FTXP20L2V1B / RXP20L2V1B FTXP20L2V1B / RXP20L5V1B FTXP25L2V1B / RXP25L2V1B FTXP25L2V1B / RXP25L5V1B FTXP35L2V1B / RXP35L2V1B FTXP35L2V1B / RXP35L5V1B FTXP50L2V1B / RXP50L2V1B FTXP60L2V1B / RXP60L2V1B FTXP71L2V1B / RXP71L2V1B
Εσωτερική μονάδα FTXP20L2V1B FTXP20L2V1B FTXP25L2V1B FTXP25L2V1B FTXP35L2V1B FTXP35L2V1B      
Εξωτερική μονάδα RXP20L2V1B RXP20L5V1B RXP25L2V1B RXP25L5V1B RXP35L2V1B RXP35L5V1B      
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.7 1.7 2.3
  Ελάχ. Btu/h 4,435.8 4,435.8 4,435.8 4,435.8 4,435.8 4,435.8 5,800 5,800 7,848
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,117.8 1,117.8 1,117.8 1,117.8 1,117.8 1,117.8 1,460 1,460 1,976
  Ονομ. kW 2.00 2.00 2.50 2.50 3.50 3.50 5.0 6.0 7.1
  Nom. Btu/h 6,824.3 6,824.3 8,530.4 8,530.4 11,942.5 11,942.5 17,060 20,472 24,225
  Ονομ. kcal / ωρ. 1,719.7 1,719.7 2,149.6 2,149.6 3,009.5 3,009.5 4,295 5,154 6,099
  Μέγ. kW 2.6 2.6 3.0 3.0 4.0 4.0 6.0 7.0 7.3
  Μέγ. Btu/h 8,871.6 8,871.6 10,236.4 10,236.4 13,648.6 13,648.6 20,472 23,884 24,908
  Μέγ. kcal / ωρ. 2,235.6 2,235.6 2,579.5 2,579.5 3,439.4 3,439.4 5,154 6,013 6,271
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.7 1.7 2.3
  Ελάχ. Btu/h 4,435.8 4,435.8 4,435.8 4,435.8 4,435.8 4,435.8 5,800 5,800 7,848
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,117.8 1,117.8 1,117.8 1,117.8 1,117.8 1,117.8 1,460 1,460 1,976
  Ονομ. kW 2.50 2.50 3.00 3.00 4.00 4.00 6.0 7.0 8.2
  Ονομ. Btu/h 8,530.4 8,530.4 10,236.4 10,236.4 13,648.6 13,648.6 20,472 23,884 27,978
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,149.6 2,149.6 2,579.5 2,579.5 3,439.4 3,439.4 5,154 6,013 7,044
  Μέγ. kW 3.50 3.50 4.00 4.00 4.80 4.80 7.70 8.00 9.00
  Μέγ. Btu/h 11,942.5 11,942.5 13,648.6 13,648.6 16,378.3 16,378.3 26,272 27,296 30,708
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,009.5 3,009.5 3,439.4 3,439.4 4,127.3 4,127.3 6,614 6,872 7,731
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.31 0.31 0.31 0.31 0.29 0.29 0.320 0.332 0.449
    Ονομ. kW 0.50 0.50 0.65 0.65 1.01 1.01 1.385 1.824 2.689
    Μέγ. kW 0.72 0.72 0.72 0.72 1.30 1.30 1.826 2.980 3.274
  Θέρμανση Ελάχ. kW 0.25 0.25 0.25 0.25 0.29 0.29 0.440 0.456 0.617
    Ονομ. kW 0.52 0.52 0.69 0.69 1.00 1.00 1.579 1.928 2.571
    Μέγ. kW 0.95 0.95 0.95 0.95 1.29 1.29 2.356 2.787 3.306
Ονομαστική απόδοση EER   4.02 4.02 3.83 3.83 3.49 3.49 3.61 3.29 2.64
  COP   4.77 4.77 4.36 4.36 4.02 4.02 3.80 3.63 3.19
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh             693 (0.000) 912 (0.000) 1,345 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A A      
    Θέρμανση   A A A A A A      
Ψύξη χώρου Απόδοση Pdesign kW 2.00 2.00 2.50 2.50 3.50 3.50 5.00 6.00 7.10
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A
  SEER   6.79 6.79 6.92 6.92 6.62 6.62 6.72 6.82 5.30
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 104 104 127 127 186 186 261 308 469
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 2.00 2.00 2.50 2.50 3.50 3.50 5.00 6.00 7.10
    EERd   4.02 4.02 3.83 3.83 3.49 3.49 3.61 3.29 2.64
    Ισχύς εισόδου kW 0.50 0.50 0.65 0.65 1.01 1.01 1.39 1.82 2.69
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.47 1.47 1.84 1.84 2.58 2.58 3.68 4.42 5.23
    EERd   5.12 5.12 5.19 5.19 4.40 4.40 5.07 4.82 4.15
    Ισχύς εισόδου kW 0.29 0.29 0.35 0.35 0.59 0.59 0.73 0.92 1.26
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.24 1.24 1.45 1.45 1.66 1.66 2.37 2.84 3.36
    EERd   8.51 8.51 8.54 8.54 8.09 8.09 7.48 7.99 6.30
    Ισχύς εισόδου kW 0.15 0.15 0.17 0.17 0.21 0.21 0.32 0.36 0.53
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.32 1.32 1.34 1.34 1.36 1.36 2.12 2.39 2.60
    EERd   13.15 13.15 13.19 13.19 13.38 13.38 12.70 13.50 8.21
    Ισχύς εισόδου kW 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.17 0.18 0.32
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 2.20 2.20 2.40 2.40 2.80 2.80 4.60 4.80 6.20
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+ A
  SCOP/A   4.65 4.65 4.61 4.61 4.64 4.64 4.10 4.10 3.81
  SCOPnet/A   4.69 4.69 4.65 4.65 4.68 4.68 4.12 4.12 3.83
  Pdh Heating capacity at -10° kW 1.99 1.99 2.10 2.10 2.33 2.33 4.12 4.24 5.02
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 662 662 728 728 845 845 1,570 1,637 2,278
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.21 0.21 0.30 0.30 0.47 0.47 0.48 0.56 1.18
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.05 2.05 2.07 2.07 2.09 2.09 4.20 4.22 4.24
    COPd (δηλωμένο COP)   2.24 2.24 2.26 2.26 2.28 2.28 2.06 1.81 1.96
    Ισχύς εισόδου kW 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 2.04 2.33 2.16
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.95 1.95 2.12 2.12 2.48 2.48 4.07 4.25 5.48
    COPd (δηλωμένο COP)   3.26 3.26 3.22 3.22 3.19 3.19 2.76 2.25 2.26
    Ισχύς εισόδου kW 0.60 0.60 0.66 0.66 0.78 0.78 1.47 1.89 2.43
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.95 1.95 2.12 2.12 2.48 2.48 4.07 4.25 5.48
    COPd (δηλωμένο COP)   3.26 3.26 3.22 3.22 3.19 3.19 2.76 2.25 2.26
    Ισχύς εισόδου kW 0.60 0.60 0.66 0.66 0.78 0.78 1.47 1.89 2.43
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.18 1.18 1.29 1.29 1.51 1.51 2.48 2.58 3.34
    COPd (δηλωμένο COP)   4.66 4.66 4.61 4.61 4.59 4.59 4.01 4.34 3.91
    Ισχύς εισόδου kW 0.25 0.25 0.28 0.28 0.33 0.33 0.62 0.60 0.85
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 0.91 0.91 0.93 0.93 0.97 0.97 1.59 1.66 2.15
    COPd (δηλωμένο COP)   5.86 5.86 5.79 5.79 5.84 5.84 5.17 5.30 4.71
    Ισχύς εισόδου kW 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.31 0.31 0.46
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.09 1.09 1.11 1.11 1.13 1.13 1.80 2.00 2.07
    COPd (δηλωμένο COP)   7.50 7.50 7.35 7.35 7.38 7.38 6.96 6.41 6.74
    Ισχύς εισόδου kW 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.26 0.31 0.31
Θέρμανση χώρου (Θερμό κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 1.18 1.18 1.29 1.29 1.51 1.51 2.48 2.58 3.34
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
  SCOP   5.65 5.65 5.63 5.63 5.79 5.79 5.18 5.20 5.12
  SCOPnet   5.83 5.83 5.79 5.79 5.93 5.93 5.25 5.27 5.17
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 293 293 321 321 366 366 669 696 913
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.05 2.05 2.07 2.07 2.09 2.09 4.20 4.22 4.24
    COPd (δηλωμένο COP)   2.24 2.24 2.26 2.26 2.28 2.28 2.06 1.81 1.96
    Ισχύς εισόδου kW 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 2.04 2.33 2.16
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.18 1.18 1.29 1.29 1.51 1.51 2.48 2.58 3.34
    COPd (δηλωμένο COP)   4.66 4.66 4.61 4.61 4.59 4.59 4.01 4.34 3.91
    Ισχύς εισόδου kW 0.25 0.25 0.28 0.28 0.33 0.33 0.62 0.60 0.85
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.18 1.18 1.29 1.29 1.51 1.51 2.48 2.58 3.34
    COPd (δηλωμένο COP)   4.66 4.66 4.61 4.61 4.59 4.59 4.01 4.34 3.91
    Ισχύς εισόδου kW 0.25 0.25 0.28 0.28 0.33 0.33 0.62 0.60 0.85
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 0.91 0.91 0.93 0.93 0.97 0.97 1.59 1.66 2.15
    COPd (δηλωμένο COP)   5.86 5.86 5.79 5.79 5.84 5.84 5.17 5.30 4.71
    Ισχύς εισόδου kW 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.31 0.31 0.46
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.09 1.09 1.11 1.11 1.13 1.13 1.80 2.00 2.07
    COPd (δηλωμένο COP)   7.50 7.50 7.35 7.35 7.38 7.38 6.96 6.41 6.74
    Ισχύς εισόδου kW 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.26 0.31 0.31
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Λειτουργία θερμοστάτη Off PTO Ψύξη W 12 12 12 12 12 12 12 12 14
      Θέρμανση W 12 12 12 12 12 12 12 12 14
  Crankcase heater mode PCK W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Λειτουργία Off POFF W 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    Θέρμανση PSB W 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0      
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι όχι όχι      
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι όχι όχι όχι όχι      
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 60 60 60 60 62 62 61 63 66
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 55 55 55 55 58 58 59 60 62
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Συντελεστής ισχύος Ονομαστική Ψύξη % 88.6 (0.000) 88.6 (0.000) 88.6 (0.000) 88.6 (0.000) 81.9 (0.000) 81.9 (0.000) 95.60 (0.000) 99.10 (0.000) 99.10 (0.000)
    Θέρμανση % 85.5 (0.000) 85.5 (0.000) 85.5 (0.000) 85.5 (0.000) 86.0 (0.000) 86.0 (0.000) 96.70 (0.000) 99.20 (0.000) 98.90 (0.000)
Current Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 2.47 2.47 3.25 3.25 5.42 5.42 6.3 8.0 11.8
    Θέρμανση A 2.67 2.67 3.50 3.50 5.03 5.03 7.1 8.5 11.3
Σημειώσεις Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά