Πίνακας προδιαγραφών για FWS-AF

FWS02AF FWS03AF FWS06AF FWS08AF
Πτώση πίεσης νερού Ψύξη kPa 20 (4) 29 (4) 24 (4) 25 (4)
  Θέρμανση kPa 11 (4) 9 (4) 14 (4) 45 (4)
Control systems Wired remote control FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A
Ροή νερού Θέρμανση l/h 216 (4) 367 (4) 565 (4) 882 (4)
  Ψύξη l/h 454 (4) 853 (4) 1,084 (4) 1,728 (4)
Κινητήρας ανεμιστήρα Model Μόνιμος μαγνητικός ρότορας, μόνωση κλάσης F, προστασία ηλεκτρονικής υπερφόρτωσης Μόνιμος μαγνητικός ρότορας, μόνωση κλάσης F, προστασία ηλεκτρονικής υπερφόρτωσης Μόνιμος μαγνητικός ρότορας, μόνωση κλάσης F, προστασία ηλεκτρονικής υπερφόρτωσης Μόνιμος μαγνητικός ρότορας, μόνωση κλάσης F, προστασία ηλεκτρονικής υπερφόρτωσης
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Ελάχ. kW 0.60 (1) 0.88 (1) 1.19 (1) 1.79 (1)
    Μέγ. kW 2.64 (1) 4.96 (1) 6.32 (1) 10.08 (1)
  Αντιληπτή απόδοση Ελάχ. kW 0.40 (1) 0.58 (1) 0.79 (1) 1.20 (1)
    Μέγ. kW 1.95 (1) 3.60 (1) 4.80 (1) 7.43 (1)
Εναλλάκτης θερμότητας Όγκος νερού l 0.7 1 1.4 2.1
  Βήμα πτερυγίου mm 1.6 1.6 1.6 2.1
  Στάδια Ποσότητα 10 10 10 12
  Σειρές Ποσότητα 3 3 3 3
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.086 0.138 0.191 0.292
Συμπληρωματικός εναλλάκτης θερμότητας Βήμα πτερυγίου mm 1.6 1.6 1.6 1.6
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.068 0.110 0.152 0.243
  Όγκος νερού l 0.2 0.3 0.4 0.6
  Στάδια Ποσότητα 8 8 8 10
  Σειρές Ποσότητα 1 1 1 1
Συνδέσεις σωληνώσεων Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 17 17 17 17
  Νερό Έξοδος 1/2" 1/2" 1/2" 3/4"
Ισχύς εισόδου Ελάχ. W 2.2 2.2 3.24 4.2
  Μέγ. W 57.4 82.7 101.4 147
Στάθμη ηχητικής ισχύος Max. dBA 62 70 64 71
  Ελάχ. dBA 28 28 28 28
Φίλτρο αέρα Type Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 584 794 1,004 1,214
    Βάθος mm 224 224 224 249
    Ύψος mm 535 535 535 535
Casing Χρώμα Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο
Βάρος Μονάδα kg 16 20 25 34
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Μέγ. m³/ώρα 560 (3) 900 (3) 1,200 (3) 1,660 (3)
    Ελάχ. m³/ώρα 70 (3) 95 (3) 130 (3) 200 (3)
  Ποσότητα Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης
Απόδοση θέρμανσης 4 σωλήνων Μέγ. kW 2.46 (2) 4.19 (2) 6.45 (2) 10.06 (2)
    Ελάχ. kW 0.82 (2) 1.18 (2) 1.76 (2) 2.83 (2)
Αντικραδασμική μόνωση Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1
Ρεύμα εισόδου A A 0.05 0.05 0.07 0.09
  A A 0.50 0.72 0.88 1.27
Απαιτούμενη διατομή καλωδίου mm² 1 1 1 1
Απαιτούμενες ασφάλειες A 1 1 2 2
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230
  Φάση 1~ 1~ 1~ 1~
Σημειώσεις Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C
  Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C
  Ροή αέρα σε 0Pa ESP Ροή αέρα σε 0Pa ESP Ροή αέρα σε 0Pa ESP Ροή αέρα σε 0Pa ESP
  Οι τιμές ταχύτητας ροής νερού και πτώσης πίεσης νερού είναι σε μέγιστη ταχύτητα Οι τιμές ταχύτητας ροής νερού και πτώσης πίεσης νερού είναι σε μέγιστη ταχύτητα Οι τιμές ταχύτητας ροής νερού και πτώσης πίεσης νερού είναι σε μέγιστη ταχύτητα Οι τιμές ταχύτητας ροής νερού και πτώσης πίεσης νερού είναι σε μέγιστη ταχύτητα
  Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα.