FXDQ20M9V3B FXDQ20M9V3B9 FXDQ25M9V3B FXDQ25M9V3B9
Απόδοση ψύξης Αντιληπτή απόδοση Ονομ. kW   1.8 (1)   2.1 (1)
  Λανθάνουσα ικανότητα Ονομ. kW   0.4 (1)   0.7 (1)
  Ονομ. kW 2.2 (1)   2.8 (1)  
  Συνολική απόδοση Ονομ. kW   2.20   2.80
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 2.5 (2)   3.2 (2)  
  Total capacity Ονομ. kW   2.5   3.2
Ισχύς εισόδου - 50Hz Ψύξη Ονομ. kW 0.050 (1) 0.050 (1) 0.050 (1) 0.050 (1)
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.050 (2) 0.050 (2) 0.050 (2) 0.050 (2)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 230 230 230 230
    Πλάτος mm 502 502 502 502
    Βάθος mm 652 652 652 652
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 301 301 301 301
    Πλάτος mm 584 584 584 584
    Βάθος mm 753 753 753 753
Βάρος Μονάδα kg 17 17 17 17
  Συσκευασμένη μονάδα kg 18 18 18 18
Περίβλημα Colour   Άβαφο Άβαφο Άβαφο Άβαφο
  Υλικό   Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας
Required ceiling void >-=-mm mm 250 250 250 250
Εναλλάκτης θερμότητας Εωτερικό μήκος mm 430 430 430 430
  Εξωτερικό μήκος mm 430 430 430 430
  Σειρές Ποσότητα   2 2 2 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.4 1.4 1.4 1.4
  Διελεύσεις Quantity   2 2 2 2
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.108 0.108 0.108 0.108
  Στάδια Ποσότητα   12 12 12 12
  Κενή οπή σωληνοειδούς πλάκας Ποσότητα   4 4 0 0
  Τύπου σωλήνα   Hi-XSS (7) Hi-XSS (7) Hi-XSS (7) Hi-XSS (7)
  Πτερύγιο Τύπος   Συμμετρικά διασταυρούμενων περσίδων Συμμετρικά διασταυρούμενων περσίδων Συμμετρικά διασταυρούμενων περσίδων Συμμετρικά διασταυρούμενων περσίδων
Ανεμιστήρας Τύπος   Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco
  Ποσότητα   1 1 1 1
  Ταχύτητα ροής αέρα -50Hz Ψύξη Υψ. m³/min 6.7 6.7 7.4 7.4
      Χαμηλή m³/min 5.2 5.2 5.8 5.8
    Θέρμανση Υψ. m³/min 6.7 6.7 7.4 7.4
      Χαμηλή m³/min 5.2 5.2 5.8 5.8
Στάθμη ηχ. πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 37 37.0 37 37.0
    Χαμηλή dBA 32 32.0 32 32.0
  Θέρμανση Υψ. dBA 37 37.0 37 37.0
    Χαμηλή dBA 32 32.0 32 32.0
Κινητήρας ανεμιστήρα Ποσότητα   1 1 1 1
  Model   Βηματικός κινητήρας Βηματικός κινητήρας Βηματικός κινητήρας Βηματικός κινητήρας
  Ταχύτητα Διαβαθμίσεις   2 2 2 2
  Έξοδος Μέγ. W 10 10 10 10
  Μετάδοση κίνησης   Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A R-410A R-410A R-410A
  Έλεγχος   Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 50 50.0 50 50.0
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm 6,35 6,35 6,35 6,35
  Αερίου Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm 12.7 12.7 12.7 12.7
  Συμπυκνωμάτων   I.D. 21.6, O.D. 27.2 I.D. 21.6, O.D. 27.2 I.D. 21.6, O.D. 27.2 I.D. 21.6, O.D. 27.2
Φίλτρο αέρα Type   Πλέγμα ρητίνης Πλέγμα ρητίνης Πλέγμα ρητίνης Πλέγμα ρητίνης
Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01   Ασφάλεια πλακέτας PC Ασφάλεια πλακέτας PC Ασφάλεια πλακέτας PC Ασφάλεια πλακέτας PC
    02   Θερμική προστασία κινητήρα ανεμιστήρα Θερμική προστασία κινητήρα ανεμιστήρα Θερμική προστασία κινητήρα ανεμιστήρα Θερμική προστασία κινητήρα ανεμιστήρα
Συστήματα ελέγχου Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   BRC4C62   BRC4C62  
  Τηλεχειριστήριο με καλώδιο   BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52  
  Απλοποιημένο ενσύρματο τηλεχ. για κλιματιστικά ξενοδοχείων   BRC2E52C (τύπος ανάκτησης θερμότητας), BRC3E52C (τύπος αντλίας θερμότητας)   BRC2E52C (τύπος ανάκτησης θερμότητας), BRC3E52C (τύπος αντλίας θερμότητας)  
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V3 V1 V3 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230
Ρεύμα - 50Hz Ελάχιστα αμπέρ κυκλώματος (MCA) A 0.2 0.2 0.2 0.2
  Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 16 16 16 16
  Αμπέρ πλήρους φορτίου (FLA) Συνολικό A 0.1 0.1 0.1 0.1
  Zμέγ. Κατάλογος   Χωρίς απαιτήσεις   Χωρίς απαιτήσεις
Εύρος τάσης Μέγ. %   10   10
  Ελάχ. %   -10   -10
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 8m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 8m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 8m / υψομετρική διαφορά: 0m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 8m / υψομετρική διαφορά: 0m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.   Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.  
  Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.   Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.  
  Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.   Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.  
  MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA   MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA  
  MFA < 4 x FLA   MFA < 4 x FLA  
  Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α   Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 16Α  
  Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA   Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA  
  Αντί για ασφάλεια, χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη   Αντί για ασφάλεια, χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη