Πίνακας προδιαγραφών για FWE-DTR

FWE03DATN5V1R (Αρχειοθετημένα) FWE04DATN5V1R (Αρχειοθετημένα) FWE05DATN5V1R (Αρχειοθετημένα) FWE06DATN5V1R (Αρχειοθετημένα) FWE07DATN5V1R (Αρχειοθετημένα) FWE08DATN5V1R (Αρχειοθετημένα) FWE10DATN5V1R (Αρχειοθετημένα) FWE11DATN5V1R (Αρχειοθετημένα)
Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες) Λανθάνουσα ικανότητα 2 σωλήνες Υψηλή kW 0.32 0.34 0.43 0.49 0.60 0.66 0.86 0.92
    Εξαιρετικά υψηλή kW 0.35 0.37 0.46 0.56 0.69 0.71 0.94 1.01
  Αντιληπτή απόδοση 2 σωλήνες Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kW 1.95 2.11 2.30 1.02 1.48 1.95 2.11 2.30
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 2 kW 2.27 2.54 2.78 1.28 1.74 2.27 2.54 2.78
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 3 kW 2.43 2.89 3.10 1.64 2.11 2.43 2.89 3.10
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 4 kW 2.62 3.44 3.61 1.97 1.45 2.62 3.44 3.61
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 5 kW 3.00 3.93 4.20 2.23 2.73 3.00 3.93 4.20
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kW 3.22 4.28 4.59 2.56 3.14 3.22 4.28 4.59
    Χαμηλή kW 1.95 2.11 2.30 1.02 1.48 1.95 2.11 2.30
    Μεσαία kW 2.43 2.89 3.10 1.64 2.11 2.43 2.89 3.10
    Υψηλή kW 3.22 4.28 4.59 2.56 3.14 3.22 4.28 4.59
  Συνολική απόδοση 2 σωλήνες Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kW 1.22 1.21 1.33 1.24 1.80 2.38 2.57 2.81
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 2 kW 1.41 1.40 1.64 1.56 2.12 2.77 3.10 3.39
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 3 kW 1.60 1.64 2.00 2.01 2.57 2.96 3.52 3.78
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 4 kW 1.77 1.87 2.40 2.40 2.98 3.19 4.19 4.41
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 5 kW 1.94 2.06 2.58 2.72 3.33 3.66 4.79 5.13
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kW       3.12 3.83 3.92 5.22 5.60
    Χαμηλή kW 1.22 1.21 1.33 1.24 1.80 2.38 2.57 2.81
    Μεσαία kW 1.60 1.64 2.00 2.01 2.57 2.96 3.52 3.78
    Υψηλή kW 1.77 2.06 2.58 3.12 3.83 3.92 5.22 5.60
Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες) Απόδοση 2 σωλήνες Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kW 1.55 1.53 1.67 1.52 2.26 2.94 3.36 3.68
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 2 kW 1.81 1.79 2.09 1.94 2.68 3.50 4.07 4.46
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 3 kW 2.07 2.10 2.56 2.54 3.28 3.76 4.63 4.98
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 4 kW 2.28 2.40 3.09 3.06 3.83 4.08 5.53 5.82
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 5 kW 2.52 2.65 3.33 3.49 4.30 4.74 6.34 6.79
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kW       4.03 4.98 5.11 6.93 7.43
    Χαμηλή kW 1.55 1.53 1.67 1.52 2.26 2.94 3.36 3.68
    Μεσαία kW 2.07 2.10 2.56 2.54 3.28 3.76 4.63 4.98
    Υψηλή kW 2.28 2.65 3.33 4.03 4.98 5.11 6.92 7.43
Ισχύς εισόδου Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kW 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 2 kW 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 3 kW 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 4 kW 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 5 kW 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.08 0.09
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kW       0.062 0.065 0.067 0.104 0.110
  Χαμηλή kW 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03
  Μεσ. kW 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05
  Υψηλή kW 0.031 0.032 0.039 0.062 0.065 0.067 0.104 0.110
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 200 200 200 200 200 200 200 200
    Πλάτος mm 797 797 797 997 1,200 1,200 1,200 1,200
    Βάθος mm 610 610 610 610 610 610 610 610
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 205 205 205 205 205 205 205 205
    Πλάτος mm 928 928 928 1,128 1,328 1,328 1,328 1,328
    Βάθος mm 727 727 727 727 727 727 727 727
Casing Χρώμα   Μέταλλο Μέταλλο Μέταλλο Μέταλλο Μέταλλο Μέταλλο Μέταλλο Μέταλλο
  Material   Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 490 490 490 690 890 890 890 890
  Σειρές Ποσότητα   2 2 2 2 2 2 2 2
  Βήμα σειράς Ποσότητα   6 6 6 4 4 4 4 4
  Πτερύγιο Τύπος   Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων)
  Tube material   Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή
  Τύπου σωλήνα   ø7 Smooth tube ø7 Smooth tube ø7 Smooth tube ø7 Smooth tube ø7 Smooth tube ø7 Smooth tube ø7 Smooth tube ø7 Smooth tube
  Πάχος σωλήνα mm 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
Φίλτρο αέρα Type   Plastic Frame / PP Filter Net (G1) Plastic Frame / PP Filter Net (G1) Plastic Frame / PP Filter Net (G1) Plastic Frame / PP Filter Net (G1) Plastic Frame / PP Filter Net (G1) Plastic Frame / PP Filter Net (G1) Plastic Frame / PP Filter Net (G1) Plastic Frame / PP Filter Net (G1)
  Ποσότητα pc 2 2 2 3 3 3 3 3
Fan Type   Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco
  Ποσότητα   2 2 2 3 4 4 4 4
  Ταχύτητα ροής αέρα Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 m³/ώρα 235 226 242 289 335 396 436 489
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 2 m³/ώρα 280 262 304 354 410 480 555 619
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 3 m³/ώρα 326 306 373 446 517 520 648 705
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 4 m³/ώρα 365 349 453 527 616 569 798 845
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 5 m³/ώρα 407 385 488 593 699 669 933 1,007
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 m³/ώρα       676 820 725 1,031 1,115
    Χαμηλή m³/ώρα 235 226 242 289 335 396 436 489
    Μέτρια m³/ώρα 326 306 373 446 517 520 648 705
    Υψ. m³/ώρα 365 385 488 676 820 725 1,031 1,115
  Διαθέσιμη στατική πίεση Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 Pa 20 20 20 20 20 20 20 20
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 2 Pa 20 30 40 30 30 30 30 30
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 3 Pa 40 40 40 40 40 40 40 40
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 4 Pa 40 40 50 40 40 40 40 40
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 5 Pa 50 50 50 50 50 50 50 50
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 Pa       50 50 50 50 50
    Χαμηλή Pa 20 20 20 20 20 20 20 20
    Μεσαία Pa 40 40 40 40 40 40 40 40
    Υψηλή Pa 40 50 50 50 50 50 50 50
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   YF110-10-4S3 YF110-10-4S3 YF110-12-4S35 YF110-15-4S22 YF110-18-4S44 YF110-18-4S44 YF110-52-4S40 YF110-56-4S14
  Τύπος   AC Motor AC Motor AC Motor AC Motor AC Motor AC Motor AC Motor AC Motor
  Δείκτης προστασίας   20 20 20 20 20 20 20 20
  Βαθμός μόνωσης   B B B B B B B B
  Πόλοι   4 4 4 4 4 4 4 4
Insulation material Class 0 (NBR Foam, Melamine Foam) Class 0 (NBR Foam, Melamine Foam) Class 0 (NBR Foam, Melamine Foam) Class 0 (NBR Foam, Melamine Foam) Class 0 (NBR Foam, Melamine Foam) Class 0 (NBR Foam, Melamine Foam) Class 0 (NBR Foam, Melamine Foam) Class 0 (NBR Foam, Melamine Foam)
Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 dBA 33.0 33.0 33.0 30.0 31.0 31.0 38.0 40.0
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 2 dBA 35.0 34.0 37.0 34.0 34.0 34.0 43.0 44.0
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 3 dBA 39.0 38.0 41.0 39.0 38.0 38.0 47.0 47.0
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 4 dBA 42.0 42.0 46.0 44.0 42.0 42.0 51.0 52.0
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 5 dBA 45.0 44.0 50.0 46.0 46.0 46.0 54.0 56.0
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 dBA       50.0 50.0 50.0 57.0 59.0
  Χαμηλή dBA 32.0 33.0 32.0 30.0 31.0 31.0 38.0 40.0
  Μεσαία dBA 39.0 38.0 41.0 39.0 38.0 38.0 47.0 47.0
  Υψηλή dBA 42.0 44.0 50.0 50.0 50.0 50.0 57.0 59.0
Τομέας εισόδου + εκπεμπόμενη ηχητική ισχύς Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 dBA 21.0 22.0 22.0 20.0 21.0 21.0 27.0 29.0
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 2 dBA 25.0 23.0 27.0 24.0 24.0 24.0 33.0 34.0
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 3 dBA 28.0 27.0 31.0 29.0 27.0 27.0 37.0 37.0
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 4 dBA 31.0 31.0 36.0 34.0 32.0 32.0 41.0 42.0
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 5 dBA 35.0 34.0 40.0 36.0 36.0 36.0 44.0 46.0
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 dBA       40.0 40.0 40.0 47.0 49.0
  Χαμηλή dBA 21.0 22.0 22.0 20.0 21.0 21.0 27.0 29.0
  Μεσαία dBA 28.0 27.0 31.0 29.0 27.0 27.0 37.0 37.0
  Υψηλή dBA 31.0 34.0 40.0 40.0 40.0 40.0 47.0 49.0
Ροή νερού Ψύξη Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 l/h 219 218 238 225 324 423 457 500
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 2 l/h 253 252 294 281 380 494 552 604
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 3 l/h 287 293 357 360 460 529 627 674
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 4 l/h 316 334 429 430 533 570 748 787
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 5 l/h 347 368 461 487 595 655 858 918
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 l/h       560 685 702 937 1,005
    Χαμηλή l/h 219 218 238 225 324 423 457 500
    Μεσαία l/h 287 293 357 360 460 570 627 674
    Υψηλή l/h 316 368 461 560 685 702 937 1,005
  Θέρμανση Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 l/h 136 134 147 133 199 259 296 324
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 2 l/h 159 157 183 171 236 308 358 392
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 3 l/h 181 184 225 223 289 331 408 438
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 4 l/h 201 211 272 269 337 359 487 512
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 5 l/h 222 233 293 307 378 417 558 597
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 l/h       354 438 449 610 654
    Υψ. l/h 201 233 293 354 438 449 610 654
    Χαμηλή l/h 136 134 147 133 199 259 296 324
    Μεσαία l/h 181 184 225 223 289 331 408 438
  Πτώση πίεσης νερού Ψύξη Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kPa 7 4 4 2 2 10 8 10
      Ταχύτητα ανεμιστήρα 2 kPa 8 5 6 3 4 12 12 14
      Ταχύτητα ανεμιστήρα 3 kPa 10 7 9 4 7 13 15 17
      Ταχύτητα ανεμιστήρα 4 kPa 12 9 13 5 11 14 21 23
      Ταχύτητα ανεμιστήρα 5 kPa 14 11 15 7 14 18 27 30
      Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kPa       10 19 20 32 36
      Χαμηλή kPa 7 4 4 2 2 10 8 10
      Μεσαία kPa 10 7 9 4 7 13 15 17
      Υψηλή kPa 12 11 15 10 19 20 32 36
    Θέρμανση Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kPa 3 2 1 2 1 1 4 4
      Ταχύτητα ανεμιστήρα 2 kPa 3 2 2 2 1 2 5 6
      Ταχύτητα ανεμιστήρα 3 kPa 4 3 3 3 2 2 6 7
      Ταχύτητα ανεμιστήρα 4 kPa 4 3 5 3 2 3 8 9
      Ταχύτητα ανεμιστήρα 5 kPa 5 4 5 3 4 4 11 12
      Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kPa         6 5 12 14
      Χαμηλή kPa 3 2 1 2 1 1 4 4
      Μεσαία kPa 7 3 3 3 2 2 6 7
      Υψ. kPa 5 4 5 3 6 5 12 14
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού Ψύξη Ελάχ. °C 5 5 5 5 5 5 5 5
    Μέγ. °C 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0      
  Θέρμανση Ελάχ. °C 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
    Μέγ. °C 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Συνδέσεις σωληνώσεων Νερό Είσοδος   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
    Έξοδος   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού 1 1 1 1 1 1 1 1
  Βιδωτή σακούλα 1 1 1 1 1 1 1 1
  Συλλέκτης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Τύπος   220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Ρεύμα εισόδου Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 A 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 2 A 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.04
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 3 A 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 4 A 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 5 A 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 A       0.03 0.02 0.02 0.04 0.05
  Χαμηλή A 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03
  Μέτρια A 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04
  Υψ. A 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.04 0.05
Απαιτούμενη διατομή καλωδίου mm² 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Σημειώσεις (1) - Θερμοκρασία νερού εισόδου/εξόδου 7/12 °C,; θερμοκρασία αέρα εισόδου 27°C DB 19°C WB (1) - Θερμοκρασία νερού εισόδου/εξόδου 7/12 °C,; θερμοκρασία αέρα εισόδου 27°C DB 19°C WB (1) - Θερμοκρασία νερού εισόδου/εξόδου 7/12 °C,; θερμοκρασία αέρα εισόδου 27°C DB 19°C WB (1) - Θερμοκρασία νερού εισόδου/εξόδου 7/12 °C,; θερμοκρασία αέρα εισόδου 27°C DB 19°C WB (1) - Θερμοκρασία νερού εισόδου/εξόδου 7/12 °C,; θερμοκρασία αέρα εισόδου 27°C DB 19°C WB (1) - Θερμοκρασία νερού εισόδου/εξόδου 7/12 °C,; θερμοκρασία αέρα εισόδου 27°C DB 19°C WB (1) - Θερμοκρασία νερού εισόδου/εξόδου 7/12 °C,; θερμοκρασία αέρα εισόδου 27°C DB 19°C WB (1) - Θερμοκρασία νερού εισόδου/εξόδου 7/12 °C,; θερμοκρασία αέρα εισόδου 27°C DB 19°C WB
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K
  (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K