FWZ02AT FWZ03AT FWZ06AT FWZ08AT
Πτώση πίεσης νερού Ψύξη kPa 20 (4) 29 (4) 24 (4) 25 (4)
  Θέρμανση kPa 16 (4) 23 (4) 19 (4) 20 (4)
Συστήματα ελέγχου Τηλεχειριστήριο με καλώδιο FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A
Ροή νερού Θέρμανση l/h 454 (4) 853 (4) 1,084 (4) 1,728 (4)
  Ψύξη l/h 454 (4) 853 (4) 1,084 (4) 1,728 (4)
Κινητήρας ανεμιστήρα Model Μόνιμος μαγνητικός ρότορας, μόνωση κλάσης F, προστασία ηλεκτρονικής υπερφόρτωσης Μόνιμος μαγνητικός ρότορας, μόνωση κλάσης F, προστασία ηλεκτρονικής υπερφόρτωσης Μόνιμος μαγνητικός ρότορας, μόνωση κλάσης F, προστασία ηλεκτρονικής υπερφόρτωσης Μόνιμος μαγνητικός ρότορας, μόνωση κλάσης F, προστασία ηλεκτρονικής υπερφόρτωσης
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Ελάχ. kW 0.61 (1) 0.88 (1) 1.19 (1) 1.79 (1)
    Μέγ. kW 2.64 (1) 4.96 (1) 6.32 (1) 10.08 (1)
  Αντιληπτή απόδοση Ελάχ. kW 0.41 (1) 0.58 (1) 0.79 (1) 1.20 (1)
    Μέγ. kW 1.95 (1) 3.60 (1) 4.80 (1) 7.43 (1)
Εναλλάκτης θερμότητας Όγκος νερού l 0.7 1 1.4 2.1
  Βήμα πτερυγίου mm 1.6 1.6 1.6 2.1
  Στάδια Ποσότητα 10 10 10 12
  Σειρές Ποσότητα 3 3 3 3
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.086 0.138 0.191 0.292
Συνδέσεις σωληνώσεων Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 16 16 16 16
  Νερό Έξοδος 1/2" 1/2" 1/2" 3/4"
Ισχύς εισόδου Ελάχ. W 2.2 2.2 3.4 4.2
  Μέγ. W 57.4 82.7 101.4 147
Στάθμη ηχητικής ισχύος Μέγ. dBA 62 70 64 71
  Ελάχ. dBA 28 28 28 28
Φίλτρο αέρα Type Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 774 987 1,194 1,404
    Βάθος mm 226 226 226 251
    Ύψος mm 564 564 564 564
Περίβλημα Colour Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο
Βάρος Μονάδα kg 20 25 31 41
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Μέγ. m³/ώρα 560 (3) 900 (3) 1,200 (3) 1,660 (3)
    Ελάχ. m³/ώρα 70 (3) 95 (3) 130 (3) 200 (3)
  Ποσότητα Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης
Απόδοση θέρμανσης 2 σωλήνων Μέγ. kW 3.47 (2) 6.40 (2) 7.51 (2) 11.18 (2)
    Ελάχ. kW 0.69 (2) 0.95 (2) 1.29 (2) 1.92 (2)
Αντικραδασμική μόνωση Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1
Ρεύμα εισόδου A A 0.05 0.05 0.07 0.09
  A A 0.50 0.72 0.88 1.27
Απαιτούμενη διατομή καλωδίου mm² 1 1 1 1
Απαιτούμενες ασφάλειες A 1 1 2 2
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230
  Φάση 1~ 1~ 1~ 1~
Σημειώσεις Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C
  Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό προσαγωγής 50°C, ταχύτητα ροής νερού ίδια με αυτήν κατά την ψύξη Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό προσαγωγής 50°C, ταχύτητα ροής νερού ίδια με αυτήν κατά την ψύξη Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό προσαγωγής 50°C, ταχύτητα ροής νερού ίδια με αυτήν κατά την ψύξη Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό προσαγωγής 50°C, ταχύτητα ροής νερού ίδια με αυτήν κατά την ψύξη
  Ροή αέρα σε 0Pa ESP Ροή αέρα σε 0Pa ESP Ροή αέρα σε 0Pa ESP Ροή αέρα σε 0Pa ESP
  Οι τιμές ταχύτητας ροής νερού και πτώσης πίεσης νερού είναι σε μέγιστη ταχύτητα Οι τιμές ταχύτητας ροής νερού και πτώσης πίεσης νερού είναι σε μέγιστη ταχύτητα Οι τιμές ταχύτητας ροής νερού και πτώσης πίεσης νερού είναι σε μέγιστη ταχύτητα Οι τιμές ταχύτητας ροής νερού και πτώσης πίεσης νερού είναι σε μέγιστη ταχύτητα
  Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα.