Πίνακας προδιαγραφών για FVA-A / RZQSG-L(8)Y1

FVA100AMVEB / RZQSG100L8Y1B FVA125AMVEB / RZQSG125L8Y1B FVA140AMVEB / RZQSG140L7Y1B
Εσωτερική μονάδα FVA100AMVEB FVA125AMVEB FVA140AMVEB
Εξωτερική μονάδα RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.50 (1) 12.0 (1) 13.4 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.96 (3) 4.27 (3) 4.81 (3)
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.99 (3) 3.96 (3) 4.54 (3)
Ονομαστική απόδοση EER   3.21 (3) 2.81 (3) 2.79 (3)
  COP   3.61 (3) 3.41 (3) 3.41 (3)
  Annual energy consumption kWh 1,480 (0.000) 2,135 (0.000)  
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A C  
    Θέρμανση   A B  
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A  
  Απόδοση Pdesign kW 9.50 12.0 13.4
  SEER   5.50 5.50 5.89
  ηs, c %     232.6
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 605 764 1,365
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 9.50 12.00 13.40
    EERd   3.21 2.81 2.79
    Ισχύς εισόδου kW 2.96 4.28 4.81
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 7.00 8.84 9.87
    EERd   4.34 3.42 4.86
    Ισχύς εισόδου kW 1.62 2.59 2.03
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 4.60 5.69 6.35
    EERd   6.53 7.22 6.66
    Ισχύς εισόδου kW 0.71 0.79 0.95
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.03 3.96 5.81
    EERd   8.55 10.18 9.95
    Ισχύς εισόδου kW 0.48 0.39 0.58
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A  
  Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.60 11.5
  SCOP/A   4.01 3.85 3.88
  SCOPnet/A   4.02 3.86 3.88
  ηs,h %     152.4
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,654 2,764 4,132
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.530 0.370 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 7.64 8.07 11.47
    COPd (δηλωμένο COP)   1.99 2.15 1.85
    Ισχύς εισόδου kW 3.84 3.76 6.20
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7 -7 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 6.72 11.47
    COPd (δηλωμένο COP)   3.05 2.95 1.85
    Ισχύς εισόδου kW 2.21 2.28 6.20
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 6.72 10.14
    COPd (δηλωμένο COP)   3.05 2.95 2.26
    Ισχύς εισόδου kW 2.21 2.28 4.49
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.95 5.13 6.17
    COPd (δηλωμένο COP)   3.81 3.68 4.00
    Ισχύς εισόδου kW 1.30 1.40 1.54
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.01 3.18 4.06
    COPd (δηλωμένο COP)   5.56 5.36 5.05
    Ισχύς εισόδου kW 0.55 0.60 0.80
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.44 3.64 4.74
    COPd (δηλωμένο COP)   6.53 6.35 6.03
    Ισχύς εισόδου kW 0.53 0.58 0.79
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater Cooling PCK kW 0.000 0.000 0.000
    Heating PCK kW 0.000 0.000 0.012
  Λειτουργία Off Ψύξη POFF kW 0.000 0.000 0.012
    Θέρμανση POFF kW 0.000 0.000 0.012
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB kW 0.007 0.007 0.012
    Θέρμανση PSB kW 0.007 0.007 0.012
  Λειτουργία θερμοστάτη Off Ψύξη PTO kW 0.007 0.007 0.000
    Θέρμανση PTO kW 0.007 0.007 0.012
Ένδειξη εάν ο θερμαντήρας είναι εξοπλισμένος με συμπληρωματικό θερμαντήρα (σύνδεση ζεύγους)     No
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι όχι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι όχι
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 69 70  
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 62 63  
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ