Πίνακας προδιαγραφών για FUA-A / RZQSG-L3/9V1

FUA71AVEB / RZQSG71L3V1B FUA100AVEB / RZQSG100L9V1B FUA125AVEB / RZQSG125L9V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.80 (1) 9.50 (1) 12.0 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 (2) 10.8 (2) 13.5 (2)
Ονομαστική απόδοση EER   3.21 (3) 3.21 (3) 2.65 (3)
  COP   3.61 (3) 3.61 (3) 3.41 (3)
  Annual energy consumption kWh 1,060 (0.000) 1,480 (0.000) 2,265 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A D
    Θέρμανση   A A B
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ