Πίνακας προδιαγραφών για FTXS-K / RXS-K

FTXS20K2V1B / RXS20K3V1B FTXS20K2V1B / RXS20K2V1B FTXS25K2V1B / RXS25K3V1B FTXS25K2V1B / RXS25K2V1B FTXS35K2V1B / RXS35K2V1B FTXS42K2V1B / RXS42K2V1B FTXS50K2V1B / RXS50K2V1B
Poff (λειτουργία Off) W 1.0   1.0   1.0 1.0 1.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 1.0   1.0   1.0 1.0 1.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25   0.25   0.25 0.25 0.25
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 58   58   59 59 60
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 61   62   63 63 63
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 2.00   2.50   3.50 4.20 5.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 123   137   176 223 265
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.71   6.37   6.97 6.60 6.60
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.91   1.86   2.12 2.17 2.14
      Κατανάλωση kW             0.19
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 9.24   10.14   11.61 10.69 11.10
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW             0.29
      Pdc kW 1.79   1.75   2.03 2.09 2.43
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 7.39   8.14   9.04 8.62 8.31
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW             1.51
      Pdc kW 2.00   2.50   3.50 4.20 5.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 4.35   4.13   3.87 3.28 3.32
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.74   1.84   2.64 3.12 3.68
      Κατανάλωση kW             0.70
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 6.34   6.59   5.95 5.28 5.28
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 678   756   1,071 1,371 1,571
    Σχέδιο Ρ kW 2.30   2.50   3.60 4.00 4.60
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.41   0.45   0.63 0.76 0.86
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A++   A++   A++ A+ A+
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.03   2.21   3.18 3.54 4.07
      Ισχύς εισόδου kW             1.72
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7   -7   -7 -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.95   2.82   2.74 2.44 2.36
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.56   1.51   1.56 2.43 1.50
      Ισχύς εισόδου kW             0.30
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 6.08   6.07   5.58 5.56 5.05
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15   -15   -15 -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.66   1.80   2.61 2.74 3.23
      Ισχύς εισόδου kW             1.62
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.54   2.43   2.37 2.02 1.99
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.03   2.21   3.18 3.54 4.07
      Ισχύς εισόδου kW             1.72
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.95   2.82   2.74 2.44 2.36
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.83   1.76   1.88 2.71 1.81
      Ισχύς εισόδου kW             0.30
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.25   7.20   6.88 6.41 6.07
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW             0.57
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.24   1.35   1.93 2.15 2.53
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 5.35   5.11   5.35 4.38 4.44
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 6,800 (2) 6,800 (3) 8,500 (2) 8,500 (3) 11,900 (2) 14,300 (2) 17,100 (2)
  Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.7 1.7
  Ονομ. kcal / ωρ.         3,010 (2) 3,610 (2) 4,300 (2)
  Μέγ. kW 2.8 2.8 3.2 3.2 4.0 5.0 5.3
  Ελάχ. kcal / ωρ.         1,200 1,460 1,460
  Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 4,400 4,400 4,800 5,800 5,800
  Ονομ. kW 2.0 (2) 2.0 (3) 2.5 (2) 2.5 (3) 3.50 (2) 4.20 (2) 5.00 (2)
  Μέγ. Btu/h 9,600 9,600 10,900 10,900 13,600 17,100 18,100
  Μέγ. kcal / ωρ.         3,440 4,300 4,560
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0   0.0   0.0 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 215 (0.000) 215 (0.000) 285 (0.000) 285 (0.000) 420 (0.000) 590 (0.000) 705 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A A A A A
  Nominal efficiency-=-Cop 4.65 4.65 4.39 4.39 4.17 3.56 3.55
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25   0.25   0.25 0.25 0.25
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18.0 18.0 18.0 18.0 18 18 18
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 4,400 4,400 4,800 5,800 5,800
  Ονομ. Btu/h 8,500 (3) 8,500 (4) 9,600 (3) 9,600 (4) 13,600 (3) 18,400 (3) 19,800 (3)
  Μέγ. kcal / ωρ.         4,470 5,160 5,590
  Μέγ. Btu/h 14,700 14,700 16,000 16,000 17,700 20,500 22,200
  Ονομ. kW 2.5 (3) 2.5 (4) 2.8 (3) 2.8 (4) 4.00 (3) 5.40 (3) 5.8 (3)
  Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.7 1.7
  Ονομ. kcal / ωρ.         3,440 (3) 4,640 (3) 4,990 (3)
  Ελάχ. kcal / ωρ.         1,200 1,460 1,460
  Μέγ. kW 4.3 4.3 4.7 4.7 5.2 6.0 6.5
Pto (Thermostat off) W 50.0   50.0   40.0 40.0 50.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.320 0.320 0.320 0.320 0.350 0.320 0.350
    Ονομ. kW 0.430 0.430 0.570 0.570 0.840 1.180 1.410
    Μέγ. kW 0.760 0.760 1.000 1.000 1.190 2.330 1.810
  Θέρμανση Μέγ. kW 1.120 1.120 1.410 1.410 1.460 1.980 2.000
    Ελάχ. kW 0.310 0.310 0.310 0.310 0.340 0.400 0.300
    Ονομ. kW 0.550 0.550 0.620 0.620 0.840 1.310 1.450
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι   Ναι   Ναι Ναι Ναι
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 2.8 (4), 2.7 (5), 2.6 (6) 2.8 (5), 2.7 (6), 2.6 (7) 3.3 (4), 3.2 (5), 3.1 (6) 3.3 (5), 3.2 (6), 3.1 (7) 4.3 (4), 4.1 (5), 3.9 (6) 6.6 (4), 6.3 (5), 6.0 (6) 6.8 (4), 6.5 (5), 6.2 (6)
    Ψύξη A 2.4 (4), 2.3 (5), 2.2 (6) 2.4 (5), 2.3 (6), 2.2 (7) 3.2 (4), 3.1 (5), 3.0 (6) 3.2 (5), 3.1 (6), 3.0 (7) 4.3 (4), 4.1 (5), 3.9 (6) 6.0 (4), 5.7 (5), 5.5 (6) 6.6 (4), 6.3 (5), 6.0 (6)
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m
  220V Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m 220V Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m 220V 220V 220V
  230V 220V 230V 220V 230V 230V 230V
  240V 230V 240V 230V 240V 240V 240V
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° 240V Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° 240V Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
    Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°