Πίνακας προδιαγραφών για FVXS-F / RXS-K

FVXS25FV1B / RXS25K3V1B FVXS25FV1B / RXS25K2V1B FVXS35FV1B / RXS35K2V1B FVXS50FV1B / RXS50K2V1B
Poff (λειτουργία Off) W 20.0   20.0 20.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 20.0   20.0 20.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25   0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 2.50   3.50 5.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 186   248 317
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 4.71   4.93 5.53
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.84   1.80 2.23
      Κατανάλωση kW       0.20
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 10.08   9.83 10.90
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW       0.30
      Pdc kW 1.73   1.71 2.37
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.10   7.73 7.96
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW       1.47
      Pdc kW 2.50   3.50 5.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 4.08   3.27 3.40
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.84   2.58 3.69
      Κατανάλωση kW       0.70
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 6.50   5.21 5.29
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 830   1,060 1,853
    Σχέδιο Ρ kW 2.60   2.90 4.80
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.48   0.57 0.86
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A+   A A
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.30   2.57 4.25
      Ισχύς εισόδου kW       2.04
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7   -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.65   2.33 2.08
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.42   1.35 1.67
      Ισχύς εισόδου kW       0.35
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.85   5.02 4.75
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15   -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.82   1.93 3.43
      Ισχύς εισόδου kW       1.93
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.23   1.89 1.78
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.30   2.57 4.25
      Ισχύς εισόδου kW       2.04
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.65   2.33 2.08
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.66   1.58 1.80
      Ισχύς εισόδου kW       0.31
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.95   6.10 5.82
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW       0.69
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.41   1.56 2.59
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.80   4.11 3.77
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 8,500 (2) 8,500 (3) 11,900 (2) 17,100 (2)
  Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.4 1.4
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,150 (2) 2,150 (3) 3,010 (2) 4,300 (2)
  Μέγ. kW 3.0 3.0 3.8 5.6
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,120 1,200 1,200
  Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 4,800 4,800
  Ονομ. kW 2.5 (2) 2.5 (3) 3.5 (2) 5.0 (2)
  Μέγ. Btu/h 10,200 10,200 13,000 19,100
  Μέγ. kcal / ωρ. 2,580 2,580 3,270 4,820
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0   0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 285 (0.000) 285 (0.000) 510 (0.000) 775 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A A
  Nominal efficiency-=-Cop 4.39 4.39 3.43 3.23
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25   0.25 0.25
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 9.5 12.7
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 20.0 20 20.0 20.0
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 4,800 4,800
  Ονομ. Btu/h 11,600 (3) 11,600 (4) 15,400 (3) 19,800 (3)
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,870 4,300 4,300 6,970
  Μέγ. Btu/h 15,400 17,100 17,100 27,600
  Ονομ. kW 3.4 (3) 3.4 (4) 4.5 (3) 5.8 (3)
  Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.4 1.4
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,920 (3) 2,920 (4) 3,870 (3) 4,990 (3)
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,120 1,200 1,200
  Μέγ. kW 4.5 4.5 5.0 8.1
Pto (Thermostat off) W 80.0   80.0 80.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.300 0.300 0.300 0.500
    Ονομ. kW 0.570 0.570 1.020 1.550
    Μέγ. kW 0.920 0.920 1.250 2.000
  Θέρμανση Μέγ. kW 1.390 1.390 1.880 2.600
    Ελάχ. kW 0.290 0.290 0.310 0.500
    Ονομ. kW 0.790 0.790 1.220 1.600
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι   Ναι Ναι
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 4.5 (4), 4.3 (5), 4.1 (6) 4.5 (5), 4.3 (6), 4.1 (7) 5.9 (4), 5.6 (5), 5.4 (6) 7.3 (4), 7.0 (5), 6.7 (6)
    Ψύξη A 3.5 (4), 3.3 (5), 3.2 (6) 3.5 (5), 3.3 (6), 3.2 (7) 4.9 (4), 4.7 (5), 4.5 (6) 7.2 (4), 6.8 (5), 6.6 (6)
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m
  220V Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m 220V 220V
  230V 220V 230V 230V
  240V 230V 240V 240V
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° 240V Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
    Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°