Πίνακας προδιαγραφών για FTXM-N / RZAG-A

FTXM50N2V1B / RZAG35A2V1B FTXM35N2V1B / RZAG35A2V1B FTXM60N2V1B / RZAG50A2V1B FTXM50N2V1B / RZAG50A2V1B FTXM71N2V1B / RZAG60A2V1B FTXM60N2V1B / RZAG60A2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.60 1.6 1.70 1.7 1.70 1.7
  Ονομ. kW 3.50 3.5 5.00 5.0 6.00 6.0
  Μέγ. kW 5.00 5.0 6.00 6.0 6.80 6.8
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.40 1.40 1.50 1.50 1.60 1.60
  Ονομ. kW 4.00 4.00 6.00 6.00 7.00 7.00
  Μέγ. kW 5.30 5.30 6.50 6.50 7.50 7.50
Ονομαστική απόδοση EER   4.32 4.30 4.04 4.00 3.50 3.50
  COP   3.93 3.85 4.08 4.00 3.68 3.61
  Annual energy consumption kWh 405 407 619 625 857 857
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A A
    Θέρμανση   A A A A A A
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A++ A++
  Απόδοση Pdesign kW 3.50 3.50 5.00 5.00 6.00 6.00
  SEER   7.76 7.70 7.53 7.41 6.90 6.90
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 158 159 232 236 304 304
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A+ A+
  Απόδοση Pdesign kW 2.60 2.60 4.50 4.50 4.50 4.60
  SCOP/A   4.68 4.60 4.69 4.60 4.40 4.35
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 778 790 1,344 1,369 1,433 1,480