Πίνακας προδιαγραφών για FXMQ-MB

FXMQ200MBVE FXMQ250MBVE
Απόδοση ψύξης Αντιληπτή απόδοση Ονομ. kW 16.8 20.9
  Λανθάνουσα ικανότητα Ονομ. kW 5.6 7.1
  Συνολική απόδοση Ονομ. kW 22.4 (1) 28.0 (1)
Απόδοση θέρμανσης Total capacity Ονομ. kW 25.0 (2) 31.5 (2)
Ισχύς εισόδου - 50Hz Ψύξη Ονομ. kW 0.895 1.185
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.895 1.185
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 470 470
    Πλάτος mm 1,380 1,380
    Βάθος mm 1,100 1,100
Βάρος Μονάδα kg 132 132
Casing Material   Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Εναλλάκτης θερμότητας Σειρές Ποσότητα   3 3
  Βήμα πτερυγίου mm 2.0 2.0
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.68 0.68
  Στάδια Ποσότητα   26 26
Fan Type   Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco
  Ταχύτητα ροής αέρα -50Hz Ψύξη Υψ. m³/min 58 72
      Μεσαία m³/min 54.0 67.0
      Χαμηλή m³/min 50 62
  External static pressure - 50Hz Υψ. Pa 270 270
    Ονομ. Pa 160 170
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 48 48
    Χαμηλή dBA 45 45
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   2D1 3/4 G2 CM1 2D1 3/4 G2 CM1
  Μετάδοση κίνησης   Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης
  Έξοδος Υψ. W 1,100 1,100
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5
  Έλεγχος   Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Υψ. dBA 76 76
    Ονομ. dBA 75 75
    Χαμηλή dBA 73 73
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52
  Αερίου Τύπος   Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση
    Εξ.Διάμ. mm 19.1 22.2
  Συμπυκνωμάτων   PS1B PS1B
  Θερμομόνωση   Ίνες γυαλιού Ίνες γυαλιού
  Ηχοαπορροφητική μόνωση   Ίνες γυαλιού Ίνες γυαλιού
Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01   Ασφάλεια Ασφάλεια
    02   Προστασία υπερφόρτωσης για τον κινητήρα του ανεμιστήρα Προστασία υπερφόρτωσης για τον κινητήρα του ανεμιστήρα
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   BRC4C65 BRC4C65
  Wired remote control   BRC1H519W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H519W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Έλεγχος θερμοκρασίας Θερμοστάτης με μικροεπεξεργαστή για ψύξη και θέρμανση Θερμοστάτης με μικροεπεξεργαστή για ψύξη και θέρμανση
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   VE VE
  Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-240 220-240
Ρεύμα - 50Hz Ελάχιστα αμπέρ κυκλώματος (MCA) A 10.3 10.3
  Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 16 16
  Αμπέρ πλήρους φορτίου (FLA) Συνολικό A 4.3 5.6
Εύρος τάσης Μέγ. % 10 10
  Ελάχ. % -10 -10
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια) (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια)
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m (οριζόντια) (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m (οριζόντια)
  (3) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. (3) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.
  (4) - Η εξωτερική στατική πίεση μπορεί να τροποποιηθεί: αλλάξτε τους συνδετήρες στο κουτί ηλεκτρολογικών συνδέσεων, αυτή η πίεση σημαίνει: Υψηλή στατική πίεση - στάνταρ (4) - Η εξωτερική στατική πίεση μπορεί να τροποποιηθεί: αλλάξτε τους συνδετήρες στο κουτί ηλεκτρολογικών συνδέσεων, αυτή η πίεση σημαίνει: Υψηλή στατική πίεση - στάνταρ
  (5) - Το φίλτρο αέρα δεν παρέχεται ως στάνταρ εξοπλισμός, αλλά θα πρέπει να τοποθετηθεί στο σύστημα αγωγών στην πλευρά αναρρόφησης. Επιλέξτε χρωματομετρική μέθοδο (βαρυτική μέθοδος) 50% ή περισσότερο. (5) - Το φίλτρο αέρα δεν παρέχεται ως στάνταρ εξοπλισμός, αλλά θα πρέπει να τοποθετηθεί στο σύστημα αγωγών στην πλευρά αναρρόφησης. Επιλέξτε χρωματομετρική μέθοδο (βαρυτική μέθοδος) 50% ή περισσότερο.
  (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται στα 220 V. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται στα 220 V.
  (7) - Τα επίπεδα θορύβου μετρώνται σε ανηχοϊκό θάλαμο. (7) - Τα επίπεδα θορύβου μετρώνται σε ανηχοϊκό θάλαμο.
  (8) - Ο θόρυβος λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και περιβάλλοντος (8) - Ο θόρυβος λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και περιβάλλοντος
  (9) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (9) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.
  (10) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (10) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.
  (11) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA (11) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA
  (12) - MFA ≤ 4 x FLA (12) - MFA ≤ 4 x FLA
  (13) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 15Α (13) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 15Α
  (14) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA (14) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA
  (15) - Αντί για ασφάλεια, χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη (15) - Αντί για ασφάλεια, χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη
  (16) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (16) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου