Πίνακας προδιαγραφών για FUA-A

FUA71AVEB FUA100AVEB FUA125AVEB
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Ονομ. kW     12.1
Απόδοση θέρμανσης Total capacity Ονομ. kW     13.5
Casing Χρώμα   Fresh white ('κατάλευκο') Fresh white ('κατάλευκο') Fresh white ('κατάλευκο')
  Material   Ρητίνη Ρητίνη Ρητίνη
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 198 198 198
    Πλάτος mm 950 950 950
    Βάθος mm 950 950 950
Βάρος Μονάδα kg 25.0 26.0 26
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 59 64 65
  Θέρμανση dBA 59 64  
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 41 46 47
    Medium dBA 38 42 43
    Χαμηλή dBA 35 39 40
  Θέρμανση Υψ. dBA 41 46 47
    Μέτρια dBA 38 42 43
    Χαμηλή dBA 35 39 40
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 9.52
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 15.9 15.9 15.9
  Συμπυκνωμάτων   VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0)
Ύψος αντλίας συμπυκνωμάτων mm 600 600 600
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1
  Θερμομονωτικός σωλήνας 3 3 3
  Πλαστικός σφιγκτήρας 10 10 10
  Ταινία εύκαμπτου σωλήνα 1 1 1
  Στεγανοποιητικό υλικό 4 4 4
  Έλασμα στερέωσης ροδέλας 1 1 1
  Σύνδεσμος εξόδου συμπυκνωμάτων 1 1 1
  Τύπου άνευ υφάνσεως 1 1 1
  Ροδέλα 8 8 8
  Βίδα συναρμογής του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης 5 5 5