Πίνακας προδιαγραφών για FVXM-F / RXTP-N9

FVXM25FV1B9 / RXTP25N2V1B9 FVXM35FV1B9 / RXTP35N2V1B9
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.00 1.10
  Ελάχ. Btu/h 3,400 3,800
  Ελάχ. kcal / ωρ. 860 946
  Ονομ. kW 2.50 3.50
  Ονομ. Btu/h 8,500 11,900
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,150 3,009
  Μέγ. kW 4.20 4.30
  Μέγ. Btu/h 14,300 14,700
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,611 3,697
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.00 1.10
  Ελάχ. Btu/h 3,400 3,800
  Ελάχ. kcal / ωρ. 900 900
  Ονομ. kW 3.20 4.00
  Ονομ. Btu/h 10,900 13,600
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,752 3,439
  Μέγ. kW 5.60 6.00
  Μέγ. Btu/h 19,100 20,500
  Μέγ. kcal / ωρ. 4,815 5,159
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.69 1.06
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.83 1.13
Ονομαστική απόδοση EER   3.61 3.31
  COP   3.86 3.54
  Annual energy consumption kWh 346 529
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A
    Θέρμανση   A B
Space cooling Απόδοση Pdesign kW 2.50 3.50
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+
  SEER   5.61 5.66
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 156 216
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 2.50 3.50
    EERd   3.61 3.31
    Ισχύς εισόδου kW 0.69 1.06
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.85 2.58
    EERd   5.01 4.97
    Ισχύς εισόδου kW 0.37 0.52
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.19 1.66
    EERd   7.48 7.45
    Ισχύς εισόδου kW 0.16 0.22
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 0.79 0.84
    EERd   5.96 5.89
    Ισχύς εισόδου kW 0.13 0.14
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 2.50 3.00
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+
  SCOP/A   4.05 4.01
  SCOPnet/A   4.05 4.02
  Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10° kW 2.50 3.00
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 865 1,046
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -25 -25
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.91 3.02
    COPd (δηλωμένο COP)   1.42 1.41
    Ισχύς εισόδου kW 2.05 2.14
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -10 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.50 3.00
    COPd (δηλωμένο COP)   2.28 2.12
    Ισχύς εισόδου kW 1.10 1.42
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.22 2.66
    COPd (δηλωμένο COP)   2.84 2.52
    Ισχύς εισόδου kW 0.78 1.06
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.35 1.62
    COPd (δηλωμένο COP)   3.95 3.99
    Ισχύς εισόδου kW 0.34 0.41
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 0.87 1.21
    COPd (δηλωμένο COP)   5.04 5.35
    Ισχύς εισόδου kW 0.17 0.23
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.04 1.05
    COPd (δηλωμένο COP)   6.41 6.58
    Ισχύς εισόδου kW 0.16 0.16
Θέρμανση χώρου (Ψυχρό κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 3.65 4.38
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   B B
  SCOP/C   3.31 3.20
  SCOPnet/C   3.34 3.24
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,315 2,877
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.72 1.19
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -25 -25
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.91 3.02
    COPd (δηλωμένο COP)   1.42 1.41
    Ισχύς εισόδου kW 2.05 2.14
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.98 3.58
    COPd (δηλωμένο COP)   1.90 1.87
    Ισχύς εισόδου kW 1.57 1.91
  Συνθήκες Α (-15°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.98 3.58
    COPd (δηλωμένο COP)   1.90 1.87
    Ισχύς εισόδου kW 1.57 1.91
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.22 2.66
    COPd (δηλωμένο COP)   2.84 2.52
    Ισχύς εισόδου kW 0.78 1.06
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.35 1.62
    COPd (δηλωμένο COP)   3.95 3.99
    Ισχύς εισόδου kW 0.34 0.41
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 0.87 1.21
    COPd (δηλωμένο COP)   5.04 5.35
    Ισχύς εισόδου kW 0.17 0.23
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.04 1.05
    COPd (δηλωμένο COP)   6.41 6.58
    Ισχύς εισόδου kW 0.16 0.16
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode PCK W 0 0
  Λειτουργία Off POFF W 2 2
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 2 2
    Θέρμανση PSB W 2 2
  Λειτουργία θερμοστάτη Off PTO Ψύξη W 8 8
      Θέρμανση W 10 10
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 61 61
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 52 52
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.00 5.00
Συντελεστής ισχύος Ονομαστική Ψύξη % 95.00 (0.000) 98.91 (0.000)
    Θέρμανση % 98.80 (0.000) 99.18 (0.000)
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 2.77 4.11
    Θέρμανση A 3.73 4.69
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 16.00 16.00
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά