Πίνακας προδιαγραφών για FUA-A / RZQSG-L(8)Y1

FUA100AVEB / RZQSG100L8Y1B FUA125AVEB / RZQSG125L8Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 12.0
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 13.5
Ονομαστική απόδοση EER   3.21 2.65
  COP   3.61 3.41
  Annual energy consumption kWh 1,480 2,264
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A D
    Θέρμανση   A B
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A
  Απόδοση Pdesign kW 9.50 12.00
  SEER   5.61 5.30
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 593 793
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A
  Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.60
  SCOP/A   4.01 3.85
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,654 2,764
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά