Πίνακας προδιαγραφών για FUA-A / RZASG-MY1

FUA100AVEB / RZASG100M7Y1B FUA125AVEB / RZASG125M7Y1B
Εσωτερική μονάδα FUA100AVEB FUA125AVEB
Εξωτερική μονάδα RZASG100M7Y1B RZASG125M7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.50 (1) 12.1 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 (2) 13.5 (2)
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+  
  Απόδοση Pdesign kW 9.50 12.1
  SEER   5.83 5.49
  ηs, c %   217
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 570 1,322
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 9.50 12.10
    EERd   3.20 2.35
    Ισχύς εισόδου kW 2.97 5.15
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 7.00 8.92
    EERd   4.81 4.24
    Ισχύς εισόδου kW 1.45 2.10
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 4.50 5.74
    EERd   7.04 6.48
    Ισχύς εισόδου kW 0.64 0.89
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.10 3.14
    EERd   8.98 9.22
    Ισχύς εισόδου kW 0.35 0.34
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+  
  Απόδοση Pdesign kW 6.00 6.00
  SCOP/A   4.01 3.84
  SCOPnet/A   4.01 3.84
  ηs,h %   151
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,095 2,188
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -10 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.00 6.00
    COPd (δηλωμένο COP)   2.56 2.52
    Ισχύς εισόδου kW 2.35 2.38
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -10 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.00 6.00
    COPd (δηλωμένο COP)   2.56 2.52
    Ισχύς εισόδου kW 2.35 2.38
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.31 5.30
    COPd (δηλωμένο COP)   2.79 2.76
    Ισχύς εισόδου kW 1.90 1.92
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.23 3.23
    COPd (δηλωμένο COP)   3.87 3.70
    Ισχύς εισόδου kW 0.83 0.87
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.19 2.21
    COPd (δηλωμένο COP)   5.10 4.81
    Ισχύς εισόδου kW 0.43 0.46
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.57 2.59
    COPd (δηλωμένο COP)   6.26 5.89
    Ισχύς εισόδου kW 0.41 0.44
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Λειτουργία θερμοστάτη Off PTO Θέρμανση W   12
      Ψύξη W   0
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 12 12
    Θέρμανση PSB W 12 12
  Crankcase heater mode PCK W 0 0
  Λειτουργία Off POFF W 12 12
Pto (Thermostat off) W 0, 12  
Indication if the heater is equipped with a supplementary heater (pair application)   No
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι
Σημειώσεις Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (οριζόντια), υψομετρική διαφορά: 0m
  Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.