Πίνακας προδιαγραφών για FWG-AT

FWG05AT FWG05AATNMV1 FWG08AT FWG08AATNMV1 FWG11AT FWG11AATNMV1
Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες) Αντιληπτή απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW 2.53 (1) 2.53 (1) 4.23 (1) 4.23 (1) 5.50 (1) 5.50 (1)
    Υψηλή kW 4.47 (1) 4.47 (1) 6.34 (1) 6.34 (1) 8.25 (1) 8.25 (1)
  Συνολική απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW 3.49 (1) 3.49 (1) 5.77 (1) 5.77 (1) 7.81 (1) 7.81 (1)
    Υψηλή kW 5.86 (1) 5.86 (1) 8.71 (1) 8.71 (1) 11.63 (1) 11.63 (1)
Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες) Απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW 4.75 (2) 3.73 (2) 7.60 (2) 5.95 (2) 9.65 (2) 7.66 (2)
    Υψηλή kW 7.10 (2) 5.91 (2) 11.20 (2) 9.40 (2) 13.70 (2) 11.35 (2)
Ισχύς εισόδου Χαμηλή kW 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05
  Υψηλή kW 0.049 0.047 0.093 0.100 0.130 0.130
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 265 265 265 265 300 300
    Πλάτος mm 820 820 820 820 820 820
    Βάθος mm 820 820 820 820 820 820
Βάρος Μονάδα kg 26.0 26.0 28.0 28.0 32.0 32.0
Casing Χρώμα   Χωρίς βαφή φούρνου Χωρίς βαφή φούρνου Χωρίς βαφή φούρνου Χωρίς βαφή φούρνου Χωρίς βαφή φούρνου Χωρίς βαφή φούρνου
Διακοσμητική μάσκα Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 85 85 85 85 85 85
      Πλάτος mm 990 990 990 990 990 990
      Βάθος mm 990 990 990 990 990 990
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Χαμηλή m³/ώρα 595 (3) 595 (3) 951 (3) 951 (3) 1,155 (3) 1,155 (3)
    Υψ. m³/ώρα 1,053 (3) 1,053 (3) 1,512 (3) 1,512 (3) 1,801 (3) 1,801 (3)
Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος Χαμηλή dBA 34 (4) 34 (4) 49 (4) 49 (4) 49 (4) 49 (4)
  Υψηλή dBA 46 (4) 46 (4) 57 (4) 57 (4) 59 (4) 59 (4)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Χαμηλή dBA 23 (5) 23 (5) 37 (6) 37 (6) 41 (6) 41 (6)
  Υψ. dBA 37 (5) 37 (5) 47 (6) 47 (6) 51 (6) 51 (6)
Ροή νερού Ψύξη Χαμηλή l/h 1,030 1,030 1,530 1,530 2,040 2,040
    Υψηλή l/h 1,030 1,030 1,530 1,530 2,040 2,040
  Θέρμανση Υψ. l/h 1,030 1,030 1,530 1,530 2,040 2,040
    Χαμηλή l/h 1,030 1,030 1,530 1,530 2,040 2,040
  Πτώση πίεσης νερού Ψύξη Χαμηλή kPa 10 10 9 9 22 22
      Υψηλή kPa 24 24 20 20 41 41
    Θέρμανση Χαμηλή kPa 12 12 10 10 18 18
      Υψ. kPa 21 21 20 20 35 35
Συνδέσεις σωληνώσεων Νερό Είσοδος   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
    Έξοδος   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 19 19 19 19 19 19
Τροφοδοσία ισχύος Τύπος   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Φάση   1N~ 1N~ 1N~ 1N~ 1N~ 1N~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Ρεύμα εισόδου Χαμηλή A 0.13 0.13 0.28 0.28 0.35 0.35
  Υψ. A 0.26 0.26 0.74 0.74 0.95 0.95
Κινητήρας ανεμιστήρα Ισχύς εισόδου Χαμηλή kW 0.022 0.022 0.036 0.036 0.049 0.049
    Υψηλή kW 0.047 0.047 0.100 0.100 0.130 0.130
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.
  Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C
  Ροή αέρα σε 0Pa ESP Ροή αέρα σε 0Pa ESP Ροή αέρα σε 0Pa ESP Ροή αέρα σε 0Pa ESP Ροή αέρα σε 0Pa ESP Ροή αέρα σε 0Pa ESP
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741
  Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετρήθηκε σε απόσταση 1,4m κάτω από την πρόσοψη (JIS C 9612). Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετρήθηκε σε απόσταση 1,4m κάτω από την πρόσοψη (JIS C 9612). Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετρήθηκε σε απόσταση 1,4m κάτω από την πρόσοψη (JIS C 9612). Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετρήθηκε σε απόσταση 1,4m κάτω από την πρόσοψη (JIS C 9612). Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετρήθηκε σε απόσταση 1,4m κάτω από την πρόσοψη (JIS C 9612). Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετρήθηκε σε απόσταση 1,4m κάτω από την πρόσοψη (JIS C 9612).
  Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1,5m κάτω από την πρόσοψη (JIS Β 8615) Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1,5m κάτω από την πρόσοψη (JIS Β 8615) Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1,5m κάτω από την πρόσοψη (JIS Β 8615) Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1,5m κάτω από την πρόσοψη (JIS Β 8615) Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1,5m κάτω από την πρόσοψη (JIS Β 8615) Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1,5m κάτω από την πρόσοψη (JIS Β 8615)