FWL01DAF FWL02DAF FWL25DAF FWL03DAF FWL35DAF FWL04DAF FWL06DAF FWL15DAF FWL08DAF FWL10DAF
Πτώση πίεσης νερού Ψύξη kPa 12 13 16 11 12 12 14 14 12 16
  Θέρμανση kPa 6 7 4 5 9 12 10 8 30 30
Συστήματα ελέγχου Τηλεχειριστήριο με καλώδιο FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A
Ροή νερού Θέρμανση l/h 167 182 257 270 421 443 465 177 694 733
  Ψύξη l/h 250 176 409 494 594 730 803 291 1,138 1,362
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Fan motor-=-Speed-=-Fan motor speed steps 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)
  Model Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Ονομ. kW 1.14 (1) 1.56 (1) 2.00 (1) 2.33 (1) 2.60 (1) 3.23 (1) 3.81 (1) 1.48 (1) 5.23 (1) 6.16 (1)
    Υψ. kW 1.46 (1) 1.79 (1) 2.38 (1) 2.87 (1) 3.46 (1) 4.26 (1) 4.67 (1) 1.69 (1) 6.64 (1) 7.88 (1)
    Χαμηλή kW 0.99 (1) 1.26 (1) 1.58 (1) 1.73 (1) 1.96 (1) 2.48 (1) 3.11 (1) 1.24 (1) 3.93 (1) 4.07 (1)
  Αντιληπτή απόδοση Χαμηλή kW 0.75 (1) 0.98 (1) 1.17 (1) 1.24 (1) 1.44 (1) 1.78 (1) 2.28 (1) 0.93 (1) 2.82 (1) 3.02 (1)
    Υψ. kW 1.14 (1) 1.46 (1) 1.85 (1) 2.07 (1) 2.71 (1) 3.09 (1) 3.57 (1) 1.27 (1) 4.85 (1) 5.85 (1)
    Ονομ. kW 0.90 (1) 1.22 (1) 1.54 (1) 1.66 (1) 2.02 (1) 2.42 (1) 2.87 (1) 1.11 (1) 3.80 (1) 4.57 (1)
Εναλλάκτης θερμότητας Όγκος νερού l 0.5 0.7 0.7 1 1 1.4 1.4 0.5 2.1 2.1
  Βήμα πτερυγίου mm 1.8 1.6 1.8 1.6 1.6 1.8 1.6 1.6 2.1 2.1
  Στάδια Ποσότητα 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12
  Σειρές Ποσότητα 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.086 0.086 0.138 0.138 0.191 0.191 0.191 0.086 0.292 0.292
Συμπληρωματικός εναλλάκτης θερμότητας Βήμα πτερυγίου mm 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.068 0.068 0.110 0.110 0.152 0.152 0.152 0.068 0.243 0.243
  Όγκος νερού l 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.2 0.6 0.6
  Στάδια Ποσότητα 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10
  Σειρές Ποσότητα 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Συνδέσεις σωληνώσεων Νερό Έξοδος 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"
Ισχύς εισόδου Ονομ. W 28 36 44 43 61 61 68 36 127 169
  Χαμηλή W 21 24 29 29 37 38 47 25 86 109
  Υψ. W 37 53 57 56 98 98 98 53 182 244
Στάθμη ηχητικής ισχύος Υψ. dBA 45 50 48 47 51 56 59 49 60 66
  Χαμηλή dBA 33 38 34 33 34 37 48 38 46 48
  Ονομ. dBA 39 44 43 41 43 46 53 44 54 58
Φίλτρο αέρα Type Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό Πλαστικό
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 774 774 987 987 1,194 1,194 1,194 774 1,404 1,404
    Βάθος mm 226 226 226 226 226 226 226 226 251 251
    Ύψος mm 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564
Περίβλημα Colour Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο
Βάρος Μονάδα kg 21 22 28 28 24 34 35 22 46 46
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Μέτρια m³/ώρα 225 261 334 332 444 490 593 261 765 1,007
    Low m³/ώρα 174 205 238 238 316 356 460 205 565 636
    High m³/ώρα 307 327 432 431 628 690 763 330 998 1,362
  Ποσότητα Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης
Απόδοση θέρμανσης 4 σωλήνων Υψ. kW 1.90 (2) 2.01 (2) 2.92 (2) 3.08 (2) 4.80 (2) 5.05 (2) 5.30 (2) 2.02 (2) 7.91 (2) 8.35 (2)
    Μέτρια kW 1.70 (2) 1.78 (2) 2.53 (2) 2.68 (2) 3.96 (2) 4.25 (2) 4.65 (2) 1.78 (2) 6.83 (2) 7.14 (2)
    Χαμηλή kW 1.50 (2) 1.56 (2) 2.06 (2) 2.18 (2) 3.21 (2) 3.60 (2) 4.04 (2) 1.56 (2) 5.69 (2) 5.50 (2)
Αντικραδασμική μόνωση Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1
Ρεύμα εισόδου Υψ. A 0.17 0.24 0.26 0.25 0.44 0.44 0.43 0.24 0.82 1.10
  Μέτρια A 0.13 0.16 0.21 0.20 0.29 0.29 0.31 0.16 0.57 0.76
  Χαμηλή A 0.10 0.11 0.14 0.14 0.19 0.19 0.22 0.12 0.39 0.50
Απαιτούμενη διατομή καλωδίου mm² 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1
Απαιτούμενες ασφάλειες A 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
  Φάση 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Σημειώσεις Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C
  Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C
  Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα.