FWF02B7FV1B FWF03B7FV1B FWF04B7FV1B FWF05B7FV1B
Στάθμη ηχ. πίεσης Υπερ-υψηλό dBA 31 33 42 47
  Χαμηλή dBA 26 27 27 32
  Υψ. dBA 27 29 35 41
Πτώση πίεσης νερού Ψύξη kPa 6 13 21 33
  Θέρμανση kPa 12 6 9 13
Συστήματα ελέγχου Τηλεχειριστήριο υπερύθρων BRC315D7 BRC315D7 BRC315D7 BRC315D7
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος W 55 55 55 55
  Ταχύτητα Fan motor-=-Speed-=-Fan motor speed steps 3 3 3 3
  Model QTS32C15M QTS32C15M QTS32C15M QTS32C15M
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Υψ. kW 1.7 (1) 2.3 (1) 2.8 (1) 3.5 (1)
    Υπερ-υψηλό kW 2.0 (1) 2.7 (1) 3.5 (1) 4.5 (1)
    Χαμηλή kW 1.4 (1) 1.8 (1) 1.8 (1) 2.6 (1)
  Αντιληπτή απόδοση Χαμηλή kW 1.1 (1) 1.0 (1) 1.0 (1) 1.5 (1)
    Υπερ-υψηλό kW 1.5 (1) 1.7 (1) 2.4 (1) 3.3 (1)
    Υψ. kW 1.3 (1) 1.3 (1) 1.7 (1) 2.3 (1)
Εναλλάκτης θερμότητας Διελεύσεις Quantity Θέρμανση 5 5 5 5
  Κενή οπή σωληνοειδούς πλάκας Ποσότητα 4 0 0 0
  Βήμα πτερυγίου mm 1.5 1.5 1.5 1.5
  Στάδια Θέρμανση 10 10 10 10
  Εξωτερικό μήκος Θέρμανση mm 1,196 1,196 1,196 1,196
    Ψύξη mm 1,310 1,310 1,310 1,310
  Εσωτερικό μήκος Ψύξη mm 1,253 1,253 1,253 1,253
    Θέρμανση mm 1,196 1,196 1,196 1,196
  Σειρές Ποσότητα 2 3 3 3
  Εμβαδόν πρόσοψης - Διαστάσεις Ψύξη 0.269 0.269 0.269 0.269
    Θέρμανση 0.201 0.201 0.201 0.201
  Τύπος Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων (Πτερύγια πολλαπλών περσίδων και επίπεδοι σωλήνες) Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων (Πτερύγια πολλαπλών περσίδων και επίπεδοι σωλήνες) Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων (Πτερύγια πολλαπλών περσίδων και επίπεδοι σωλήνες) Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων (Πτερύγια πολλαπλών περσίδων και επίπεδοι σωλήνες)
Συνδέσεις σωληνώσεων Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)
  Νερό Έξοδος 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα)
Ισχύς εισόδου Υπερ-υψηλό W 74 74 94 121
  Χαμηλή W 60 55 55 66
  Υψ. W 67 62 74 93
Στάθμη ηχητικής ισχύος Υψ. dBA 40 42 46 51
  Υπερ-υψηλό dBA 44 46 52 57
  Χαμηλή dBA 36 38 41 44
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού Ελάχ. °C 5 (4) 5 (4) 5 (4) 5 (4)
  Μέγ. °C 70 (4) 70 (4) 70 (4) 70 (4)
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 575 575 575 575
    Βάθος mm 575 575 575 575
    Ύψος mm 285 285 285 285
Περίβλημα Υλικό Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Βάρος Μονάδα kg 19 20 20 20
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Μέτρια m³/ώρα 390 366 456 612
    Low m³/ώρα 318 300 300 390
    High m³/ώρα 468 438 618 822
  Ποσότητα Ανεμιστήρας turbo Ανεμιστήρας turbo Ανεμιστήρας turbo Ανεμιστήρας turbo
Απόδοση θέρμανσης 4 σωλήνων Υψ. kW 3.1 (3) 3.3 (3) 3.9 (3) 4.8 (3)
    Υπερ-υψηλό kW 3.9 (3) 3.8 (3) 4.9 (3) 6.1 (3)
    Χαμηλή kW 2.3 (3) 2.8 (3) 2.8 (3) 3.5 (3)
Insulation material Αφρώδες πολυστυρένιο / αφρώδες πολυαιθυλένιο Αφρώδες πολυστυρένιο / αφρώδες πολυαιθυλένιο Αφρώδες πολυστυρένιο / αφρώδες πολυαιθυλένιο Αφρώδες πολυστυρένιο / αφρώδες πολυαιθυλένιο
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-440 220-440 220-440 220-440
  Φάση 1~ 1~ 1~ 1~
Σημειώσεις Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C
  Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C
  Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα
  Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών