Πίνακας προδιαγραφών για FWD-AT

FWD04AATN6V3 FWD06AATN6V3 FWD08AATN6V3 FWD10AATN6V3 FWD12AATN6V3 FWD16AATN6V3 FWD18AATN6V3
Πτώση πίεσης νερού Ψύξη kPa 17 24 24 16 26 34 45
  Θέρμανση kPa 14 20 20 13 21 28 37
Control systems Wired remote control FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A
Ροή νερού Θέρμανση l/h 674 1,064 1,339 1,514 2,056 2,833 3,140
  Ψύξη l/h 674 1,064 1,339 1,514 2,056 2,833 3,140
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Fan motor-=-Speed-=-Fan motor speed steps 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)
  Model Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Υψ. kW 3.90 (1) 6.20 (1) 7.80 (1) 8.82 (1) 11.90 (1) 16.40 (1) 18.30 (1)
  Αντιληπτή απόδοση Υψ. kW 3.08 (1) 4.65 (1) 6.52 (1) 7.16 (1) 9.36 (1) 12.80 (1) 14.10 (1)
Εναλλάκτης θερμότητας Όγκος νερού l 1.06 1.42 1.79 2.38 2.5 4.02 5.03
  Βήμα πτερυγίου mm 2.1 1.8 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
  Στάδια Ποσότητα 10 10 10 10 14 14 14
  Σειρές Ποσότητα 3 3 3 4 3 4 5
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.138 0.190 0.243 0.243 0.340 0.414 0.414
Συνδέσεις σωληνώσεων Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 16 16 16 16 16 16 16
Ισχύς εισόδου Ονομ. W 173 294 336 336 473 966 966
  Χαμηλή W 130 247 261 261 328 704 704
  Υψ. W 234 349 443 443 714 1,197 1,197
Στάθμη ηχητικής ισχύος Υψ. dBA 66 69 72 72 74 78 78
  Χαμηλή dBA 54 59 62 62 60 69 69
  Ονομ. dBA 61 63 67 67 67 73 73
Φίλτρο αέρα Type Ακρυλικό – Κατηγορία φίλτρου EU2 Ακρυλικό – Κατηγορία φίλτρου EU2 Ακρυλικό – Κατηγορία φίλτρου EU2 Ακρυλικό – Κατηγορία φίλτρου EU2 Ακρυλικό – Κατηγορία φίλτρου EU2 Ακρυλικό – Κατηγορία φίλτρου EU2 Ακρυλικό – Κατηγορία φίλτρου EU2
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 754 964 1,174 1,174 1,174 1,384 1,384
    Βάθος mm 559 559 559 559 718 718 718
    Ύψος mm 280 280 280 280 352 352 352
Συνδέσεις νερού Στάνταρ εναλλάκτης θερμότητας in 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1
Casing Χρώμα Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο
Βάρος Μονάδα kg 33 41 47 49 65 77 80
Fan Διαθέσιμη πίεση Υψ. Pa 66 58 68 64 97 145 134
  Ταχύτητα ροής αέρα Υψ. m³/ώρα 800 1,250 1,600 1,600 2,200 3,000 3,000
  Ποσότητα Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης Φυγοκεντρικός, πολλαπλών πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης
Απόδοση θέρμανσης 2 σωλήνων Υψ. kW 4.05 (2) 7.71 (2) 9.43 (2) 10.79 (2) 14.45 (2) 19.81 (2) 21.92 (2)
Αντικραδασμική μόνωση Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1
Ρεύμα εισόδου Υψ. A 0.95 1.58 1.97 1.97 3.21 5.37 5.37
  Μέτρια A 0.74 1.39 1.52 1.52 2.08 4.38 4.38
  Χαμηλή A 0.57 1.18 1.20 1.20 1.50 3.26 3.26
Απαιτούμενη διατομή καλωδίου mm² 1 1 1.5 1.5 2 2.5 2.5
Απαιτούμενες ασφάλειες A 2 2 2 4 4 6 6
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230 230
  Φάση 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Σημειώσεις Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°C DB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C σε ονομαστική παροχή αέρα και ESP Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°C DB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C σε ονομαστική παροχή αέρα και ESP Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°C DB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C σε ονομαστική παροχή αέρα και ESP Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°C DB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C σε ονομαστική παροχή αέρα και ESP Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°C DB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C σε ονομαστική παροχή αέρα και ESP Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°C DB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C σε ονομαστική παροχή αέρα και ESP Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°C DB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C σε ονομαστική παροχή αέρα και ESP
  Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20° CDB, νερό εισόδου 50°C, παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης σε ονομαστική παροχή αέρα και ESP Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20° CDB, νερό εισόδου 50°C, παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης σε ονομαστική παροχή αέρα και ESP Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20° CDB, νερό εισόδου 50°C, παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης σε ονομαστική παροχή αέρα και ESP Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20° CDB, νερό εισόδου 50°C, παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης σε ονομαστική παροχή αέρα και ESP Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20° CDB, νερό εισόδου 50°C, παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης σε ονομαστική παροχή αέρα και ESP Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20° CDB, νερό εισόδου 50°C, παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης σε ονομαστική παροχή αέρα και ESP Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20° CDB, νερό εισόδου 50°C, παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης σε ονομαστική παροχή αέρα και ESP
  Μέγ. είσοδος ισχύος σε 0Pa ESP Μέγ. είσοδος ισχύος σε 0Pa ESP Μέγ. είσοδος ισχύος σε 0Pa ESP Μέγ. είσοδος ισχύος σε 0Pa ESP Μέγ. είσοδος ισχύος σε 0Pa ESP Μέγ. είσοδος ισχύος σε 0Pa ESP Μέγ. είσοδος ισχύος σε 0Pa ESP
  Επίπεδο θορύβου στο 0Pa ESP Επίπεδο θορύβου στο 0Pa ESP Επίπεδο θορύβου στο 0Pa ESP Επίπεδο θορύβου στο 0Pa ESP Επίπεδο θορύβου στο 0Pa ESP Επίπεδο θορύβου στο 0Pa ESP Επίπεδο θορύβου στο 0Pa ESP
  Ρεύμα εισόδου σε 0Pa ESP Ρεύμα εισόδου σε 0Pa ESP Ρεύμα εισόδου σε 0Pa ESP Ρεύμα εισόδου σε 0Pa ESP Ρεύμα εισόδου σε 0Pa ESP Ρεύμα εισόδου σε 0Pa ESP Ρεύμα εισόδου σε 0Pa ESP