Πίνακας προδιαγραφών για FVXS-F / RKS-G

FVXS25FV1B / RKS25G2V1B FVXS35FV1B / RKS35G2V1B FVXS50FV1B / RKS50G2V1B
Eurovent Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0 5.0 5.0
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 61 63 62
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 8,500 (1) 11,900 (1) 17,100 (1)
  Ελάχ. kW 1.3 1.4 1.4
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,150 (1) 3,010 (1) 4,300 (1)
  Μέγ. kW 3.0 3.8 5.6
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,200 1,200
  Ελάχ. Btu/h 4,400 4,800 4,800
  Ονομ. kW 2.5 (1) 3.5 (1) 5.0 (1)
  Μέγ. Btu/h 10,200 13,000 19,100
  Μέγ. kcal / ωρ. 2,580 3,270 4,820
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 285 (0.000) 510 (0.000) 775 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη A A A
  Nominal efficiency-=-Eer 4.39 3.43 3.23
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 12.7
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 20.0 20.0 20.0
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.30 0.30 0.50
    Ονομ. kW 0.57 1.02 1.55
    Μέγ. kW 0.92 1.25 2.00
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°