Πίνακας προδιαγραφών για FTXM-N

FTXM20N2V1B FTXM25N2V1B FTXM35N2V1B FTXM42N2V1B FTXM50N2V1B FTXM60N2V1B FTXM71N2V1B
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.030 0.030 0.034 0.035 0.030 0.032 0.054
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.025 0.026 0.026 0.036 0.032 0.035 0.060
Casing Χρώμα   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 294 294 294 294 300 300 300
    Πλάτος mm 811 811 811 811 1,040 1,040 1,040
    Βάθος mm 272 272 272 272 295 295 295
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 350 350 350 350 397 397 397
    Πλάτος mm 865 865 865 865 1,115 1,115 1,115
    Βάθος mm 375 375 375 375 377 377 377
Βάρος Μονάδα kg 10.0 10.0 10.0 10.0 14.5 14.5 14.5
  Συσκευασμένη μονάδα kg 12.0 12.0 12.0 12.0 17 17 17
Συσκευασία Βάρος kg 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 610 610 610 610 820 820 820
  Σειρές Ποσότητα   2 2 2 2 2 2 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.4 1.4 1.4 1.4 1.40 1.40 1.40
  Στάδια Ποσότητα   18 18 18 18 18 18 18
  Διελεύσεις Quantity   2.2 3.0 3.0 3.0 6.0 6.0 4.0
  Τύπου σωλήνα   ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB
  Πτερύγιο Τύπος   Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων)
Εναλλάκτης θερμότητας 2 Μήκος mm 600 600 600 600 810 810 810
  Σειρές Ποσότητα   1 1 1 1 1 1 1
  Βήμα πτερυγίου mm 1.4 1.4 1.4 1.4 1.40 1.40 1.40
  Στάδια Ποσότητα   8 8 8 8 8 8 8
Εναλλάκτης θερμότητας 3 Μήκος mm   600 600 600 810 810 810
  Rows Quantity   1 1 1 1 1 1
  Βήμα πτερυγίου mm   1.4 1.4 1.4 1.40 1.40 1.40
  Stages Quantity   4 4 4 4 4 4
Fan Type   Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 11.1 11.1 12.3 12.6 16.1 17.1 17.6
      Υψ. cfm 392 392 434 445 568 604 621
      Medium m³/min 7.9 8.1 8.3 9.5 14.2 14.6 15.0
      Μέτρια cfm 280 286 293 335 502 516 530
      Χαμηλή m³/min 6.0 6.2 6.4 7.1 11.6 12.0 12.5
      Χαμηλή cfm 212 219 226 251 410 424 440
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.4 4.4 4.6 4.6 8.1 9.1 10.1
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 155 155 162 162 286 321 356
    Θέρμανση Υψ. m³/min 10.8 10.8 10.8 13.0 17.1 17.7 18.4
      Υψ. cfm 381 381 381 459 604 625 648
      Medium m³/min 8.7 8.7 9.0 10.4 14.6 15.6 16.2
      Μέτρια cfm 307 307 318 367 516 551 572
      Χαμηλή m³/min 6.5 6.8 7.1 7.1 12.2 12.6 13.0
      Χαμηλή cfm 230 240 251 251 431 445 461
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 5.3 5.3 5.3 5.3 10.7 11.2 11.9
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 187 187 187 187 378 396 419
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   MM6K11S20VA MM6K11S20VA MM6K11S20VA MM6K11S20VA MM9E17S21VA MM9E17S21VA MM9E17S21VA
  Ταχύτητα Steps   5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο.
    Ψύξη Υψ. rpm 1,070 1,070 1,170 1,190 1,010 1,060 1,080
      Μέτρια rpm 800 820 840 940 910 930 950
      Χαμηλή rpm 640 660 680 730 780 800 820
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 520 520 530 530 600 650 700
    Θέρμανση Υψ. rpm 1,030 1,030 1,030 1,250 1,060 1,090 1,120
      Μέτρια rpm 860 860 900 1,000 930 980 1,010
      Χαμηλή rpm 690 710 730 730 810 830 850
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 590 590 590 590 730 760 790
  Έξοδος Ονομαστική W 22 22 22 22 46 46 52
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 57 57 58 60 58 60 60
  Θέρμανση dBA 54 54 54 60 58 59 61
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 41 41 45 45 44 46 47
    Medium dBA 33 33 33 39 40 42 43
    Χαμηλή dBA 25 25 29 30 36 37 38
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19 19 21 27 30 32
  Θέρμανση Υψ. dBA 39 39 39 45 43 45 46
    Μέτρια dBA 34 34 35 39 39 41 42
    Χαμηλή dBA 26 27 28 29 34 36 37
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 20 20 20 21 31 33 34
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50 9.50 9.50 12.7 12.70 12.70 15.90
  Συμπυκνωμάτων   18 18 18 18 18 18 18
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Φίλτρο αέρα Type   Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο
Ρύθμιση κατεύθυνσης αέρα Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω
Έλεγχος θερμοκρασίας Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33
  Wired remote control   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1 1 1
  Ασύρματο τηλεχειριστήριο 1 1 1 1 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2 2 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1 1 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1 1 1 1 1
  Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη 1 1 1 1 1 1 1
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2 2 2 2 2
  Κιτ αντάπτορα WLAN 1 1 1 1 2 2 2
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 0.22 0.22 0.25 0.25 0.20 0.22 0.37
    Θέρμανση A 0.17 0.17 0.17 0.25 0.22 0.25 0.42
Wiring connections - 50Hz For power supply Ποσότητα   3 3 3 3 3 3 3
    Παρατήρηση   3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου γείωσης)
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m