Πίνακας προδιαγραφών για FVA-A / RZAG-NV1

FVA71AMVEB / RZAG71N7V1B FVA100AMVEB / RZAG100N7V1B FVA125AMVEB / RZAG125N7V1B FVA140AMVEB / RZAG140N7V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.80 (1) 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A+    
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 9.50 12.1 13.4
  SEER   6.34 6.00 6.41 6.12
  ηs, c %     253 242
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 376 554 1,133 1,314
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 9.50 12.10 13.40
    EERd   3.27 3.57 3.21 3.03
    Ισχύς εισόδου kW 2.08 2.66 3.77 4.42
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.03 7.03 8.92 9.87
    EERd   5.15 4.83 5.23 4.89
    Ισχύς εισόδου kW 0.98 1.46 1.70 2.02
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 3.20 4.46 5.73 6.35
    EERd   7.53 7.11 7.07 6.90
    Ισχύς εισόδου kW 0.42 0.63 0.81 0.92
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 2.33 3.20 3.23 3.24
    EERd   11.27 9.13 10.28 9.46
    Ισχύς εισόδου kW 0.21 0.35 0.31 0.34
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+    
  Απόδοση Pdesign kW 4.70 7.80 9.52 9.52
  SCOP/A   4.05 4.20 4.15 3.94
  SCOPnet/A   4.05 4.20 4.15 3.94
  ηs,h %     163 155
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,625 2,600 3,209 3,383
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -10 -10 -10 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.70 7.80 9.52 9.52
    COPd (δηλωμένο COP)   2.42 2.45 1.86 1.86
    Ισχύς εισόδου kW 1.94 3.19 5.11 5.11
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -10.0 -10.0 -10 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.70 7.80 9.52 9.52
    COPd (δηλωμένο COP)   2.42 2.45 1.86 1.86
    Ισχύς εισόδου kW 1.94 3.19 5.11 5.11
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.14 6.86 8.43 8.42
    COPd (δηλωμένο COP)   2.83 2.82 2.55 2.42
    Ισχύς εισόδου kW 1.46 2.43 3.30 3.48
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.54 4.21 5.12 5.12
    COPd (δηλωμένο COP)   4.07 4.21 4.20 3.99
    Ισχύς εισόδου kW 0.62 1.00 1.22 1.28
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.76 2.73 3.29 3.29
    COPd (δηλωμένο COP)   4.92 5.13 5.42 5.12
    Ισχύς εισόδου kW 0.36 0.53 0.61 0.64
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.96 2.56 2.57 2.61
    COPd (δηλωμένο COP)   5.77 6.22 6.00 5.67
    Ισχύς εισόδου kW 0.34 0.41 0.43 0.46
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode Cooling PCK kW 0.000 0.000 0.000 0.000
    Heating PCK kW 0.000 0.000 0.000 0.000
  Λειτουργία Off Ψύξη POFF kW 0.009 0.009 0.009 0.009
    Θέρμανση POFF kW 0.009 0.009 0.009 0.009
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB kW 0.009 0.009 0.009 0.009
    Θέρμανση PSB kW 0.009 0.009 0.009 0.009
  Λειτουργία θερμοστάτη Off Ψύξη PTO kW 0.005 0.005 0.005 0.005
    Θέρμανση PTO kW 0.013 0.013 0.013 0.013
Ένδειξη εάν ο θερμαντήρας είναι εξοπλισμένος με συμπληρωματικό θερμαντήρα (σύνδεση ζεύγους) Όχι Όχι Όχι Όχι
Συμπληρωματικός θερμαντήρας (σύνδεση ζεύγους) Εφεδρική απόδοση Θέρμανση elbu kW 0.0 0.0 0.0 0.0
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.