Πίνακας προδιαγραφών για FTXS-G

FTXS20G2V1B FTXS25G2V1B FTXS35G2V1B FTXS42G2V1B FTXS50G2V1B FTXS60GV1B FTXS71GV1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 38 39 42 42 44 44 46
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 25 25 26 30 31 32 34
    Χαμηλή dBA 28 28 29 33 34 35 37
  Ψύξη Αθόρυβη λειτουργία dBA 22 22 23 30 31 33 34
    Χαμηλή dBA 25 25 26 33 34 36 37
    Υψ. dBA 38 38 42 42 43 45 46
    Ονομ. dBA 33 34 36 38 39 40 42
  Ψύξη Ονομ. dBA 32 32 34 38 39 41 42
Στάνταρτ εξαρτήματα Φωτοκαταλυτικό φίλτρο αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη. 2 2 2 2 2 2 2
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1 1
  Ασύρματο τηλεχειριστήριο 1 1 1 1 1 1 1
  Μπαταρίες 2 2 2 2 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1 1 1 1
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2 2 2 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1 1 1 2 2
Ψυκτικό μέσο Τύπος R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A    
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος Υψ. W 23 23 23 23 23    
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 1,150 1,150 1,370 1,310 1,390    
      Μέτρια rpm 950 950 1,090 1,170 1,230    
      Χαμηλή rpm 750 750 800 1,020 1,060    
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 600 600 670 930 960    
    Θέρμανση Υψ. rpm 1,200 1,220 1,370 1,410 1,440    
      Μέτρια rpm 1,030 1,030 1,160 1,230 1,270    
      Χαμηλή rpm 850 850 940 1,050 1,090    
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 750 750 840 960 1,000    
    Steps 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο.    
  Model KFD-280-23-8A KFD-280-23-8A KFD-280-23-8A KFD-280-23-8A KFD-280-23-8A    
Συσκευασία Βάρος kg             6
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Τύπος Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων)    
  Βήμα πτερυγίου mm 1.2 1.2 1.2, 1.6 1.2, 1.6 1.2, 1.6    
  Στάδια Ποσότητα 18 18 18, 12 18, 12 18, 12    
  Σειρές Ποσότητα 2 2 2, 1 2, 1 2, 1    
  Μήκος mm 605 605 605, 602.7 605, 602.7 605, 602.7    
  Τύπου σωλήνα ø6.35 Hi-XU ø6.35 Hi-XU ø6.35 Hi-XU ø6.35 Hi-XU ø6.35 Hi-XU    
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35    
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 9.52 9.52 12.70    
  Συμπυκνωμάτων Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου    
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW           0.040 (2), 0.040 (3), 0.040 (4) 0.045 (2), 0.045 (3), 0.045 (4)
  Θέρμανση Ονομ. kW           0.045 (2), 0.045 (3), 0.045 (4) 0.060 (2), 0.060 (3), 0.060 (4)
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 54 54 58 58 59 60 63
  Θέρμανση dBA 54 55 58 58 60 59 62
Φίλτρο αέρα Type Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας    
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 870 870 870 870 870 1,145 1,145
    Ύψος mm 366 366 366 366 366 361 361
    Βάθος mm 274 274 274 274 274 364 364
  Μονάδα Πλάτος mm 800 800 800 800 800 1,050 1,050
    Βάθος mm 215 215 215 215 215 250 250
    Ύψος mm 295 295 295 295 295 290 290
Casing Χρώμα Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό    
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 13 13 13 13 13 18 18
  Μονάδα kg 9 9 10 10 10 12 12
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Χαμηλή cfm 228 217 226 271 267 445 501
      Υψ. m³/min 9.9 9.8 10.6 11.2 11.0 17.2 19.5
      Χαμηλή m³/min 6.5 6.2 6.4 7.7 7.6 12.6 14.2
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 193 183 191 240 236 399 445
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 5.5 5.2 5.4 6.8 6.7 11.3 12.6
      Υψ. cfm 350 346 374 395 388 607 689
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 5.5 5.2 4.8 6.3 7.0 11.3 11.5
      Χαμηλή cfm 193 182 170 221 246 399 406
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 141 130 125 190 212 357 371
      Υψ. m³/min 9.4 9.1 10.4 9.1 10.2 16.0 17.2
      Υψ. cfm 332 321 367 321 360 565 607
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.0 3.7 3.5 5.4 6.0 10.1 10.5
  Fan-=-Fan type Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής    
      Ονομ. cfm 290 280 302 333 330 526 590
      Ονομ. m³/min 8.2 7.9 8.5 9.4 9.3 14.9 16.7
    Ψύξη Ονομ. m³/min 7.4 7.1 7.7 7.7 8.6 16.0 17.2
      Ονομ. cfm 262 252 270 273 305 565 607
Ρύθμιση κατεύθυνσης αέρα Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή    
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
  Φάση 1~ 1~ 1~ 1~ 1~    
Wiring connections - 50Hz For power supply Ποσότητα 3 3 3 3 3    
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 0.10 (1), 0.10 (2), 0.09 (3) 0.10 (1), 0.09 (2), 0.09 (3) 0.13 (1), 0.13 (2), 0.12 (3) 0.14 (1), 0.14 (2), 0.13 (3) 0.15 (1), 0.14 (2), 0.14 (3) 0.21 (2), 0.20 (3), 0.19 (4) 0.28 (2), 0.27 (3), 0.26 (4)
    Ψύξη A 0.09 (1), 0.08 (2), 0.1 (3) 0.09 (1), 0.08 (2), 0.08 (3) 0.12 (1), 0.12 (2), 0.11 (3) 0.11 (1), 0.11 (2), 0.10 (3) 0.12 (1), 0.12 (2), 0.11 (3) 0.19 (2), 0.18 (3), 0.17 (4) 0.21 (2), 0.20 (3), 0.19 (4)
Σημειώσεις 220V 220V 220V 220V 220V SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα
  230V 230V 230V 230V 230V 220V 220V
  240V 240V 240V 240V 240V 230V 230V
Casing Χρώμα             Λευκό Λευκό
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm           863 863
  Σειρές Ποσότητα             2 2
  Βήμα πτερυγίου mm           1.4 1.4
  Στάδια Ποσότητα             16 16
  Τύπου σωλήνα             7Hi-XD 7Hi-XD
  Πτερύγιο Τύπος             Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων)
Fan Type             Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής
Κινητήρας ανεμιστήρα Model             ARW3001DA ARW3001DA
  Ταχύτητα Steps             5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο.
    Ψύξη Υψ. rpm           1,330 1,410
      Μέτρια rpm           1,170 1,220
      Χαμηλή rpm           1,010 1,040
      Αθόρυβη λειτουργία rpm           920 950
    Θέρμανση Υψ. rpm           1,360 1,520
      Μέτρια rpm           1,200 1,330
      Χαμηλή rpm           1,040 1,150
      Αθόρυβη λειτουργία rpm           950 1,040
  Έξοδος Υψ. W           43 43
Ψυκτικό μέσο Τύπος             R-410A R-410A
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm           6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm           12.7 15.9
  Συμπυκνωμάτων             18 18
  Θερμομόνωση             Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Φίλτρο αέρα Type             Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας
Ρύθμιση κατεύθυνσης αέρα           Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω
Έλεγχος θερμοκρασίας           Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων             ARC452A3 ARC452A3
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα             V1 V1
  Φάση             1~ 1~
Wiring connections - 50Hz For power supply Παρατήρηση             3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης)
Σημειώσεις           240V 240V