FWV15DAT FWV01DAT FWV02DAT FWV25DAT FWV35DAT FWV03DAT FWV04DAT FWV06DAT FWV08DAT FWV10DAT
Πτώση πίεσης νερού Ψύξη kPa 14 13 12 16 12 11 12 14 12 19
  Θέρμανση kPa 12 11 10 13 10 9 10 12 10 16
Συστήματα ελέγχου Τηλεχειριστήριο με καλώδιο FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A
Ροή νερού Θέρμανση l/h 298 264 337 415 602 504 743 818 1,152 1,376
  Ψύξη l/h 298 264 337 415 602 504 743 818 1,152 1,376
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Fan motor-=-Speed-=-Fan motor speed steps 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)
  Model Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Ονομ. kW 1.52 (1) 1.24 (1) 1.70 (1) 2.03 (1) 2.63 (1) 2.38 (1) 3.27 (1) 3.87 (1) 5.27 (1) 6.24 (1)
    Υψ. kW 1.74 (1) 1.54 (1) 1.96 (1) 2.42 (1) 3.51 (1) 2.93 (1) 4.33 (1) 4.77 (1) 6.71 (1) 8.02 (1)
    Χαμηλή kW 1.26 (1) 1.04 (1) 1.36 (1) 1.60 (1) 1.98 (1) 1.76 (1) 2.51 (1) 3.17 (1) 3.97 (1) 4.11 (1)
  Αντιληπτή απόδοση Χαμηλή kW 0.95 (1) 0.79 (1) 1.00 (1) 1.18 (1) 1.45 (1) 1.26 (1) 1.80 (1) 2.32 (1) 2.84 (1) 3.05 (1)
    Υψ. kW 1.30 (1) 1.20 (1) 1.42 (1) 1.88 (1) 2.72 (1) 2.11 (1) 3.15 (1) 3.65 (1) 4.91 (1) 5.96 (1)
    Ονομ. kW 1.14 (1) 0.97 (1) 1.24 (1) 1.57 (1) 2.04 (1) 1.70 (1) 2.45 (1) 2.92 (1) 3.83 (1) 4.63 (1)
Εναλλάκτης θερμότητας Όγκος νερού l 0.5 0.5 0.7 0.7 1 1 1.4 1.4 2.1 2.1
  Βήμα πτερυγίου mm 1.6 1.8 1.6 1.8 1.6 1.6 1.8 1.6 2.1 2.1
  Στάδια Ποσότητα 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12
  Σειρές Ποσότητα 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.086 0.086 0.086 0.138 0.191 0.138 0.191 0.191 0.292 0.292
Συνδέσεις σωληνώσεων Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
  Νερό Έξοδος 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"
Ισχύς εισόδου Ονομ. W 36 28 36 44 61 43 61 68 127 169
  Χαμηλή W 25 21 24 29 37 29 38 47 86 109
  Υψ. W 53 37 53 57 98 56 98 98 182 244
Στάθμη ηχητικής ισχύος Υψ. dBA 49 47 50 48 52 48 53 56 61 67
  Χαμηλή dBA 38 37 40 35 35 34 35 43 47 49
  Ονομ. dBA 44 42 44 43 43 42 43 49 54 60
Φίλτρο αέρα Type Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 774 774 774 987 1,194 987 1,194 1,194 1,404 1,404
    Βάθος mm 226 226 226 226 226 226 226 226 251 251
    Ύψος mm 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564
Περίβλημα Colour Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο
Βάρος Μονάδα kg 20 19 20 25 30 25 30 31 41 41
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Μέτρια m³/ώρα 271 233 271 341 450 341 497 605 771 1,022
    Low m³/ώρα 211 178 211 241 320 241 361 470 570 642
    High m³/ώρα 344 319 344 442 640 442 706 785 1,011 1,393
  Ποσότητα Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης
Απόδοση θέρμανσης 2 σωλήνων Χαμηλή kW 1.71 (2) 1.43 (2) 1.79 (2) 2.07 (2) 2.81 (2) 2.28 (2) 2.98 (2) 3.96 (2) 4.77 (2) 5.24 (2)
    Μέτρια kW 2.04 (2) 1.73 (2) 2.18 (2) 2.68 (2) 3.69 (2) 3.08 (2) 3.90 (2) 4.87 (2) 6.23 (2) 7.80 (2)
    Υψ. kW 2.20 (2) 2.14 (2) 2.57 (2) 3.20 (2) 4.78 (2) 3.81 (2) 5.10 (2) 5.95 (2) 7.83 (2) 10.03 (2)
Αντικραδασμική μόνωση Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1
Ρεύμα εισόδου Υψ. A 0.24 0.17 0.24 0.26 0.44 0.25 0.44 0.43 0.82 1.10
  Μέτρια A 0.16 0.13 0.16 0.21 0.29 0.20 0.29 0.31 0.57 0.76
  Χαμηλή A 0.12 0.10 0.11 0.14 0.19 0.14 0.19 0.22 0.39 0.50
Απαιτούμενη διατομή καλωδίου mm² 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Απαιτούμενες ασφάλειες A 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
  Φάση 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Σημειώσεις Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C
  Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB - νερό εισόδου 50°C - παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB - νερό εισόδου 50°C - παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB - νερό εισόδου 50°C - παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB - νερό εισόδου 50°C - παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB - νερό εισόδου 50°C - παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB - νερό εισόδου 50°C - παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB - νερό εισόδου 50°C - παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB - νερό εισόδου 50°C - παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB - νερό εισόδου 50°C - παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB - νερό εισόδου 50°C - παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης
  Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα.