Πίνακας προδιαγραφών για JEHCCU-CL1

JEHCCU0115CL1 JEHCCU0135CL1
Ψυκτική απόδοση Χαμηλή θερμοκρασία R-404A Ονομ. kW 0.69 (1) 0.93
Ισχύς εισόδου Χαμηλή θερμοκρασία R-404A Ονομ. kW 0.720 (1) 0.89
COP Χαμηλή θερμοκρασία R-404A   0.96 (1) 1.04
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 25°C R-404A Te -35°C Απόδοση ψύξης (Ρ2) kW 0.80 1.03
      Ισχύς εισόδου (D2) kW 0.72 0.88
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 43°C R-404A Te -35°C Απόδοση ψύξης (Ρ3) kW 0.49 0.72
      Ισχύς εισόδου (D3) kW 0.71 0.89
Casing Χρώμα   Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 607 606
    Πλάτος mm 876 876
    Βάθος mm 420 430
Βάρος Μονάδα kg 55 61
Fan Type   Αξονικός Αξονικός
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-404A R-404A, R-452A
  GWP   3,921.6  
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 230 230
Σημειώσεις (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C
  (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο
  (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου