FXKQ25MAVE FXKQ32MAVE FXKQ40MAVE FXKQ63MAVE
Απόδοση ψύξης Αντιληπτή απόδοση Ονομ. kW 2.4 2.7 3.2 5.1
  Λανθάνουσα ικανότητα Ονομ. kW 0.4 0.9 1.3 2.0
  Συνολική απόδοση Ονομ. kW 2.8 (1) 3.6 (1) 4.5 (1) 7.10 (1)
Απόδοση θέρμανσης Total capacity Ονομ. kW 3.2 (2.000) 4.0 (2.000) 5.0 (2.000) 8.00 (2.000)
Ισχύς εισόδου - 50Hz Ψύξη Ονομ. kW 0.066 0.066 0.076 0.105
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.046 0.046 0.056 0.085
Ισχύς εισόδου - 60Hz Ψύξη Ονομ. kW 0.069 0.069 0.092 0.120
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.049 0.049 0.072 0.100
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 215 215 215 215
    Πλάτος mm 1,110 1,110 1,110 1,310
    Βάθος mm 710 710 710 710
Βάρος Μονάδα kg 31 31 31 34
Περίβλημα Υλικό   Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Εναλλάκτης θερμότητας Σειρές Ποσότητα   2 2 2 3
  Βήμα πτερυγίου mm 1.75 1.75 1.75 1.75
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.180 0.180 0.180 0.226
  Στάδια Ποσότητα   11 11 11 11
  Τύπος   Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων
Ανεμιστήρας Τύπος   Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco
  Ποσότητα   1 1 1 1
  Ταχύτητα ροής αέρα -50Hz Ψύξη Υψ. m³/min 11 11 13 18
      Χαμηλή m³/min 9 9 10 15
  Ταχύτητα ροής αέρα - 60Hz Ψύξη Υψ. m³/min 11 11 13 18
      Χαμηλή m³/min 8.5 8.5 10 13
Στάθμη ηχ. πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 38.0 38.0 40.0 42.0
    Χαμηλή dBA 33.0 33.0 34.0 37.0
Κινητήρας ανεμιστήρα Ποσότητα   1 1 1 1
  Model   3D12H1AN1V1 3D12H1AN1V1 3D12H1AP1V1 4D12H1AJ1V1
  Μετάδοση κίνησης   Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης
  Έξοδος Υψ. W 15 15 20 45
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Έλεγχος   Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Υψ. dBA 54 54 56 58
    Χαμηλή dBA 49 49 50 53
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 9.52
  Αερίου Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm 12.7 12.7 12.7 15.9
  Συμπυκνωμάτων   VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
  Θερμομόνωση   Αφρώδες πολυαιθυλένιο Αφρώδες πολυαιθυλένιο Αφρώδες πολυαιθυλένιο Αφρώδες πολυαιθυλένιο
Διακοσμητική μάσκα Μοντέλο   BYK45FJW1 BYK45FJW1 BYK45FJW1 BYK71FJW1
  Χρώμα   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
  Διαστάσεις Ύψος mm 70 70 70 70
    Πλάτος mm 1,240 1,240 1,240 1,440
    Βάθος mm 800 800 800 800
  Βάρος kg 8.5 8.5 8.5 9.5
Φίλτρο αέρα Type   Πλέγμα ρητίνης με προστασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Πλέγμα ρητίνης με προστασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Πλέγμα ρητίνης με προστασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Πλέγμα ρητίνης με προστασία κατά της ανάπτυξης μούχλας
Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01   Ασφάλεια Ασφάλεια Ασφάλεια Ασφάλεια
    02   Θερμική ασφάλεια κινητήρα ανεμιστήρα Θερμική ασφάλεια κινητήρα ανεμιστήρα Θερμική ασφάλεια κινητήρα ανεμιστήρα Θερμική ασφάλεια κινητήρα ανεμιστήρα
Συστήματα ελέγχου Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   BRC4C61 BRC4C61 BRC4C61 BRC4C61
  Τηλεχειριστήριο με καλώδιο   BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
  Απλοποιημένο ενσύρματο τηλεχ. για κλιματιστικά ξενοδοχείων   BRC2E52C (τύπος ανάκτησης θερμότητας), BRC3E52C (τύπος αντλίας θερμότητας) BRC2E52C (τύπος ανάκτησης θερμότητας), BRC3E52C (τύπος αντλίας θερμότητας) BRC2E52C (τύπος ανάκτησης θερμότητας), BRC3E52C (τύπος αντλίας θερμότητας) BRC2E52C (τύπος ανάκτησης θερμότητας), BRC3E52C (τύπος αντλίας θερμότητας)
Έλεγχος θερμοκρασίας Θερμοστάτης με μικροεπεξεργαστή για ψύξη και θέρμανση Θερμοστάτης με μικροεπεξεργαστή για ψύξη και θέρμανση Θερμοστάτης με μικροεπεξεργαστή για ψύξη και θέρμανση Θερμοστάτης με μικροεπεξεργαστή για ψύξη και θέρμανση
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   VE VE VE VE
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Τάση V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Ρεύμα - 50Hz Ελάχιστα αμπέρ κυκλώματος (MCA) A 0.3 0.3 0.3 0.5
  Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 15 15 15 15
  Αμπέρ πλήρους φορτίου (FLA) Συνολικό A 0.2 0.2 0.2 0.4
Ρεύμα - 60Hz Minimum circuit amps (MCA) A 0.4 0.4 0.5 0.6
  Maximum fuse amps (MFA) A 15.0 15.0 15.0 15.0
  Αμπέρ πλήρους φορτίου (FLA) Συνολικό A 0.3 0.3 0.4 0.5
Εύρος τάσης Μέγ. % 10 10 10 10
  Ελάχ. % -10 -10 -10 -10
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια) Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια) Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια) Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια)
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m (οριζόντια) Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m (οριζόντια) Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m (οριζόντια) Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m (οριζόντια)
  Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.
  Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.
  Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.
  MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA
  MFA ≤ 4 x FLA MFA ≤ 4 x FLA MFA ≤ 4 x FLA MFA ≤ 4 x FLA
  Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 15Α Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 15Α Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 15Α Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 15Α
  Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA
  Χρησιμοποιήστε έναν ασφαλειοδιακόπτη αντί για ασφάλεια. Χρησιμοποιήστε έναν ασφαλειοδιακόπτη αντί για ασφάλεια. Χρησιμοποιήστε έναν ασφαλειοδιακόπτη αντί για ασφάλεια. Χρησιμοποιήστε έναν ασφαλειοδιακόπτη αντί για ασφάλεια.
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου