 2.58
      Απόδοση ψύξης (Ρ2) kW       1.04   1.39   1.64 2.00 2.39 2.51 4.15 5.26
  R-134a Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ2) kW 0.58 1.11 1.68   0.91   1.35       1.41 2.26 3.23
      Ισχύς εισόδου (D2) kW 0.38 0.62 0.82   0.52   0.69       0.78 1.09 1.50
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-134a-=-Te -10°C-=-Declared cop cop2 1.55 1.80 2.05   1.75   1.96       1.81 2.08 2.15
Ψυκτικό μέσο Refrigerant-=-Gwp R-134a R-134a R-134a R-404A R-134a R-404A R-134a R-404A R-404A R-404A R-134a R-134a R-134a
Ψυκτική απόδοση Μέση θερμοκρασία R-134a Ονομ. kW 0.55 (1) 0.99 (1) 1.49 (1)   0.83 (1)   1.20 (1)       1.27 (1) 2.06 (1) 2.99 (1)
    R-407A Ονομ. kW       0.72 (1)   0.97 (1)   1.19 (1) 1.49 (1) 1.73 (1) 2.04 (1) 3.39 (1) 4.45 (1)
    R-404A Ονομ. kW       0.91 (1)   1.23 (1)   1.50 (1) 1.76 (1) 2.19 (1) 2.27 (1) 3.76 (1) 4.81 (1)
    R-407F Ονομ. kW       0.78 (1)   1.03 (1)   1.26 (1) 1.55 (1) 1.87 (1) 1.99 (1) 3.30 (1) 4.45 (1)
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 32°C (Σημείο A) R-134a Te -10°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW 0.55 0.99 1.49   0.83   1.20       1.27 2.06 2.99
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW 0.43 0.64 0.90   0.54   0.74       0.81 1.14 1.57
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-134a-=-Te -10°C-=-Rated cop copa 1.28 1.55 1.65   1.53   1.63       1.57 1.81 1.91
  R-404A Te -10°C Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW       0.63   0.76   0.93 1.10 1.18 1.28 2.03 2.67
      Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW       0.91   1.23   1.50 1.76 2.19 2.27 3.76 4.81
  R-407F Te -10°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW       0.78   1.03   1.26 1.55 1.87 1.99 3.44 4.45
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW       0.53   0.69   0.83 0.98 1.07 1.21 1.85 2.54
  R-407A Te -10°C Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW       0.54   0.70   0.84 0.98 1.11 1.15 1.81 2.37
      Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW       0.72   0.97   1.19 1.49 1.73 2.04 3.39 4.37
Συλλέκτης υγρού Όγκος l 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 4.5 4.5 4.5 4.5
Εύρος λειτουργίας Θερμοκρασία περιβάλλοντος Μέγ. °CDB 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43      
    Ελάχ. °CDB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20      
    Μέγ. °C                       43 43
    Ελάχ. °C                       -20 -20
Συνδέσεις σωληνώσεων Suction line connection in 3/8" 3/8" 1/2" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 5/8 5/8 5/8 3/4"
  Liquid line connection in 1/4" 1/4" 3/8" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 43°C R-407A Te -10°C Ισχύς εισόδου (D3) kW       0.57           1.15 1.19 1.91 2.50
      Απόδοση ψύξης (Ρ3) kW       0.66           1.58 1.67 2.78 3.60
  R-134a Te -10°C Ισχύς εισόδου (D3) kW 0.40 0.66 0.93   0.57   0.75       0.85 1.21 1.68
      Απόδοση ψύξης (Ρ3) kW 0.48 0.80 1.23   0.69   0.98       0.98 1.63 2.51
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-134a-=-Te -10°C-=-Declared cop cop3 1.18 1.21 1.32   1.20   1.30       1.16 1.35 1.49
  R-407F Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ3) kW       0.70           1.63 1.74 2.87 3.82
      Ισχύς εισόδου (D3) kW       0.58           1.17 1.27 1.99 2.72
  R-404A Te -10°C Ισχύς εισόδου (D3) kW       0.67   0.79   0.96 1.11 1.26 1.34 2.14 2.83
      Απόδοση ψύξης (Ρ3) kW       0.73   0.94   1.16 1.33 1.73 1.78 2.97 3.86
Ισχύς εισόδου Μέση θερμοκρασία R-404A Ονομ. kW       0.630 (1)   0.760 (1)   0.930 (1) 1.100 (1) 1.180 (1) 1.280 (1) 2.030 (1) 2.670 (1)
    R-407F Ονομ. kW       0.530 (1)   0.690 (1)   0.830 (1) 0.980 (1) 1.070 (1) 1.210 (1) 1.850 (1) 2.540 (1)
    R-134a Ονομ. kW 0.430 (1) 0.640 (1) 0.900 (1)   0.540 (1)   0.740 (1)       0.810 (1) 1.140 (1) 1.570 (1)
    R-407A Ονομ. kW       0.540 (1)   0.700 (1)   0.840 (1) 0.980 (1) 1.110 (1) 1.150 (1) 1.810 (1) 2.370 (1)
Ψύξη Cooling-=-Cooling degradation coefficient for fixed and staged capacity units 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25    
COP Μέση θερμοκρασία COP-=-Medium temperature-=-R 134a 1.28 (1) 1.55 (1) 1.65 (1) 1.47 (1) 1.53 (1) 1.49 (1) 1.63 (1) 1.51 (1) 1.58 (1) 1.75 (1) 1.65 (1) 1.79 (1) 1.75 (1)
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 876 876 876 876 876 876 876 876 876 1,101 1,101 1,100 1,100
    Βάθος mm 420 420 420 420 420 420 420 420 420 444 444 444 444
    Ύψος mm 607 607 607 607 607 607 607 607 607 662 662 662 662
Συμπιεστής Εκτόπισης εμβόλου m³/ώρα 1.80 3.79 5.69 1.80 3.18 2.64 4.51 3.18 4.21 4.52 5.26 8.360 10.520
  Λάδι Φορτισμένος όγκος l 0.3 0.9 0.9 0.3 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9        
  Type Uniqema Emkarate RL32CF Uniqema Emkarate RL32CF Uniqema Emkarate RL32CF Uniqema Emkarate RL32CF Uniqema Emkarate RL32CF Uniqema Emkarate RL32CF Uniqema Emkarate RL32CF Uniqema Emkarate RL32CF Uniqema Emkarate RL32CF Uniqema Emkarate RL32CF Πολυεστερικό έλαιο 160ΡΖ Πολυεστερικό έλαιο 160ΡΖ Πολυεστερικό έλαιο 160ΡΖ
Έλεγχος απόδοσης Method Σταθερή Σταθερή Σταθερή Σταθερή Σταθερή Σταθερή Σταθερή Σταθερή Σταθερή Σταθερή Σταθερή Σταθερή Σταθερή
Περίβλημα Colour Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι
Βάρος Μονάδα kg 45 53 54 45 53 54 54 54 55 68 68 70.0 72.0
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/ώρα 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 2,700 2,700 2,700 2,700
  Τύπος Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός
Γενικά Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia.
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A                       20 25
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
  Φάση 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Μονάδα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (RLA) R-407A Ψύξη A       3.74   3.32   4.00 4.88 5.19 6.89 9.94 12.14
    R-404A Cooling A       3.79   3.53   4.26 5.27 5.90 7.08 11.40 15.66
    R-134a Ψύξη A 2.55 4.65 4.17   3.65   5.25       5.23 8.20 10.68
    R-407F Ψύξη A       3.78   3.53   4.21 5.11 6.07 7.09 10.45 12.60
Current Ρότορας σε στάση A 13.2 24.0 30.0 19.4 19.0 22.6 27.0 30.0 33.5 38.5 40.0 51.0 60.0
Σημειώσεις Ανατρέξτε στις συνθήκες: Εξωτερική θερμ. περιβ. = 32°C, Θερμ. εξάτμισης = -10°C και 10K Υπερθέρμανση (εφαρ. μεσαίων θερμοκρασιών) Ανατρέξτε στις συνθήκες: Εξωτερική θερμ. περιβ. = 32°C, Θερμ. εξάτμισης = -10°C και 10K Υπερθέρμανση (εφαρ. μεσαίων θερμοκρασιών) Ανατρέξτε στις συνθήκες: Εξωτερική θερμ. περιβ. = 32°C, Θερμ. εξάτμισης = -10°C και 10K Υπερθέρμανση (εφαρ. μεσαίων θερμοκρασιών) Ανατρέξτε στις συνθήκες: Εξωτερική θερμ. περιβ. = 32°C, Θερμ. εξάτμισης = -10°C και 10K Υπερθέρμανση (εφαρ. μεσαίων θερμοκρασιών) Ανατρέξτε στις συνθήκες: Εξωτερική θερμ. περιβ. = 32°C, Θερμ. εξάτμισης = -10°C και 10K Υπερθέρμανση (εφαρ. μεσαίων θερμοκρασιών) Ανατρέξτε στις συνθήκες: Εξωτερική θερμ. περιβ. = 32°C, Θερμ. εξάτμισης = -10°C και 10K Υπερθέρμανση (εφαρ. μεσαίων θερμοκρασιών) Ανατρέξτε στις συνθήκες: Εξωτερική θερμ. περιβ. = 32°C, Θερμ. εξάτμισης = -10°C και 10K Υπερθέρμανση (εφαρ. μεσαίων θερμοκρασιών) Ανατρέξτε στις συνθήκες: Εξωτερική θερμ. περιβ. = 32°C, Θερμ. εξάτμισης = -10°C και 10K Υπερθέρμανση (εφαρ. μεσαίων θερμοκρασιών) Ανατρέξτε στις συνθήκες: Εξωτερική θερμ. περιβ. = 32°C, Θερμ. εξάτμισης = -10°C και 10K Υπερθέρμανση (εφαρ. μεσαίων θερμοκρασιών) Ανατρέξτε στις συνθήκες: Εξωτερική θερμ. περιβ. = 32°C, Θερμ. εξάτμισης = -10°C και 10K Υπερθέρμανση (εφαρ. μεσαίων θερμοκρασιών) Ανατρέξτε στις συνθήκες: Εξωτερική θερμ. περιβ. = 32°C, Θερμ. εξάτμισης = -10°C και 10K Υπερθέρμανση (εφαρ. μεσαίων θερμοκρασιών) Ανατρέξτε στις συνθήκες: Εξωτερική θερμ. περιβ. = 32°C, Θερμ. εξάτμισης = -10°C και 10K Υπερθέρμανση (εφαρ. μεσαίων θερμοκρασιών) Ανατρέξτε στις συνθήκες: Εξωτερική θερμ. περιβ. = 32°C, Θερμ. εξάτμισης = -10°C και 10K Υπερθέρμανση (εφαρ. μεσαίων θερμοκρασιών)
  Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο
  Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 25°C R-407A Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-407A-=-Te -10°C-=-Declared cop cop2       1.39   1.45   1.50 1.65 1.65 2.00 2.14 2.05
  R-407F Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-407F-=-Te -10°C-=-Declared cop cop2       1.62   1.66   1.68 1.78 1.95 2.00 2.00 1.95
  R-404A Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-404A-=-Te -10°C-=-Declared cop cop2       1.88   1.92   1.87 1.95 1.96 2.01 2.11 2.04
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 32°C (Σημείο A) R-404A Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-404A-=-Te -10°C-=-Rated cop copa       1.45   1.61   1.61 1.60 1.68 1.78 1.86 1.80
  R-407F Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-407F-=-Te -10°C-=-Rated cop copa       1.47   1.49   1.51 1.58 1.75 1.65 1.79 1.75
  R-407A Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-407A-=-Te -10°C-=-Rated cop copa       1.33   1.37   1.42 1.52 1.57 1.77 1.87 1.84
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 43°C R-407A Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-407A-=-Te -10°C-=-Declared cop cop3       1.16           1.38 1.40 1.46 1.44
  R-407F Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-407F-=-Te -10°C-=-Declared cop cop3       1.20           1.39 1.37 1.39 1.41
  R-404A Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-404A-=-Te -10°C-=-Declared cop cop3       1.10   1.18   1.21 1.20 1.26 1.33 1.39 1.36
Σημειώσεις                     Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου    
Ψύξη Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling                       0.25 0.25