Πίνακας προδιαγραφών για FVXS-F / RXL-J

FVXS25FV1B / RXL25J2V1B FVXS35FV1B / RXL35J3V1B FVXS35FV1B / RXL35J2V1B FVXS50FV1B / RXL50J3V1B FVXS50FV1B / RXL50J2V1B
Poff (λειτουργία Off) W   20.0   20.0  
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W   20.0   20.0  
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA         60
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA         62
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW   3.50   5.00  
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   248   317  
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW   1.80   2.23  
      Κατανάλωση kW   0.18   0.20  
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW   0.22   0.30  
      Pdc kW   1.71   2.37  
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW   1.07   1.47  
      Pdc kW   3.50   5.00  
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW   2.58   3.69  
      Κατανάλωση kW   0.50   0.70  
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   1,077   1,874  
    Σχέδιο Ρ kW   2.90   4.80  
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW   0.57   0.87  
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW   2.57   4.25  
      Ισχύς εισόδου kW   1.18   2.16  
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C   -7   -7  
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW   1.35   1.67  
      Ισχύς εισόδου kW   0.26   0.35  
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C   -25   -25  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW   1.13   2.36  
      Ισχύς εισόδου kW   1.09   2.34  
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW   2.57   4.25  
      Ισχύς εισόδου kW   1.18   2.16  
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW   1.58   1.80  
      Ισχύς εισόδου kW   0.25   0.31  
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW   0.37   0.69  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW   1.56   2.59  
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h   11,900 (2)   17,100 (2) 17,100 (2)
  Ελάχ. kW 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4
  Ονομ. kcal / ωρ.   3,010 (2)   4,300 (2) 4,300 (2)
  Μέγ. kW 3.0 3.8 3.8 5.6 5.6
  Ελάχ. kcal / ωρ.   1,200   1,200 1,200
  Ελάχ. Btu/h   4,800   4,800 4,800
  Ονομ. kW 2.5 (3) 3.5 (2) 3.5 (3) 5.0 (2) 5.0 (2)
  Μέγ. Btu/h   13,000   18,100 18,100
  Μέγ. kcal / ωρ.   3,270   4,820 4,820
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W   0.0   0.0  
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 285 (0.000) 510 (0.000) 407 (0.000) 775 (0.000) 775 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A A A
  Nominal efficiency-=-Cop 4.39 3.43 (1) 4.30 3.23 (1) 3.23 (1)
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm   20.0   20.0 20.0
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h   4,800   4,800 4,800
  Ονομ. Btu/h   15,400 (3)   19,800 (3) 19,800 (3)
  Μέγ. kcal / ωρ.   4,300   6,970 6,970
  Μέγ. Btu/h   17,100   27,600 27,600
  Ονομ. kW 3.4 (4) 4.5 (3) 4.5 (4) 5.8 (3) 5.8 (3)
  Ελάχ. kW 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4
  Ονομ. kcal / ωρ.   3,870 (3)   4,990 (3) 4,990 (3)
  Ελάχ. kcal / ωρ.   1,200   1,200 1,200
  Μέγ. kW 4.5 5.0 5.0 8.1 8.1
Pto (Thermostat off) W   80.0   80.0  
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW   0.300   0.500 0.500
    Ονομ. kW 0.57 1.020 0.81 1.550 1.550 (2)
    Μέγ. kW   1.250   2.000 2.000
  Θέρμανση Μέγ. kW   1.880   2.600 2.600
    Ελάχ. kW   0.310   0.500 0.500
    Ονομ. kW 0.99 1.220 1.22 1.600 1.600 (3)
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A   5.9 (4), 5.6 (5), 5.4 (6)   7.3 (4), 7.0 (5), 6.7 (6) 7.3 (4), 7.0 (5), 6.7 (6)
    Ψύξη A   4.9 (4), 4.7 (5), 4.5 (6)   7.2 (4), 6.8 (5), 6.6 (6) 7.2 (4), 6.8 (5), 6.6 (6)
Σημειώσεις Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (οριζόντια) Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (οριζόντια) Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (οριζόντια) 220V Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (οριζόντια) 220V 220V
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° 230V Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° 230V 230V
Ψύξη Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling   0.25   0.25  
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class   4.93   5.53  
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd   9.83   10.90  
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd   7.73   7.96  
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd   3.27   3.40  
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd   5.21   5.29  
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a   A   A  
    TBivalent Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop   2.17   1.97  
    Συνθήκες C (7°C) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop   5.10   4.75  
    TOL Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop   1.04   1.01  
    Συνθήκες Α (-7°C) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop   2.17   1.97  
    Συνθήκες D (12°C) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop   6.21   5.82  
    Συνθήκες Β (2°C) Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop   4.18   3.77  
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating   0.25   0.25  
Συνδέσεις σωληνώσεων Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται   Ναι   Ναι  
Σημειώσεις   240V   240V 240V
    Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°