Πίνακας προδιαγραφών για FTXN-L / RXN-L

FTXN25LV1B / RXN25LV1B FTXN35LV1B / RXN35LV1B FTXN50LV1B / RXN50LV1B FTXN60LV1B / RXN60LV1B
Poff (λειτουργία Off) W 4.8 11.9 33.1 33.8
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 4.8 11.9 33.1 33.8
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25 0.25
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 53 54 55 61
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 60 62 65 66
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 2.50 3.20 5.45 6.21
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 180 222 406 472
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 4.88 5.05 4.70 4.61
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.91 2.14 2.02 1.87
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 9.82 9.82 7.73 6.63
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.56 2.06 2.56 2.92
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 6.93 7.91 6.84 6.89
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 2.50 3.20 5.45 6.21
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.21 3.22 3.21 3.22
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.82 2.40 3.92 4.52
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 4.81 5.30 4.78 4.58
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 741 864 1,780 1,802
    Σχέδιο Ρ kW 1.91 2.35 4.40 4.48
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.26 0.42 0.80 0.79
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A A A A
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.69 2.08 3.89 3.96
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.36 2.35 2.21 2.29
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.21 1.31 1.60 1.70
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 4.67 4.94 4.14 4.06
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -14 -14 -14 -14
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.59 1.73 3.22 3.32
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.55 1.69 2.02 1.98
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.69 2.08 3.89 3.96
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.36 2.35 2.21 2.29
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.38 1.76 1.92 1.86
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 5.52 5.82 4.99 4.92
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.03 1.30 2.35 2.41
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.91 4.16 3.64 3.69
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 8,500 10,900 18,600 21,200
  Ελάχ. kW 1.30 1.30 1.88 2.00
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,150 2,750 4,690 5,340
  Μέγ. kW 2.80 3.50 6.20 6.50
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,120 1,620 1,720
  Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 6,400 6,800
  Ονομ. kW 2.50 3.20 5.45 6.21
  Μέγ. Btu/h 9,600 11,900 21,200 22,200
  Μέγ. kcal / ωρ. 2,410 3,010 5,330 5,590
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 4.7 4.7 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 390 (0.000) 498 (0.000) 850 (0.000) 965 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A A
  Nominal efficiency-=-Cop 3.21 3.22 3.21 3.22
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25 0.25
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
    Ποσότητα Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 12.70 15.90
    Ποσότητα Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 16.5 16.5 16.5 16.5
    Ποσότητα Οπή Οπή Οπή Οπή
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 4,500 5,300
  Ονομ. Btu/h 9,600 11,900 19,200 21,800
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,180 3,440 5,680 6,110
  Μέγ. Btu/h 12,600 13,600 22,500 24,200
  Ονομ. kW 2.80 3.50 5.62 6.40
  Ελάχ. kW 1.30 1.30 1.32 1.56
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,410 3,010 4,840 5,510
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,120 1,140 1,340
  Μέγ. kW 3.70 4.00 6.60 7.10
Pto (Thermostat off) W 37.1 37.2 30.1 51.8
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας A 7.19 7.21 10.0 10.0
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 3.83 4.85 6.10 6.54
    Ψύξη A 3.89 4.31 6.76 7.36
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°