Πίνακας προδιαγραφών για FUA-A / RQ-BW1

FUA71AVEB / RQ71B8W1B FUA100AVEB / RQ100B8W1B FUA125AVEB / RQ125B8W1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 7.10 (1) 10.0 (1) 12.2 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 8.00 (2) 11.2 (2) 14.5 (2)
Ονομαστική απόδοση EER   2.68 2.65 2.67
  COP   3.28 3.16 2.97
  Annual energy consumption kWh 1,325 (0.000) 1,890 (0.000) 2,285 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   D D D
    Θέρμανση   C D D
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m υψομετρική διαφορά: 0m
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m