Πίνακας προδιαγραφών για FXDQ-M9

FXDQ20M9V3B FXDQ20M9V3B9 FXDQ25M9V3B FXDQ25M9V3B9
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 2.2 (1)   2.8 (1)  
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 2.5 (2)   3.2 (2)  
Ισχύς εισόδου - 50Hz Ψύξη Ονομ. kW 0.050 (1) 0.050 (1) 0.050 (1) 0.050 (1)
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.050 (2) 0.050 (2) 0.050 (2) 0.050 (2)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 230 230 230 230
    Πλάτος mm 502 502 502 502
    Βάθος mm 652 652 652 652
Βάρος Μονάδα kg 17 17 17 17
Casing Χρώμα   Άβαφο Άβαφο Άβαφο Άβαφο
  Material   Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας
Required ceiling void >-=-mm mm 250 250 250 250
Fan Ταχύτητα ροής αέρα -50Hz Ψύξη Υψ. m³/min 6.7 6.7 7.4 7.4
      Χαμηλή m³/min 5.2 5.2 5.8 5.8
    Θέρμανση Υψ. m³/min 6.7 6.7 7.4 7.4
      Χαμηλή m³/min 5.2 5.2 5.8 5.8
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 37 37.0 37 37.0
    Χαμηλή dBA 32 32.0 32 32.0
  Θέρμανση Υψ. dBA 37 37.0 37 37.0
    Χαμηλή dBA 32 32.0 32 32.0
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A R-410A R-410A R-410A
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 50 50.0 50 50.0
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm 6,35 6,35 6,35 6,35
  Αερίου Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm 12.7 12.7 12.7 12.7
  Συμπυκνωμάτων   I.D. 21.6, O.D. 27.2 I.D. 21.6, O.D. 27.2 I.D. 21.6, O.D. 27.2 I.D. 21.6, O.D. 27.2
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V3 V1 V3 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 8m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 8m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 8m / υψομετρική διαφορά: 0m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 8m / υψομετρική διαφορά: 0m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.   Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.  
  Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.   Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.  
  Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.   Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.  
  MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA   MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA  
  MFA < 4 x FLA   MFA < 4 x FLA  
  Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α   Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α  
  Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA   Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA  
  Αντί για ασφάλεια, χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη   Αντί για ασφάλεια, χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη