Πίνακας προδιαγραφών για FWB-BT

FWB02BATN6V3 FWB03BATN6V3 FWB04BATN6V3 FWB05BATN6V3 FWB06BATN6V3 FWB07BATN6V3 FWB08BATN6V3 FWB09BATN6V3 FWB10BATN6V3
Στάθμη ηχητικής πίεσης Μέτρια dBA 33.5 33.5 33.5 40.5 40.5 40.5 46.5 46.5 46.5
  Χαμηλή dBA 23.5 23.5 23.5 25.5 25.5 25.5 41.5 41.5 41.5
  Υψ. dBA 44.5 44.5 44.5 47.5 47.5 47.5 57.5 57.5 57.5
Πτώση πίεσης νερού Ψύξη kPa 8 14 11 15 8 14 21 21 26
  Θέρμανση kPa 7 10 8 12 7 10 16 15 18
  Συμπληρωματικός εναλλάκτης θερμότητας kPa 3 3 3 5 5 5 8 8 8
Control systems Wired remote control FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A
Ροή νερού Θέρμανση l/h 480 527 567 904 999 1,077 1,319 1,479 1,647
  Ψύξη l/h 448 539 598 873 936 1,111 1,299 1,488 1,774
  Συμπληρωματικός εναλλάκτης θερμότητας l/h 275 275 275 526 526 526 1,123 1,123 1,123
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Fan motor-=-Speed-=-Fan motor speed steps 7 (υψηλή: 7, μεσαία: 4, χαμηλή: 1) 7 (υψηλή: 7, μεσαία: 4, χαμηλή: 1) 7 (υψηλή: 7, μεσαία: 4, χαμηλή: 1) 7 (υψηλή: 7, μεσαία: 4, χαμηλή: 1) 7 (υψηλή: 7, μεσαία: 4, χαμηλή: 1) 7 (υψηλή: 7, μεσαία: 4, χαμηλή: 1) 7 (υψηλή: 7, μεσαία: 4, χαμηλή: 1) 7 (υψηλή: 7, μεσαία: 4, χαμηλή: 1) 7 (υψηλή: 7, μεσαία: 4, χαμηλή: 1)
  Model Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Ονομ. kW 2.01 (1) 2.42 (1) 2.64 (1) 3.99 (1) 4.12 (1) 4.96 (1) 5.41 (1) 6.08 (1) 7.08 (1)
    Υψ. kW 2.61 (1) 3.14 (1) 3.49 (1) 5.08 (1) 5.45 (1) 6.47 (1) 7.57 (1) 8.67 (1) 10.34 (1)
    Χαμηλή kW 1.34 (1) 1.50 (1) 1.67 (1) 2.12 (1) 2.43 (1) 2.67 (1) 4.18 (1) 4.64 (1) 5.35 (1)
  Αντιληπτή απόδοση Χαμηλή kW 0.95 (1) 1.02 (1) 1.1 (1) 1.52 (1) 1.67 (1) 1.78 (1) 2.95 (1) 3.21 (1) 3.57 (1)
    Υψ. kW 1.88 (1) 2.16 (1) 2.34 (1) 3.6 (1) 3.87 (1) 4.4 (1) 5.23 (1) 5.96 (1) 6.9 (1)
    Ονομ. kW 1.46 (1) 1.66 (1) 1.77 (1) 2.84 (1) 2.96 (1) 3.37 (1) 3.78 (1) 4.2 (1) 4.72 (1)
Εναλλάκτης θερμότητας Όγκος νερού l 1.1 1.5 2.2 1.6 2.1 3.2 2.1 2.8 4.2
  Βήμα πτερυγίου mm 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.5 2.1 2.1 2.1
  Στάδια Ποσότητα 3 3 4 4 6 6 5 6 6
  Σειρές Ποσότητα 3 4 6 3 4 6 3 4 6
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.15 0.15 0.15 0.22 0.22 0.22 0.29 0.29 0.29
Συμπληρωματικός εναλλάκτης θερμότητας Βήμα πτερυγίου mm 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.1 2.1 2.1
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.14 0.14 0.14 0.24 0.24 0.24 0.35 0.35 0.35
  Όγκος νερού l 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 1.7 1.7 1.7
  Στάδια Ποσότητα 2 2 2 3 3 3 6 6 6
  Σειρές Ποσότητα 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Συνδέσεις σωληνώσεων Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Ισχύς εισόδου Ονομ. W 46 46 46 121 121 121 193 193 193
  Χαμηλή W 28 28 28 64 64 64 155 155 155
  Υψ. W 79 79 79 154 154 154 294 294 294
Στάθμη ηχητικής ισχύος Υψ. dBA 56 56 56 59 59 59 69 69 69
  Χαμηλή dBA 35 35 35 37 37 37 53 53 53
  Ονομ. dBA 45 45 45 52 52 52 58 58 58
Φίλτρο αέρα Type Κατηγορία στάνταρ φίλτρου EU2 Κατηγορία στάνταρ φίλτρου EU2 Κατηγορία στάνταρ φίλτρου EU2 Κατηγορία στάνταρ φίλτρου EU2 Κατηγορία στάνταρ φίλτρου EU2 Κατηγορία στάνταρ φίλτρου EU2 Κατηγορία στάνταρ φίλτρου EU2 Κατηγορία στάνταρ φίλτρου EU2 Κατηγορία στάνταρ φίλτρου EU2
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 1,100 1,100 1,100 1,450 1,450 1,450 1,800 1,800 1,800
    Ύψος mm 305 305 305 305 305 305 305 305 305
    Βάθος mm 650 650 650 650 650 650 650 650 650
  Μονάδα Πλάτος mm 1,039 1,039 1,039 1,389 1,389 1,389 1,739 1,739 1,739
    Βάθος mm 609 609 609 609 609 609 609 609 609
    Ύψος mm 239 239 239 239 239 239 239 239 239
Συνδέσεις νερού Επιπρόσθετος εναλλάκτης θερμότητας in 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1
  Στάνταρ εναλλάκτης θερμότητας in 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Casing Material Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 26 27 29 35 37 39 47 50 54
  Βάρος λειτουργίας kg 24 26 28 33 35 38 45 48 52
  Μονάδα kg 23 24 26 31 33 35 43 45 48
Fan Διαθέσιμη πίεση Μέτρια Pa 29 29 29 44 44 44 43 43 43
    Υψ. Pa 71 71 71 65 65 65 59 59 59
    Χαμηλή Pa 20 20 20 23 23 23 29 29 29
  Ταχύτητα ροής αέρα Μέτρια m³/ώρα 300 300 300 600 600 600 800 800 800
    Χαμηλή m³/ώρα 180 180 180 300 300 300 600 600 600
    Υψ. m³/ώρα 400 400 400 800 800 800 1,200 1,200 1,200
  Ποσότητα Φυγοκεντρικά - εμπροσθοκλινή πτερύγια – συνδεδεμένα απευθείας στο μοτέρ του ανεμιστήρα Φυγοκεντρικά - εμπροσθοκλινή πτερύγια – συνδεδεμένα απευθείας στο μοτέρ του ανεμιστήρα Φυγοκεντρικά - εμπροσθοκλινή πτερύγια – συνδεδεμένα απευθείας στο μοτέρ του ανεμιστήρα Φυγοκεντρικά - εμπροσθοκλινή πτερύγια – συνδεδεμένα απευθείας στο μοτέρ του ανεμιστήρα Φυγοκεντρικά - εμπροσθοκλινή πτερύγια – συνδεδεμένα απευθείας στο μοτέρ του ανεμιστήρα Φυγοκεντρικά - εμπροσθοκλινή πτερύγια – συνδεδεμένα απευθείας στο μοτέρ του ανεμιστήρα Φυγοκεντρικά - εμπροσθοκλινή πτερύγια – συνδεδεμένα απευθείας στο μοτέρ του ανεμιστήρα Φυγοκεντρικά - εμπροσθοκλινή πτερύγια – συνδεδεμένα απευθείας στο μοτέρ του ανεμιστήρα Φυγοκεντρικά - εμπροσθοκλινή πτερύγια – συνδεδεμένα απευθείας στο μοτέρ του ανεμιστήρα
Απόδοση θέρμανσης 2 σωλήνων Χαμηλή kW 2.77 (2) 2.91 (2) 3.00 (2) 4.56 (2) 4.77 (2) 4.94 (2) 8.63 (2) 9.29 (2) 9.85 (2)
    Μέτρια kW 4.32 (2) 4.66 (2) 4.93 (2) 8.2 (2) 8.92 (2) 9.48 (2) 10.94 (2) 11.97 (2) 12.93 (2)
    Υψ. kW 5.47 (2) 6.01 (2) 6.47 (2) 10.31 (2) 11.39 (2) 12.28 (2) 15.05 (2) 16.85 (2) 18.78 (2)
  4 σωλήνων Υψ. kW 3.14 (2) 3.14 (2) 3.14 (2) 5.99 (2) 5.99 (2) 5.99 (2) 12.8 (2) 12.8 (2) 12.8 (2)
    Μέτρια kW 2.68 (2) 2.68 (2) 2.68 (2) 5.14 (2) 5.14 (2) 5.14 (2) 9.55 (2) 9.55 (2) 9.55 (2)
    Χαμηλή kW 1.95 (2) 1.95 (2) 1.95 (2) 3.38 (2) 3.38 (2) 3.38 (2) 7.67 (2) 7.67 (2) 7.67 (2)
Αντικραδασμική μόνωση Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1
Ηλεκτρικός θερμαντήρας Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Ρεύμα A 8.7 8.7 8.7 10.9 10.9 10.9 13 13 13
  Ισχύς εισόδου kW 2 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3
  Τάση V 230 230 230 230 230 230 230 230 230
  Φάση 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ρεύμα εισόδου Υψ. A 0.36 0.36 0.36 0.73 0.73 0.73 1.28 1.28 1.28
  Μέτρια A 0.21 0.21 0.21 0.60 0.60 0.60 0.90 0.90 0.90
  Χαμηλή A 0.14 0.14 0.14 0.33 0.33 0.33 0.70 0.70 0.70
Απαιτούμενη διατομή καλωδίου mm² 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Απαιτούμενες ασφάλειες A 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230 230 230 230
  Φάση 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Σημειώσεις Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C
  Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C
  Στάθμη ηχητικής ισχύος σύμφωνα με το ISO3741 – ηχητική πίεση υπολογισμένη σε απόσταση 1.5 μ – Q=2 Στάθμη ηχητικής ισχύος σύμφωνα με το ISO3741 – ηχητική πίεση υπολογισμένη σε απόσταση 1.5 μ – Q=2 Στάθμη ηχητικής ισχύος σύμφωνα με το ISO3741 – ηχητική πίεση υπολογισμένη σε απόσταση 1.5 μ – Q=2 Στάθμη ηχητικής ισχύος σύμφωνα με το ISO3741 – ηχητική πίεση υπολογισμένη σε απόσταση 1.5 μ – Q=2 Στάθμη ηχητικής ισχύος σύμφωνα με το ISO3741 – ηχητική πίεση υπολογισμένη σε απόσταση 1.5 μ – Q=2 Στάθμη ηχητικής ισχύος σύμφωνα με το ISO3741 – ηχητική πίεση υπολογισμένη σε απόσταση 1.5 μ – Q=2 Στάθμη ηχητικής ισχύος σύμφωνα με το ISO3741 – ηχητική πίεση υπολογισμένη σε απόσταση 1.5 μ – Q=2 Στάθμη ηχητικής ισχύος σύμφωνα με το ISO3741 – ηχητική πίεση υπολογισμένη σε απόσταση 1.5 μ – Q=2 Στάθμη ηχητικής ισχύος σύμφωνα με το ISO3741 – ηχητική πίεση υπολογισμένη σε απόσταση 1.5 μ – Q=2
  Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα.