Πίνακας προδιαγραφών για FTXP-L / RXP-M

FTXP35L2V1B / RXP35M5V1B FTXP35L5V1B / RXP35M5V1B FTXP50L2V1B / RXP50M2V1B FTXP60L2V1B / RXP60M2V1B FTXP71L2V1B / RXP71M2V1B
Εσωτερική μονάδα FTXP35L2V1B FTXP35L5V1B      
Εξωτερική μονάδα RXP35M5V1B RXP35M5V1B      
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.7 1.7 2.3
  Ελάχ. Btu/h 4,435.8 4,435.8 5,800 5,800 7,848
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,117.8 1,117.8 1,460 1,460 1,976
  Ονομ. kW 3.50 3.50 5.0 6.0 7.1
  Ονομ. Btu/h 11,942.5 11,942.5 17,060 20,472 24,225
  Ονομ. kcal / ωρ. 3,009.5 3,009.5 4,295 5,154 6,099
  Μέγ. kW 4.0 4.0 6.0 7.0 7.3
  Μέγ. Btu/h 13,648.6 13,648.6 20,472 23,884 24,908
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,439.4 3,439.4 5,154 6,013 6,271
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.30 1.30 1.7 1.7 2.3
  Ελάχ. Btu/h 4,435.8 4,435.8 5,800 5,800 7,848
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,117.8 1,117.8 1,460 1,460 1,976
  Ονομ. kW 4.00 4.00 6.0 7.0 8.2
  Ονομ. Btu/h 13,648.6 13,648.6 20,472 23,884 27,978
  Ονομ. kcal / ωρ. 3,439.4 3,439.4 5,154 6,013 7,044
  Μέγ. kW 4.80 4.80 7.70 8.00 9.00
  Μέγ. Btu/h 16,378.3 16,378.3 26,272 27,296 30,708
  Μέγ. kcal / ωρ. 4,127.3 4,127.3 6,614 6,872 7,731
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.29 0.29 0.320 0.332 0.449
    Ονομ. kW 1.01 1.01 1.385 1.824 2.689
    Μέγ. kW 1.30 1.30 1.826 2.980 3.274
  Θέρμανση Ελάχ. kW 0.29 0.29 0.440 0.456 0.617
    Ονομ. kW 1.00 1.00 1.579 1.928 2.571
    Μέγ. kW 1.29 1.29 2.356 2.787 3.306
Ονομαστική απόδοση EER   3.49 3.49 3.61 3.29 2.64
  COP   4.02 4.02 3.80 3.63 3.19
  Annual energy consumption kWh     693 912 1,345
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A      
    Θέρμανση   A A      
Space cooling Απόδοση Pdesign kW 3.50 3.50 5.00 6.00 7.10
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A
  SEER   6.62 6.62 6.72 6.82 5.30
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 186 186 261 308 469
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 3.50 3.50 5.00 6.00 7.10
    EERd   3.49 3.49 3.61 3.29 2.64
    Ισχύς εισόδου kW 1.01 1.01 1.39 1.82 2.69
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 2.58 2.58 3.68 4.42 5.23
    EERd   4.40 4.40 5.07 4.82 4.15
    Ισχύς εισόδου kW 0.59 0.59 0.73 0.92 1.26
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.66 1.66 2.37 2.84 3.36
    EERd   8.09 8.09 7.48 7.99 6.30
    Ισχύς εισόδου kW 0.21 0.21 0.32 0.36 0.53
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.36 1.36 2.12 2.39 2.60
    EERd   13.38 13.38 12.70 13.50 8.21
    Ισχύς εισόδου kW 0.10 0.10 0.17 0.18 0.32
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 2.80 2.80 4.60 4.80 6.20
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A+ A+ A
  SCOP/A   4.64 4.64 4.10 4.10 3.81
  SCOPnet/A   4.68 4.68 4.12 4.12 3.83
  Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10° kW 2.33 2.33 4.12 4.24 5.02
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 845 845 1,570 1,637 2,278
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.47 0.47 0.48 0.56 1.18
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.09 2.09 4.20 4.22 4.24
    COPd (δηλωμένο COP)   2.28 2.28 2.06 1.81 1.96
    Ισχύς εισόδου kW 0.92 0.92 2.04 2.33 2.16
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7 -7 -7 -7 -7
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.48 2.48 4.07 4.25 5.48
    COPd (δηλωμένο COP)   3.19 3.19 2.76 2.25 2.26
    Ισχύς εισόδου kW 0.78 0.78 1.47 1.89 2.43
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.48 2.48 4.07 4.25 5.48
    COPd (δηλωμένο COP)   3.19 3.19 2.76 2.25 2.26
    Ισχύς εισόδου kW 0.78 0.78 1.47 1.89 2.43
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.51 1.51 2.48 2.58 3.34
    COPd (δηλωμένο COP)   4.59 4.59 4.01 4.34 3.91
    Ισχύς εισόδου kW 0.33 0.33 0.62 0.60 0.85
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 0.97 0.97 1.59 1.66 2.15
    COPd (δηλωμένο COP)   5.84 5.84 5.17 5.30 4.71
    Ισχύς εισόδου kW 0.17 0.17 0.31 0.31 0.46
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.13 1.13 1.80 2.00 2.07
    COPd (δηλωμένο COP)   7.38 7.38 6.96 6.41 6.74
    Ισχύς εισόδου kW 0.15 0.15 0.26 0.31 0.31
Θέρμανση χώρου (Θερμό κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 1.51 1.51 2.48 2.58 3.34
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
  SCOP   5.79 5.79 5.18 5.20 5.12
  SCOPnet   5.93 5.93 5.25 5.27 5.17
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 366 366 669 696 913
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.09 2.09 4.20 4.22 4.24
    COPd (δηλωμένο COP)   2.28 2.28      
    Ισχύς εισόδου kW 0.92 0.92      
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C 2 2      
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.51 1.51      
    COPd (δηλωμένο COP)   4.59 4.59      
    Ισχύς εισόδου kW 0.33 0.33      
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.51 1.51      
    COPd (δηλωμένο COP)   4.59 4.59      
    Ισχύς εισόδου kW 0.33 0.33      
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 0.97 0.97      
    COPd (δηλωμένο COP)   5.84 5.84      
    Ισχύς εισόδου kW 0.17 0.17      
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.13 1.13      
    COPd (δηλωμένο COP)   7.38 7.38      
    Ισχύς εισόδου kW 0.15 0.15      
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode PCK W 0.0 0.0      
  Λειτουργία Off POFF W 1.0 1.0      
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 1.0 1.0      
    Θέρμανση PSB W 1.0 1.0      
  Λειτουργία θερμοστάτη Off PTO Ψύξη W 12 12      
      Θέρμανση W 12 12      
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι      
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι      
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 62 62 61 63 66
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 58 58 59 60 62
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Συντελεστής ισχύος Ονομαστική Ψύξη % 81.9 (0.000) 81.9 (0.000) 95.60 (0.000) 99.10 (0.000) 99.10 (0.000)
    Θέρμανση % 86.0 (0.000) 86.0 (0.000) 96.70 (0.000) 99.20 (0.000) 98.90 (0.000)
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 5.42 5.42 6.3 8.0 11.8
    Θέρμανση A 5.03 5.03 7.1 8.5 11.3
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά      
Θέρμανση χώρου (Θερμό κλίμα) TOL COPd (δηλωμένο COP)       2.06 1.81 1.96
    Ισχύς εισόδου kW     2.04 2.33 2.16
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C     2 2 2
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW     2.48 2.58 3.34
    COPd (δηλωμένο COP)       4.01 4.34 3.91
    Ισχύς εισόδου kW     0.62 0.60 0.85
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW     2.48 2.58 3.34
    COPd (δηλωμένο COP)       4.01 4.34 3.91
    Ισχύς εισόδου kW     0.62 0.60 0.85
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW     1.59 1.66 2.15
    COPd (δηλωμένο COP)       5.17 5.30 4.71
    Ισχύς εισόδου kW     0.31 0.31 0.46
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW     1.80 2.00 2.07
    COPd (δηλωμένο COP)       6.96 6.41 6.74
    Ισχύς εισόδου kW     0.26 0.31 0.31
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode PCK W     0.0 0.0 0.0
  Λειτουργία Off POFF W     1.0 1.0 1.0
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W     1.0 1.0 1.0
  Λειτουργία θερμοστάτη Off PTO Ψύξη W     12 12 14
      Θέρμανση W     12 12 14