Πίνακας προδιαγραφών για FWC-BF

FWC06B5FV1B FWC06B7FV1B FWC07B7FV1B FWC08B7FV1B FWC09B7FV1B FWC07B5FV1B FWC08B5FV1B FWC09B5FV1B
Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες) Λανθάνουσα ικανότητα 4 σωλήνες Υψηλή kW 1.7 (1)         1.7 (1) 1.8 (1) 1.9 (1)
  Αντιληπτή απόδοση 4 σωλήνες Χαμηλή kW 3.1 (1)         3.3 (1) 3.5 (1) 4.0 (1)
    Μεσαία kW 3.6 (1)         4.0 (1) 4.5 (1) 5.2 (1)
    Υψηλή kW 4.2 (1)         4.6 (1) 5.4 (1) 6.4 (1)
  Συνολική απόδοση 4 σωλήνες Χαμηλή kW 4.3 (1)         4.6 (1) 4.8 (1) 5.7 (1)
    Μεσαία kW 5.1 (1)         5.6 (1) 6.2 (1) 6.9 (1)
    Υψηλή kW 5.9 (1)         6.3 (1) 7.2 (1) 8.3 (1)
Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες) Απόδοση 4 σωλήνες Χαμηλή kW 5.2 (3)         5.5 (3) 5.8 (3) 6.8 (3)
    Μεσαία kW 6.1 (3)         6.7 (3) 7.6 (3) 8.7 (3)
    Υψηλή kW 6.9 (3)         7.8 (3) 9.2 (3) 10.4 (3)
Ισχύς εισόδου Χαμηλή kW 0.035         0.038 0.040 0.046
  Μεσαία kW 0.041         0.047 0.059 0.077
  Υψηλή kW 0.046         0.055 0.077 0.107
  Υψ. W   41 47 59 77      
  Χαμηλή W   35 38 40 46      
  Υπερ-υψηλό W   46 55 77 107      
FCEER CLASS B         B C C
FCEER 124         120 112 106
FCCOP 149         144 138 131
FCCOP CLASS C         C C C
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 288 288 288 288 288 288 288 288
    Πλάτος mm 840 840 840 840 840 840 840 840
    Βάθος mm 840 840 840 840 840 840 840 840
Βάρος Μονάδα kg 29 29 29 29 29 29 29 29
Εναλλάκτης θερμότητας Τύπος   Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων (Πτερύγια πολλαπλών περσίδων και επίπεδοι σωλήνες) Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων (Πτερύγια πολλαπλών περσίδων και επίπεδοι σωλήνες) Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων (Πτερύγια πολλαπλών περσίδων και επίπεδοι σωλήνες) Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων (Πτερύγια πολλαπλών περσίδων και επίπεδοι σωλήνες) Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων (Πτερύγια πολλαπλών περσίδων και επίπεδοι σωλήνες) Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων (Πτερύγια πολλαπλών περσίδων και επίπεδοι σωλήνες) Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων (Πτερύγια πολλαπλών περσίδων και επίπεδοι σωλήνες) Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων (Πτερύγια πολλαπλών περσίδων και επίπεδοι σωλήνες)
  Σειρές Ποσότητα   3 3 3 3 3 3 3 3
  Κενή οπή σωληνοειδούς πλάκας Ποσότητα   0 0 0 0      
  Εμβαδόν πρόσοψης - Διαστάσεις Ψύξη   0.535 0.535 0.535 0.535      
    Θέρμανση   0.343 0.343 0.343 0.343      
  Βήμα πτερυγίου mm   1.5 1.5 1.5 1.5      
  Εσωτερικό μήκος Ψύξη mm   2,096 2,096 2,096 2,096      
    Θέρμανση mm   2,039 2,039 2,039 2,039      
  Εξωτερικό μήκος Ψύξη mm   2,153 2,153 2,153 2,153      
    Θέρμανση mm   2,039 2,039 2,039 2,039      
  Διελεύσεις Quantity Ψύξη   10 10 10 10      
      Θέρμανση   5 5 5 5      
  Στάδια Ψύξη   12 12 12 12      
    Θέρμανση   10 10 10 10      
Fan Type   Ανεμιστήρας turbo Ανεμιστήρας turbo Ανεμιστήρας turbo Ανεμιστήρας turbo Ανεμιστήρας turbo Ανεμιστήρας turbo Ανεμιστήρας turbo Ανεμιστήρας turbo
  Ποσότητα   1 1 1 1 1 1 1 1
  Ταχύτητα ροής αέρα Χαμηλή m³/ώρα 708 684 804 852 1,014 804 852 1,014
    Μέτρια m³/ώρα 864 864 1,002 1,164 1,374 1,002 1,164 1,374
    Υψ. m³/ώρα 1,032 1,032 1,200 1,476 1,746 1,200 1,476 1,746
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   QTS48C15M QTS48C15M QTS48C15M QTS48C15M QTS48C15M QTS48C15M QTS48C15M QTS48C15M
  Έξοδος W   120 120 120 120      
  Ταχύτητα Steps   3 3 3 3      
Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος Χαμηλή dBA 33.0         36.0 36.0 40.0
  Μεσαία dBA 36.0         39.0 44.0 49.0
  Υψηλή dBA 43.0         47.0 53.0 57.0
Στάθμη ηχητικής πίεσης Χαμηλή dBA 21.0 21 22 24 28 22.0 24.0 28.0
  Μέτρια dBA 24.0         28.0 32.0 37.0
  Υψ. dBA 29.0 24 28 32 37 33.0 39.0 43.0
  Υπερ-υψηλό dBA   29 33 39 43      
Ροή νερού Πτώση πίεσης νερού Ψύξη Υψηλή kPa 15         18 23 30
    Θέρμανση Υψ. kPa 18         22 30 38
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού Ψύξη Ελάχ. °C 5 (4)         5 (4) 5 (4) 5 (4)
    Μέγ. °C 70 (4)         70 (4) 70 (4) 70 (4)
  Θέρμανση Ελάχ. °C 5 (4)         5 (4) 5 (4) 5 (4)
    Μέγ. °C 70 (4)         70 (4) 70 (4) 70 (4)
  Μέγ. °C   70 (4) 70 (4) 70 (4) 70 (4)      
  Ελάχ. °C   5 (4) 5 (4) 5 (4) 5 (4)      
Συνδέσεις σωληνώσεων Νερό Είσοδος   3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα)
    Έξοδος   3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα)
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25) VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25) VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25) VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25) VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25) VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25) VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25) VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25)
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   BRC7E532F, BRC7E533F BRC7E532F, BRC7E533F BRC7E532F, BRC7E533F BRC7E532F, BRC7E533F      
  Wired remote control   BRC315D7 BRC315D7 BRC315D7 BRC315D7      
Απόδοση ψύξης Αντιληπτή απόδοση Υψ. kW   3.4 (1) 3.9 (1) 4.4 (1) 5.2 (1)      
    Χαμηλή kW   2.7 (1) 3.2 (1) 3.4 (1) 4.0 (1)      
    Υπερ-υψηλό kW   4.1 (1) 4.7 (1) 5.6 (1) 6.5 (1)      
  Συνολική απόδοση Υψ. kW   4.9 (1) 5.6 (1) 6.3 (1) 7.2 (1)      
    Χαμηλή kW   4.0 (1) 4.6 (1) 4.8 (1) 5.7 (1)      
    Υπερ-υψηλό kW   5.8 (1) 6.6 (1) 7.6 (1) 8.7 (1)      
Απόδοση θέρμανσης 4 σωλήνων Υψ. kW   6.2 (3) 6.8 (3) 7.8 (3) 8.8 (3)      
    Χαμηλή kW   5.5 (3) 5.9 (3) 6.7 (3) 7.8 (3)      
    Υπερ-υψηλό kW   7.5 (3) 8.4 (3) 9.7 (3) 11.0 (3)      
Στάθμη ηχητικής ισχύος Υψ. dBA   36 39 44 49      
  Χαμηλή dBA   31 36 36 40      
  Υπερ-υψηλό dBA   43 47 53 57      
Πτώση πίεσης νερού Ψύξη Ονομαστική kPa   15 19 25 32      
  Θέρμανση Ονομαστική kPa   24 30 38 47      
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού 1         1 1 1
  Οδηγός εγκατάστασης 1         1 1 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1         1 1 1
  Μεταλλικός σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1         1 1 1
  Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης 8         8 8 8
  Κοχλίες 4         4 4 4
  Δακτύλιος O 4         4 4 4
  Μόνωση 6         6 6 6
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C
  Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 45°C; νερό εξόδου 40°C, Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 45°C; νερό εξόδου 40°C, Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 45°C; νερό εξόδου 40°C, Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 45°C; νερό εξόδου 40°C,
  Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 65°C,; νερό εξόδου 55°C, Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 65°C,; νερό εξόδου 55°C, Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 65°C,; νερό εξόδου 55°C, Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 65°C,; νερό εξόδου 55°C,
  Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα