Πίνακας προδιαγραφών για FVXM-F

FVXM25FV1B FVXM25FV1B9 FVXM35FV1B FVXM35FV1B9 FVXM50FV1B9 FVXM50FV1B
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.015 (1) 0.015 (1) 0.015 (1) 0.015 (1) 0.027 (1) 0.027 (1)
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.017 (1) 0.017 (1) 0.017 (1) 0.017 (1) 0.034 (1) 0.034 (1)
Casing Χρώμα   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 600 600 600 600 600 600
    Πλάτος mm 700 700 700 700 700 700
    Βάθος mm 210 210 210 210 210 210
Βάρος Μονάδα kg 14 14 14 14 14 14
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 8.2 8.2 8.5 8.5 10.1 10.1
      Χαμηλή m³/min 4.8 4.8 4.9 4.9 7.8 7.8
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.1 4.1 4.5 4.5 6.6 6.6
    Θέρμανση Υψ. m³/min 8.8 8.8 9.4 9.4 11.8 11.8
      Χαμηλή m³/min 5.0 5.0 5.2 5.2 8.5 8.5
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.4 4.4 4.7 4.7 7.1 7.1
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 52 52 52 52 57 57
  Θέρμανση dBA 52 52 52 52 58 58
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 38 38 39 39 44 44
    Medium dBA 32 32 33 33 40 40
    Χαμηλή dBA 26 26 27 27 36 36
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 23 23 24 24 32 32
  Θέρμανση Υψ. dBA 38 38 39 39 45 45
    Μέτρια dBA 32 32 33 33 40 40
    Χαμηλή dBA 26 26 27 27 36 36
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 23 23 24 24 32 32
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4  
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7  
  Συμπυκνωμάτων   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)  
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   ARC452A1 ARC452A1 ARC452A1 ARC452A1 ARC452A1 ARC452A1
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1 1
  Ασύρματο τηλεχειριστήριο 1 1 1 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1 1 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1 1
  Μονωτικό Φύλλο 2 2 2 2 2 2
  Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη 2 2 2 2 2 2
  Πλακέτα εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240
Σημειώσεις (1) - 50Hz, 220-230-240V (1) - 50Hz, 220-230-240V (1) - 50Hz, 220-230-240V (1) - 50Hz, 220-230-240V (1) - 50Hz, 220-230-240V (1) - 50Hz, 220-230-240V
  (2) - 220V (2) - 220V (2) - 220V (2) - 220V (2) - 220V (2) - 220V
  (3) - 230V (3) - 230V (3) - 230V (3) - 230V (3) - 230V (3) - 230V
  (4) - 240V (4) - 240V (4) - 240V (4) - 240V (4) - 240V (4) - 240V
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm           6,4
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm           12.7
  Συμπυκνωμάτων             VP20 (I.D. 20/O.D. 26)