Πίνακας προδιαγραφών για FVXS-F / RXS-L

FVXS25FV1B / RXS25L2V1B FVXS35FV1B / RXS35L2V1B FVXS50FV1B / RXS50L2V1B
Poff (λειτουργία Off) W 14.0 14.0 15.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 14.0 14.0 15.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 2.50 3.50 5.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 152 219 297
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.74 5.60 5.89
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.49 1.50 2.23
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 11.41 11.01 10.09
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.41 1.65 2.37
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 9.09 7.94 7.96
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 2.50 3.50 5.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 4.12 3.30 3.40
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.84 2.58 3.69
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 6.56 5.26 5.29
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 798 1,033 1,546
    Σχέδιο Ρ kW 2.60 2.90 4.20
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.37 0.50 0.40
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A+ A A
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.30 2.57 3.72
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.76 2.42 2.21
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.08 1.02 1.55
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.98 4.80 4.85
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.09 2.12 3.96
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.31 1.96 1.82
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.30 2.57 3.72
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.76 2.42 2.21
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.26 1.19 1.80
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.16 6.35 5.99
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.40 1.56 2.27
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.80 4.11 3.98
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 8,500 11,900 17,100
  Ελάχ. kW 1.3 1.4 1.4
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,150 3,010 4,300
  Μέγ. kW 3.0 3.8 5.6
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,200 1,200
  Ελάχ. Btu/h 4,400 4,800 4,800
  Ονομ. kW 2.5 3.5 5.0
  Μέγ. Btu/h 10,200 13,000 19,100.0
  Μέγ. kcal / ωρ. 2,580 3,270 4,820.0
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 285 (0.000) 510 (0.000) 775 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A
  Nominal efficiency-=-Cop 4.39 3.43 3.23
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 12.7
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 20.0 20.0 20
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 4,400 4,800 4,800
  Ονομ. Btu/h 11,600 15,400 19,800
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,870 4,300 6,970
  Μέγ. Btu/h 15,400 17,100 27,600
  Ονομ. kW 3.4 4.5 5.8
  Ελάχ. kW 1.3 1.4 1.4
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,920 3,870 4,990
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,200 1,200
  Μέγ. kW 4.5 5.0 8.1
Pto (Thermostat off) W 40.0 40.0 40.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.300 0.300 0.500
    Ονομ. kW 0.570 1.020 1.550
    Μέγ. kW 0.920 1.250 2.000
  Θέρμανση Μέγ. kW 1.390 1.880 2.600
    Ελάχ. kW 0.290 0.310 0.500
    Ονομ. kW 0.770 1.190 1.600
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 4.5 (2), 4.3 (3), 4.1 (4) 5.9 (2), 5.6 (3), 5.4 (4) 7.3 (2), 7.0 (3), 6.7 (4)
    Ψύξη A 3.5 (2), 3.3 (3), 3.2 (4) 4.9 (2), 4.7 (3), 4.5 (4) 7.2 (2), 6.8 (3), 6.6 (4)
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  220V 220V 220V
  230V 230V 230V
  240V 240V 240V
  Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°