Πίνακας προδιαγραφών για FWE-CT

FWE02CT FWE03CT FWE04CT FWE06CT FWE07CT FWE08CT FWE10CT
Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες) Λανθάνουσα ικανότητα 2 σωλήνες Υψηλή kW 0.48 0.70 0.91 1.38 1.38 1.67 2.16
    Εξαιρετικά υψηλή kW 0.56 0.78 1.07 1.51 2.00 1.82 2.38
  Αντιληπτή απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW 0.70 1.20 1.40 2.10 2.50 3.10 3.70
    Μεσαία kW 1.16 1.82 2.16 3.34 3.71 4.56 5.57
    Υψηλή kW 1.33 2.08 2.58 3.94 4.30 5.25 6.48
    Εξαιρετικά υψηλή kW 1.61 2.44 3.27 4.55 4.83 6.02 7.58
  Συνολική απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW 0.90 1.40 1.80 2.80 3.10 3.90 4.90
    Μεσαία kW 1.60 2.45 2.96 4.56 4.94 6.07 7.51
    Υψηλή kW 1.81 2.78 3.49 5.32 5.68 6.92 8.64
    Εξαιρετικά υψηλή kW 2.17 3.22 4.34 6.06 6.83 7.84 9.96
Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες) Απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW 1.02 1.70 1.93 2.85 3.75 4.49 5.30
    Μεσαία kW 1.72 2.74 2.81 4.73 5.62 6.78 8.08
    Υψηλή kW 1.96 3.13 3.76 5.61 6.53 7.84 9.43
    Εξαιρετικά υψηλή kW 2.38 3.66 4.77 6.48 7.96 9.00 11.08
Ισχύς εισόδου Χαμηλή kW 0.03 0.04 0.04 0.06 0.09 0.10 0.12
  Μεσαία kW 0.03 0.05 0.05 0.07 0.11 0.12 0.15
  Υψηλή kW 0.039 0.054 0.059 0.093 0.128 0.145 0.180
  Εξαιρετικά υψηλή kW 0.046 0.069 0.083 0.119 0.163 0.181 0.230
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 253 253 253 253 253 253 253
    Πλάτος mm 590 590 590 590 590 590 590
    Βάθος mm 705 875 1,010 1,210 1,460 1,560 1,820
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 260 260 260 260 260 260 260
    Πλάτος mm 605 605 605 605 605 605 605
    Βάθος mm 720 890 1,020 1,220 1,470 1,570 1,830
Βάρος Μονάδα kg 17.0 20.2 23.7 28.4 36.7 39.1 45.5
  Βάρος λειτουργίας kg 17 20 24 28 37 39 46
  Συσκευασμένη μονάδα kg 19 22 26 31 40 42 49
Casing Χρώμα   Μέταλλο Μέταλλο Μέταλλο Μέταλλο Μέταλλο Μέταλλο Μέταλλο
  Material   Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας
Εναλλάκτης θερμότητας Τύπος   Σωληνώσεις χαλκού χωρίς ραφές, μηχανικά συγκολλημένες σε περσιδωτά, οντουλέ αλουμινένια πτερύγια με εγκοπές Σωληνώσεις χαλκού χωρίς ραφές, μηχανικά συγκολλημένες σε περσιδωτά, οντουλέ αλουμινένια πτερύγια με εγκοπές Σωληνώσεις χαλκού χωρίς ραφές, μηχανικά συγκολλημένες σε περσιδωτά, οντουλέ αλουμινένια πτερύγια με εγκοπές Σωληνώσεις χαλκού χωρίς ραφές, μηχανικά συγκολλημένες σε περσιδωτά, οντουλέ αλουμινένια πτερύγια με εγκοπές Σωληνώσεις χαλκού χωρίς ραφές, μηχανικά συγκολλημένες σε περσιδωτά, οντουλέ αλουμινένια πτερύγια με εγκοπές Σωληνώσεις χαλκού χωρίς ραφές, μηχανικά συγκολλημένες σε περσιδωτά, οντουλέ αλουμινένια πτερύγια με εγκοπές Σωληνώσεις χαλκού χωρίς ραφές, μηχανικά συγκολλημένες σε περσιδωτά, οντουλέ αλουμινένια πτερύγια με εγκοπές
  Ύψος mm 200 200 200 200 200 200 200
  Μήκος mm 450 625 755 955 1,205 1,305 1,565
  Σειρές Ποσότητα   3 3 3 3 3 3 3
  Βήμα σειράς Ποσότητα   8 8 8 8 8 8 8
  Πτερύγιο Τύπος   Αλουμίνιο (οντουλέ). Αλουμίνιο (οντουλέ). Αλουμίνιο (οντουλέ). Αλουμίνιο (οντουλέ). Αλουμίνιο (οντουλέ). Αλουμίνιο (οντουλέ). Αλουμίνιο (οντουλέ).
  Tube material   Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή
  Τύπου σωλήνα   Επίπεδο Επίπεδο Επίπεδο Επίπεδο Επίπεδο Επίπεδο Επίπεδο
  Πάχος σωλήνα mm 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Φίλτρο αέρα Type   Δίχτυ φίλτρου ΡΡ με αλουμινένιο πλαίσιο, κατηγορίας G2 Δίχτυ φίλτρου ΡΡ με αλουμινένιο πλαίσιο, κατηγορίας G2 Δίχτυ φίλτρου ΡΡ με αλουμινένιο πλαίσιο, κατηγορίας G2 Δίχτυ φίλτρου ΡΡ με αλουμινένιο πλαίσιο, κατηγορίας G2 Δίχτυ φίλτρου ΡΡ με αλουμινένιο πλαίσιο, κατηγορίας G2 Δίχτυ φίλτρου ΡΡ με αλουμινένιο πλαίσιο, κατηγορίας G2 Δίχτυ φίλτρου ΡΡ με αλουμινένιο πλαίσιο, κατηγορίας G2
  Ποσότητα pc 1 2 2 3 3 4 4
Fan Type   Φυγοκεντρικό (Πτερύγιο: εμπρόσθια καμπυλότητα) Φυγοκεντρικό (Πτερύγιο: εμπρόσθια καμπυλότητα) Φυγοκεντρικό (Πτερύγιο: εμπρόσθια καμπυλότητα) Φυγοκεντρικό (Πτερύγιο: εμπρόσθια καμπυλότητα) Φυγοκεντρικό (Πτερύγιο: εμπρόσθια καμπυλότητα) Φυγοκεντρικό (Πτερύγιο: εμπρόσθια καμπυλότητα) Φυγοκεντρικό (Πτερύγιο: εμπρόσθια καμπυλότητα)
  Ποσότητα   1 1 2 2 3 3 4
  Ταχύτητα ροής αέρα Χαμηλή m³/ώρα 150 256 284 426 569 688 808
    Μέτρια m³/ώρα 238 385 413 630 851 1,016 1,202
    Υψ. m³/ώρα 311 518 619 926 1,188 1,413 1,735
    Υπερ-υψηλό m³/ώρα 430 638 910 1,195 1,559 1,753 2,177
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   Επαγωγή AC (Εναλλασσόμενο ρεύμα) Επαγωγή AC (Εναλλασσόμενο ρεύμα) Επαγωγή AC (Εναλλασσόμενο ρεύμα) Επαγωγή AC (Εναλλασσόμενο ρεύμα) Επαγωγή AC (Εναλλασσόμενο ρεύμα) Επαγωγή AC (Εναλλασσόμενο ρεύμα) Επαγωγή AC (Εναλλασσόμενο ρεύμα)
  Δείκτης προστασίας   20 20 20 20 20 20 20
  Βαθμός μόνωσης   B B B B B B B
  Πόλοι   4 4 4 4 4 4 4
Insulation material Φυσικό πολυαιθυλένιο (ΡΕ) Φυσικό πολυαιθυλένιο (ΡΕ) Φυσικό πολυαιθυλένιο (ΡΕ) Φυσικό πολυαιθυλένιο (ΡΕ) Φυσικό πολυαιθυλένιο (ΡΕ) Φυσικό πολυαιθυλένιο (ΡΕ) Φυσικό πολυαιθυλένιο (ΡΕ)
Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος Χαμηλή dBA 31 38 32 39 38 41 40
  Μεσαία dBA 37 49 40 48 47 50 50
  Υψηλή dBA 49 56 50 55 57 58 60
  Εξαιρετικά υψηλή dBA 51 61 58 62 62 64 65
Στάθμη ηχητικής πίεσης Χαμηλή dBA 21 28 22 29 27 31 29
  Μέτρια dBA 26 39 28 36 37 40 39
  Υψ. dBA 39 46 38 45 47 48 49
  Υπερ-υψηλό dBA 41 51 48 52 52 54 55
Ροή νερού Ψύξη Χαμηλή l/h 115 184 209 327 388 497 565
    Μεσαία l/h 191 294 343 559 631 784 870
    Υψηλή l/h 212 331 404 668 733 899 1,050
    Εξαιρετικά υψηλή l/h 254 382 526 768 886 1,023 1,229
  Θέρμανση Υψ. l/h 370 592 707 1,051 1,279 1,531 1,773
    Χαμηλή l/h 192 322 364 530 650 780 995
    Μεσαία l/h 326 518 593 821 970 1,172 1,520
    Εξαιρετικά υψηλή l/h 449 692 899 1,216 1,562 1,757 2,085
  Πτώση πίεσης νερού Ψύξη Χαμηλή kPa 3 2 4 10 3 5 8
      Μεσαία kPa 8 7 11 27 8 12 19
      Υψηλή kPa 11 9 16 36 10 15 25
      Εξαιρετικά υψηλή kPa 15 12 24 46 15 19 33
    Θέρμανση Χαμηλή kPa 4 4 5 11 35 50 11
      Μεσαία kPa 11 9 14 27 77 112 24
      Υψ. kPa 14 12 20 44 134 189 33
      Εξαιρετικά υψηλή kPa 20 17 32 58 199 249 46
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού Ψύξη Ελάχ. °C 3 3 3 3 3 3 3
    Μέγ. °C 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0
  Θέρμανση Ελάχ. °C 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
    Μέγ. °C 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Συνδέσεις σωληνώσεων Νερό Είσοδος   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
    Έξοδος   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4"
Τροφοδοσία ισχύος Τύπος   220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Ρεύμα εισόδου Χαμηλή A 0.13 0.18 0.19 0.27 0.40 0.46 0.54
  Μέτρια A 0.15 0.21 0.22 0.33 0.47 0.52 0.65
  Υψ. A 0.17 0.24 0.26 0.43 0.58 0.65 0.78
  Υπερ-υψηλό A 0.21 0.31 0.37 0.53 0.73 0.81 1.03
Απαιτούμενη διατομή καλωδίου mm² 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0