Πίνακας προδιαγραφών για FTXN-MB

FTXN25MV1B FTXN35MV1B FTXN50MV1B FTXN60MV1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 22 32 33
    Υπερ-υψηλό dBA 41 42 44 46
    Χαμηλή dBA 29 30 35 37
    Υψ. dBA 40 41 40 43
    Ονομ. dBA 34 34 38 41
Ψυκτικό μέσο Τύπος R-410A R-410A R-410A R-410A
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων APGS02 APGS02 APGS02 APGS02
Κινητήρας ανεμιστήρα Αμπέρ πλήρους φορτίου (FLA) Θέρμανση A 0.19 0.21 0.32 0.56
    Ψύξη A 0.19 0.21 0.32 0.56
  Έξοδος Ονομαστική W 18 18 40 40
  Βαθμός μόνωσης 44 44 20 20
Έλεγχος Λειτουργία Τηλεχειριστήριο LCD Τηλεχειριστήριο LCD Τηλεχειριστήριο LCD Τηλεχειριστήριο LCD
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Τύπος Αλουμίνιο (υδρόφιλο πτερύγιο) Αλουμίνιο (υδρόφιλο πτερύγιο) Αλουμίνιο (υδρόφιλο πτερύγιο) Αλουμίνιο (υδρόφιλο πτερύγιο)
  Διάμετρος αγωγού mm 7 7 7 7
  Σειρές Ποσότητα 2 2 2 2
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.18 0.18 0.29 0.29
  Tube material Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή με εσωτερική αυλάκωση Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή με εσωτερική αυλάκωση Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή με εσωτερική αυλάκωση Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή με εσωτερική αυλάκωση
Συνδέσεις σωληνώσεων Συμπυκνωμάτων 19.05 19.05 19.05 19.05
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 53 54 55 61
Φίλτρο αέρα Ποσότητα pc 2 2 2 2
  Type Τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη Τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη Τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη Τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 874 874 1,136 1,136
    Ύψος mm 344 344 386 386
    Βάθος mm 274 274 314 314
  Μονάδα Πλάτος mm 800 800 1,065 1,065
    Βάθος mm 206 206 224 224
    Ύψος mm 288 288 310 310
Casing Χρώμα Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Βάρος Μονάδα kg 9 9 14 14
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υπερ-υψηλό cfm 378 392 578 703
      Χαμηλή cfm 215 232 418 507
      Υψ. m³/min 9.78 10.14 15.00 18.54
      Χαμηλή m³/min 6.06 6.54 11.82 14.34
      Υπερ-υψηλό m³/min 10.68 11.10 16.38 19.92
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 165 165 374 437
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.68 4.68 10.62 12.36
      Υψ. cfm 345 358 529 654
    Ψύξη Εξαιρετικά υψηλή m³/min 10.68 11.10 16.38 19.92
      Χαμηλή m³/min 6.06 6.54 11.82 14.34
      Χαμηλή cfm 215 232 418 507
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 165 165 374 437
      Υψ. m³/min 9.78 10.14 15.00 18.54
      Υπερ-υψηλό cfm 378 392 578 703
      Υψ. cfm 345 358 529 654
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.68 4.68 10.62 12.36
  Fan-=-Fan type Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής
      Ονομ. cfm 272 282 471 585
      Ονομ. m³/min 7.68 7.98 13.32 16.56
    Ψύξη Ονομ. m³/min 7.68 7.98 13.32 16.56
      Ονομ. cfm 272 282 471 585
Ρύθμιση κατεύθυνσης αέρα Αυτόματη γρίλια (πάνω-κάτω) & σχάρα (αριστερά & δεξιά) Αυτόματη γρίλια (πάνω-κάτω) & σχάρα (αριστερά & δεξιά) Αυτόματη γρίλια (πάνω-κάτω) & σχάρα (αριστερά & δεξιά) Αυτόματη γρίλια (πάνω-κάτω) & σχάρα (αριστερά & δεξιά)
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
  Φάση 1~ 1~ 1~ 1~
Σημειώσεις Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
  Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό) Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό) Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό) Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό)