Πίνακας προδιαγραφών για FTXZ-N / RXZ-N

FTXZ25NV1B / RXZ25NV1B FTXZ35NV1B / RXZ35NV1B FTXZ50NV1B / RXZ50NV1B
Poff (λειτουργία Off) W 1.0 1.0 1.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 1.0 1.0 1.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 2.50 3.50 5.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 92 136 203
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 9.54 9.00 8.60
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.68 1.63 2.36
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 12.36 10.70 12.04
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.53 1.66 2.38
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 12.23 11.86 11.22
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 2.50 3.50 5.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 6.18 5.27 4.36
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.84 2.58 3.71
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 8.92 7.66 6.69
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 831 1,100 1,427
    Σχέδιο Ρ kW 3.50 4.50 5.60
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.66 0.91 1.02
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A+++ A+++ A+++
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.10 3.98 4.95
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 4.10 3.91 3.82
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.21 1.56 1.94
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 7.56 7.45 7.25
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.41 2.94 3.97
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 3.18 3.25 2.98
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.10 3.98 4.95
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 4.10 3.91 3.82
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 0.79 0.69 0.91
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 8.30 8.09 6.33
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.88 2.42 3.02
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 5.81 5.57 5.42
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 8,500 11,900 17,100
  Ελάχ. kW 0.6 0.6 0.6
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,150 3,010 4,300
  Μέγ. kW 3.9 5.3 5.8
  Ελάχ. kcal / ωρ. 520 520 520
  Ελάχ. Btu/h 2,000 2,000 2,000
  Ονομ. kW 2.5 3.5 5.0
  Μέγ. Btu/h 13,100 18,100 19,400
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,350 4,560 4,990
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 205 (0.000) 330 (0.000) 550 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A
  Nominal efficiency-=-Cop 6.10 (1) 5.30 (1) 4.55 (1)
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 9.5
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 2,000 2,000 2,000
  Ονομ. Btu/h 9,600 17,100 21,500
  Μέγ. kcal / ωρ. 6,450 7,740 8,080
  Μέγ. Btu/h 25,500 30,700 32,000
  Ονομ. kW 3.6 5.0 6.3
  Ελάχ. kW 0.6 0.6 0.6
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,150 2,150 5,420
  Ελάχ. kcal / ωρ. 520 520 520
  Μέγ. kW 7.5 9.0 9.4
Pto (Thermostat off) W 6.0 6.0 6.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.11 0.11 0.11
    Ονομ. kW 0.41 0.66 1.10
    Μέγ. kW 0.88 1.33 1.60
  Θέρμανση Μέγ. kW 2.01 2.53 2.64
    Ελάχ. kW 0.10 0.10 0.10
    Ονομ. kW 0.62 1.00 1.41
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 2.9 (3), 2.8 (4), 2.7 (5) 4.6 (3), 4.4 (4), 4.3 (5) 6.5 (3), 6.2 (4), 6.0 (5)
    Ψύξη A 2.0 (3), 1.9 (4), 1.9 (5) 3.1 (3), 2.9 (4), 2.8 (5) 5.1 (3), 4.9 (4), 4.6 (5)
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  220V 220V 220V
  230V 230V 230V
  240V 240V 240V