Πίνακας προδιαγραφών για FWM-DAF

FWM15DAF FWM01DAF FWM25DAF FWM02DAF FWM03DAF FWM35DAF FWM04DAF FWM06DAF FWM08DAF FWM10DAF
Πτώση πίεσης νερού Ψύξη kPa 14 12 16 13 11 12 12 14 12 16
  Θέρμανση kPa 8 6 4 7 5 9 12 10 30 30
Control systems Wired remote control FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A
Ροή νερού Θέρμανση l/h 177 167 257 182 270 421 443 465 694 733
  Ψύξη l/h 291 250 409 176 494 594 730 803 1,138 1,362
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Fan motor-=-Speed-=-Fan motor speed steps 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)
  Model Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Ονομ. kW 1.48 (1) 1.14 (1) 2.00 (1) 1.56 (1) 2.33 (1) 2.60 (1) 3.23 (1) 3.81 (1) 5.23 (1) 6.16 (1)
    Υψ. kW 1.69 (1) 1.46 (1) 2.38 (1) 1.79 (1) 2.87 (1) 3.46 (1) 4.26 (1) 4.67 (1) 6.64 (1) 7.88 (1)
    Χαμηλή kW 1.24 (1) 0.99 (1) 1.58 (1) 1.26 (1) 1.73 (1) 1.96 (1) 2.48 (1) 3.11 (1) 3.93 (1) 4.07 (1)
  Αντιληπτή απόδοση Χαμηλή kW 0.93 (1) 0.75 (1) 1.17 (1) 0.98 (1) 1.24 (1) 1.44 (1) 1.78 (1) 2.28 (1) 2.82 (1) 3.02 (1)
    Υψ. kW 1.27 (1) 1.14 (1) 1.85 (1) 1.46 (1) 2.07 (1) 2.71 (1) 3.09 (1) 3.57 (1) 4.85 (1) 5.85 (1)
    Ονομ. kW 1.11 (1) 0.90 (1) 1.54 (1) 1.22 (1) 1.66 (1) 2.02 (1) 2.42 (1) 2.87 (1) 3.80 (1) 4.57 (1)
Εναλλάκτης θερμότητας Όγκος νερού l 0.5 0.5 0.7 0.7 1 1 1.4 1.4 2.1 2.1
  Βήμα πτερυγίου mm 1.6 1.8 1.8 1.6 1.6 1.6 1.8 1.6 2.1 2.1
  Στάδια Ποσότητα 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12
  Σειρές Ποσότητα 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.086 0.086 0.138 0.086 0.138 0.191 0.191 0.191 0.292 0.292
Συμπληρωματικός εναλλάκτης θερμότητας Βήμα πτερυγίου mm 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.068 0.068 0.110 0.068 0.110 0.152 0.152 0.152 0.243 0.243
  Όγκος νερού l 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6
  Στάδια Ποσότητα 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10
  Σειρές Ποσότητα 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Συνδέσεις σωληνώσεων Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
  Νερό Έξοδος 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"
Ισχύς εισόδου Ονομ. W 36 28 44 36 43 61 61 68 127 169
  Χαμηλή W 25 21 29 24 29 37 38 47 86 109
  Υψ. W 53 37 57 53 56 98 98 98 182 244
Στάθμη ηχητικής ισχύος Υψ. dBA 49 45 48 50 47 51 56 59 60 66
  Χαμηλή dBA 38 33 34 38 33 34 37 48 46 48
  Ονομ. dBA 44 39 43 44 41 43 46 53 54 58
Φίλτρο αέρα Type Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 584 584 794 584 794 1,004 1,004 1,004 1,214 1,214
    Βάθος mm 224 224 224 224 224 224 224 224 249 249
    Ύψος mm 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535
Casing Χρώμα Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο
Βάρος Μονάδα kg 16 15 20 16 20 25 25 25 34 34
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Μέτρια m³/ώρα 261 225 334 261 332 444 490 593 765 1,007
    Χαμηλή m³/ώρα 205 174 238 205 238 316 356 460 565 636
    Υψ. m³/ώρα 330 307 432 327 431 628 690 763 998 1,362
  Ποσότητα Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης
Απόδοση θέρμανσης 4 σωλήνων Υψ. kW 2.02 (2) 1.90 (2) 2.92 (2) 2.01 (2) 3.08 (2) 4.80 (2) 5.05 (2) 5.30 (2) 7.91 (2) 8.35 (2)
    Μέτρια kW 1.78 (2) 1.70 (2) 2.53 (2) 1.78 (2) 2.68 (2) 3.96 (2) 4.25 (2) 4.65 (2) 6.83 (2) 7.14 (2)
    Χαμηλή kW 1.56 (2) 1.50 (2) 2.06 (2) 1.56 (2) 2.18 (2) 3.21 (2) 3.60 (2) 4.04 (2) 5.69 (2) 5.50 (2)
Αντικραδασμική μόνωση Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1
Ρεύμα εισόδου Υψ. A 0.24 0.17 0.26 0.24 0.25 0.44 0.44 0.43 0.82 1.10
  Μέτρια A 0.16 0.13 0.21 0.16 0.20 0.29 0.29 0.31 0.57 0.76
  Χαμηλή A 0.12 0.10 0.14 0.11 0.14 0.19 0.19 0.22 0.39 0.50
Απαιτούμενη διατομή καλωδίου mm² 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Απαιτούμενες ασφάλειες A 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
  Φάση 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Σημειώσεις Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C
  Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C
  Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα.