Πίνακας προδιαγραφών για FUA-A / RR-BW1

FUA71AVEB / RR71B8W1B FUA100AVEB / RR100B8W1B FUA125AVEB / RR125B8W1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 7.1 (1) 10.0 (1) 12.2 (1)
Ονομαστική απόδοση EER   2.68 2.65 2.67
  Annual energy consumption kWh 1,325 (0.000) 1,890 (0.000) 2,285 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   D D D
Notes_Description Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19.0°CWB εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια) υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19.0°CWB εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια) υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19.0°CWB εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια) υψομετρική διαφορά: 0m