Πίνακας προδιαγραφών για FUA-A / RQ-BV3

FUA71AVEB / RQ71B8V3B FUA100AVEB / RQ100B8V3B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 7.10 (1) 10.0 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 8.00 (2) 11.2 (2)
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.70 3.83
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.53 3.58
Ονομαστική απόδοση EER   2.63 2.61
  COP   3.16 3.13
  Annual energy consumption kWh 1,350 (0.000) 1,915 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   D D
    Θέρμανση   D D
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m υψομετρική διαφορά: 0m
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m