Πίνακας προδιαγραφών για FWS-AT

FWS02AT FWS02AATV3 FWS03AT FWS03AATV3 FWS06AT FWS06AATV3 FWS08AT FWS08AATV3
Στάθμη ηχητικής πίεσης Χαμηλή dBA   35 (6)   31 (6)   38 (6)   44 (5)
  Υψ. dBA   45 (6)   43 (6)   51 (6)   62 (5)
Πτώση πίεσης νερού Θέρμανση Ονομαστική kPa 16 (4)   23 (4)   19 (4)      
  Ψύξη Ονομαστική kPa 20 (4)   29 (4)   24 (4)      
Control systems Wired remote control FWEC3A   FWEC3A   FWEC3A      
Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος Χαμηλή dBA   40 (4)   36 (4)   43 (4)   49 (4)
  Υψηλή dBA   50 (4)   48 (4)   56 (4)   67 (4)
Ροή νερού Ψύξη Χαμηλή l/h   234 (1)   302 (1)   515 (1)   706 (1)
    Υψηλή l/h   337 (1)   503 (1)   774 (1)   1,376 (1)
  Θέρμανση Υψ. l/h   373 (2)   506 (2)   866 (2)   1,455 (2)
    Χαμηλή l/h   260 (2)   301 (2)   575 (2)   764 (2)
  Πτώση πίεσης νερού Θέρμανση Υψ. kPa   12 (2)   11 (2)   14 (2)   18 (2)
      Χαμηλή kPa   6 (2)   5 (2)   7 (2)   6 (2)
    Ψύξη Υψηλή kPa   12 (1)   11 (1)   14 (1)   20 (1)
      Χαμηλή kPa   6 (1)   5 (1)   7 (1)   6 (1)
    Ονομ. l/h 454 (4)   853 (4)   1,084 (4)      
  Θέρμανση Ονομ. l/h 454 (4)   853 (4)   1,084 (4)      
Κινητήρας ανεμιστήρα Model Μόνιμος μαγνητικός ρότορας, μόνωση κλάσης F, προστασία ηλεκτρονικής υπερφόρτωσης   Μόνιμος μαγνητικός ρότορας, μόνωση κλάσης F, προστασία ηλεκτρονικής υπερφόρτωσης   Μόνιμος μαγνητικός ρότορας, μόνωση κλάσης F, προστασία ηλεκτρονικής υπερφόρτωσης      
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Ελάχ. kW 0.61 (1)   0.88 (1)   1.19 (1)      
    Μέγ. kW 2.64 (1)   4.96 (1)   6.32 (1)      
  Αντιληπτή απόδοση Ελάχ. kW 0.41 (1)   0.58 (1)   0.79 (1)      
    Μέγ. kW 1.95 (1)   3.60 (1)   4.80 (1)      
Εναλλάκτης θερμότητας Όγκος νερού l 0.7   1   1.4      
  Σειρές Ποσότητα 3   3   3      
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.086   0.138   0.191      
  Βήμα πτερυγίου mm 1.6   1.6   1.6      
  Στάδια Ποσότητα 10   10   10      
Συνδέσεις σωληνώσεων Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 17 16 17 16 17 16 17 16
  Νερό Έξοδος 1/2"   1/2"   1/2"      
Ισχύς εισόδου Υψηλή kW   0.019   0.016   0.033   0.087
  Χαμηλή kW   0.01   0.01   0.01   0.013
  Ελάχ. W 2.2   2.2   3.4      
  Μέγ. W 57.4   82.7   101.4      
Στάθμη ηχητικής ισχύος Max. dBA 62   70   64      
  Ελάχ. dBA 28   28   28      
Φίλτρο αέρα Type Πλαστικό   Πλαστικό   Πλαστικό      
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 584 584 794 794 1,004 1,000 1,214 1,214
    Βάθος mm 224 224 224 224 224 224 249 249
    Ύψος mm 535 535 535 535 535 535 535 535
Συνδέσεις νερού Επιπρόσθετη σερπαντίνα in       1/2"        
  Πρωταρχική σερπαντίνα in   1/2"   1/2"   1/2"   3/4 "
Casing Χρώμα Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο   Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο   Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο      
Βάρος Μονάδα kg 15 16.9 19 22.1 23 26.6 32 35.4
Fan Type 1   2   2      
  Ταχύτητα ροής αέρα Μέγ. m³/ώρα 560 (3)   900 (3)   1,200 (3)      
    Ελάχ. m³/ώρα 70 (3)   95 (3)   130 (3)      
Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες) Αντιληπτή απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW   1.04 (1)   1.25 (1)   2.31 (1)   3.04 (1)
    Υψηλή kW   1.49 (1)   2.09 (1)   3.62 (1)   5.87 (1)
  Συνολική απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW   1.35 (1)   1.75 (1)   2.99 (1)   4.10 (1)
    Υψηλή kW   1.94 (1)   2.91 (1)   4.48 (1)   7.93 (1)
Απόδοση θέρμανσης 2 σωλήνων Μέγ. kW 3.47 (2)   6.40 (2)   7.51 (2)      
    Ελάχ. kW 0.69 (2)   0.95 (2)   1.29 (2)      
Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες) Απόδοση 2 σωλήνες Υψηλή kW   2.15 (2)   2.94 (2)   4.88 (2)   8.37 (2)
    Χαμηλή kW   1.50 (2)   1.76 (2)   3.36 (2)   4.39 (2)
Αντικραδασμική μόνωση Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1   Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1   Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1      
Ρεύμα εισόδου A A 0.05   0.05   0.07      
  A A 0.50   0.72   0.88      
Απαιτούμενη διατομή καλωδίου mm² 1   1   1      
Απαιτούμενες ασφάλειες A 1   1   2      
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230 230 230
  Φάση 1~   1~   1~      
Σημειώσεις Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.
  Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό προσαγωγής 50°C, ταχύτητα ροής νερού ίδια με αυτήν κατά την ψύξη (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό προσαγωγής 50°C, ταχύτητα ροής νερού ίδια με αυτήν κατά την ψύξη (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό προσαγωγής 50°C, ταχύτητα ροής νερού ίδια με αυτήν κατά την ψύξη (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό προσαγωγής 50°C, ταχύτητα ροής νερού ίδια με αυτήν κατά την ψύξη (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K
  Ροή αέρα σε 0Pa ESP (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Ροή αέρα σε 0Pa ESP (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Ροή αέρα σε 0Pa ESP (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Ροή αέρα σε 0Pa ESP (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K
  Οι τιμές ταχύτητας ροής νερού και πτώσης πίεσης νερού είναι σε μέγιστη ταχύτητα (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 Οι τιμές ταχύτητας ροής νερού και πτώσης πίεσης νερού είναι σε μέγιστη ταχύτητα (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 Οι τιμές ταχύτητας ροής νερού και πτώσης πίεσης νερού είναι σε μέγιστη ταχύτητα (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 Οι τιμές ταχύτητας ροής νερού και πτώσης πίεσης νερού είναι σε μέγιστη ταχύτητα (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741
  Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.
Τροφοδοσία ισχύος Τύπος     230 / 1 / 50   230 / 1 / 50   230 / 1 / 50   230 / 1 / 50
  Φάση     1~   1~   1~ 1~ 1~
Σημειώσεις   (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.   (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.   (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.    
Casing Χρώμα               Πλαστικό και μεταλλικό RAL9010  
Συνδέσεις σωληνώσεων Νερό Είσοδος               3/4"  
    Έξοδος               3/4"  
Control systems Wired remote control               FWEC3A