Πίνακας προδιαγραφών για FVXS-F / RXS-J

FVXS35FV1B / RXS35J2V1B FVXS50FV1B / RXS50J2V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 11,900 (3) 17,100 (3)
  Ελάχ. kW 1.4 1.4
  Ονομ. kcal / ωρ. 3,010 (3) 4,300 (3)
  Μέγ. kW 3.8 5.6
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,200 1,200
  Ελάχ. Btu/h 4,800 4,800
  Ονομ. kW 3.44 (3) 5.0 (3)
  Μέγ. Btu/h 13,000 19,100
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,270 4,820
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 510 (0.000) 775 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A
  Nominal efficiency-=-Cop 3.43 3.23
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 12.7
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 20.0 20.0
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 4,800 4,800
  Ονομ. Btu/h 15,400 (4) 19,800 (4)
  Μέγ. kcal / ωρ. 4,300 6,970
  Μέγ. Btu/h 17,100 27,600
  Ονομ. kW 4.42 (4) 5.8 (4)
  Ελάχ. kW 1.4 1.4
  Ονομ. kcal / ωρ. 3,870 (4) 4,990 (4)
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,200 1,200
  Μέγ. kW 5.0 8.1
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.300 0.500
    Ονομ. kW 1.025 1.550
    Μέγ. kW 1.250 2.000
  Θέρμανση Μέγ. kW 1.880 2.600
    Ελάχ. kW 0.310 0.500
    Ονομ. kW 1.215 1.600
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 5.9 (5), 5.6 (6), 5.4 (7) 7.3 (5), 7.0 (6), 6.7 (7)
    Ψύξη A 4.9 (5), 4.7 (6), 4.5 (7) 7.2 (5), 6.8 (6), 6.6 (7)
Σημειώσεις Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό)
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες)
  Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m
  220V 220V
  230V 230V
  240V 240V
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°