Πίνακας προδιαγραφών για FUA-A / RR-BV3

FUA71AVEB / RR71B8V3B FUA100AVEB / RR100B8V3B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 7.1 (1) 10.0 (1)
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.70 3.83
Ονομαστική απόδοση EER   2.63 2.61
  Annual energy consumption kWh 1,350 (0.000) 1,915 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   D D
Notes_Description Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19.0°CWB εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια) υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19.0°CWB εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια) υψομετρική διαφορά: 0m