Πίνακας προδιαγραφών για FWF-BF

FWF02B7FV1B FWF02B5FV1B FWF03B7FV1B FWF03B5FV1B FWF04B7FV1B FWF05B7FV1B FWF04B5FV1B FWF05B5FV1B
Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες) Αντιληπτή απόδοση 4 σωλήνες Χαμηλή kW   1.0 (1)   1.0 (1)     1.0 (1) 1.6 (1)
    Υψηλή kW   1.5 (1)   1.8 (1)     2.5 (1) 3.2 (1)
  Συνολική απόδοση 4 σωλήνες Χαμηλή kW   1.3 (1)   1.6 (1)     1.6 (1) 2.6 (1)
    Υψηλή kW   1.8 (1)   2.9 (1)     3.8 (1) 4.6 (1)
Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες) Απόδοση 4 σωλήνες Χαμηλή kW   2.4 (3)   2.6 (3)     2.6 (3) 3.2 (3)
    Υψηλή kW   3.3 (3)   3.6 (3)     4.7 (3) 5.7 (3)
Ισχύς εισόδου Χαμηλή kW   0.060   0.055     0.055 0.066
  Υψηλή kW   0.074   0.074     0.094 0.121
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 285 285 (4) 285 285 (4) 285 285 285 (4) 285 (4)
    Πλάτος Mm 575 575 575 575 575 575 575 575
    Βάθος Mm 575 575 575 575 575 575 575 575
Weight Μονάδα kg 19 20 20 20 20 20 20 20
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Χαμηλή m³/ώρα 318   300   300 390    
    Υψ. m³/ώρα 468   438   618 822    
Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος Χαμηλή dBA   36.0   38.0     41.0 44.0
  Υψηλή dBA   44.0   46.0     52.0 57.0
Στάθμη ηχητικής πίεσης Χαμηλή dBA 26 26.0 27 27.0 27 32 27.0 32.0
  Υψ. dBA 27 31.0 29 33.0 35 41 42.0 47.0
  Υπερ-υψηλό dBA 31   33   42 47    
Ροή νερού Πτώση πίεσης νερού Ψύξη Υψηλή kPa   6   16     26 38
    Θέρμανση Υψ. kPa   9   5     9 13
Συνδέσεις σωληνώσεων Νερό Είσοδος   3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα)
    Έξοδος   3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα)
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. Mm VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   BRC7E530, BRC7E531   BRC7E530, BRC7E531   BRC7E530, BRC7E531 BRC7E530, BRC7E531    
  Wired remote control   BRC315D7   BRC315D7   BRC315D7 BRC315D7    
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-440 220-440 220-440 220-440 220-440 220-440 220-440 220-440
Σημειώσεις Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C
  Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C (2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 45°C; νερό εξόδου 40°C, Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C (2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 45°C; νερό εξόδου 40°C, Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C (2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 45°C; νερό εξόδου 40°C, (2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 45°C; νερό εξόδου 40°C,
  Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα (3) - Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 65°C,; νερό εξόδου 55°C, Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα (3) - Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 65°C,; νερό εξόδου 55°C, Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα (3) - Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 65°C,; νερό εξόδου 55°C, (3) - Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 65°C,; νερό εξόδου 55°C,
  Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών (4) - Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών (4) - Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών (4) - Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών (4) - Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού   1   1     1 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων   1   1     1 1
  Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων   1   1     1 1
  Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης   8   8     8 8
  Κοχλίες   4   4     4 4
  Οδηγός εγκατάστασης   1   1     1 1
  Δακτύλιος O   4   4     4 4
  Μόνωση   8   8     8 8
Σημειώσεις   (5) - Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα   (5) - Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα     (5) - Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα (5) - Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα