Πίνακας προδιαγραφών για FUA-A / RZASG-MV1

FUA71AVEB / RZASG71M2V1B FUA100AVEB / RZASG100M7V1B FUA125AVEB / RZASG125M7V1B
Εσωτερική μονάδα FUA71AVEB FUA100AVEB FUA125AVEB
Εξωτερική μονάδα RZASG71M2V1B RZASG100M7V1B RZASG125M7V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.80 (1) 9.50 (1) 12.1 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 (2) 10.8 (2) 13.5 (2)
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A+  
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 9.50 12.1
  SEER   6.16 5.83 5.49
  ηs, c %     217
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 386 570 1,322
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 9.50 12.10
    EERd   3.84 3.20 2.35
    Ισχύς εισόδου kW 1.77 2.97 5.15
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.02 7.00 8.92
    EERd   4.98 4.81 4.24
    Ισχύς εισόδου kW 1.01 1.45 2.10
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 3.23 4.50 5.74
    EERd   7.82 7.04 6.48
    Ισχύς εισόδου kW 0.41 0.64 0.89
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.04 3.10 3.14
    EERd   9.69 8.98 9.22
    Ισχύς εισόδου kW 0.31 0.35 0.34
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A+  
  Απόδοση Pdesign kW 4.50 6.00 6.00
  SCOP/A   3.90 4.01 3.84
  SCOPnet/A   3.90 4.01 3.84
  ηs,h %     151
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,615 2,095 2,188
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -10 -10 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.50 6.00 6.00
    COPd (δηλωμένο COP)   2.23 2.56 2.52
    Ισχύς εισόδου kW 2.01 2.35 2.38
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -10 -10 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.50 6.00 6.00
    COPd (δηλωμένο COP)   2.23 2.56 2.52
    Ισχύς εισόδου kW 2.01 2.35 2.38
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.98 5.31 5.30
    COPd (δηλωμένο COP)   2.51 2.79 2.76
    Ισχύς εισόδου kW 1.59 1.90 1.92
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.42 3.23 3.23
    COPd (δηλωμένο COP)   3.90 3.87 3.70
    Ισχύς εισόδου kW 0.62 0.83 0.87
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.07 2.19 2.21
    COPd (δηλωμένο COP)   5.17 5.10 4.81
    Ισχύς εισόδου kW 0.40 0.43 0.46
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.44 2.57 2.59
    COPd (δηλωμένο COP)   6.56 6.26 5.89
    Ισχύς εισόδου kW 0.37 0.41 0.44
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Λειτουργία θερμοστάτη Off PTO Θέρμανση W     12
      Ψύξη W     0
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 12 12 12
    Θέρμανση PSB W 12 12 12
  Crankcase heater mode PCK W 0 0 0
  Λειτουργία Off POFF W 12 12 12
Pto (Thermostat off) W 12, 0 0, 12  
Ένδειξη εάν ο θερμαντήρας είναι εξοπλισμένος με συμπληρωματικό θερμαντήρα (σύνδεση ζεύγους)     No
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι όχι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι όχι
Σημειώσεις Ψύξη: T2: εσωτ. θερμ. 26,6°CDB, 19,4°CWB, εξωτ. θερμ. 48°CDB [Btu/hr/W] Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (οριζόντια), υψομετρική διαφορά: 0m
  Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.