FTXM50N2V1B / RZAG35A2V1B FTXM35N2V1B / RZAG35A2V1B FTXM60N2V1B / RZAG50A2V1B FTXM50N2V1B / RZAG50A2V1B FTXM71N2V1B / RZAG60A2V1B FTXM60N2V1B / RZAG60A2V1B
Εσωτερική μονάδα FTXM50N2V1B FTXM35N2V1B FTXM60N2V1B FTXM50N2V1B FTXM71N2V1B FTXM60N2V1B
Εξωτερική μονάδα RZAG35A2V1B RZAG35A2V1B RZAG50A2V1B RZAG50A2V1B RZAG60A2V1B RZAG60A2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.60 1.6 1.70 1.7 1.70 1.7
  Ελάχ. Btu/h 5,500 5,500.0 5,800 5,800.0 5,800 5,800.0
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,376 1,376.0 1,462 1,462.0 1,462 1,462.0
  Ονομ. kW 3.50 3.5 5.00 5.0 6.00 6.0
  Nom. Btu/h 11,900 11,900.0 17,100 17,100.0 20,500 20,500.0
  Ονομ. kcal / ωρ. 3,009 3,009.0 4,299 4,299.0 5,159 5,159.0
  Μέγ. kW 5.00 5.0 6.00 6.0 6.80 6.8
  Μέγ. Btu/h 17,100 17,000.0 20,500 20,500.0 23,200 23,200.0
  Μέγ. kcal / ωρ. 4,299 4,299.0 5,159 5,159.0 5,847 5,847.0
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.40 1.40 1.50 1.50 1.60 1.60
  Ελάχ. Btu/h 4,800 4,780.0 5,100 5,100.0 5,500 5,500.0
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,200 1,200.0 1,300 1,290.0 1,400 1,380.0
  Ονομ. kW 4.00 4.00 6.00 6.00 7.00 7.00
  Ονομ. Btu/h 13,600 13,700.0 20,500 20,500.0 23,900 23,900.0
  Ονομ. kcal / ωρ. 3,439 3,439.0 5,159 5,159.0 6,019 6,019.0
  Μέγ. kW 5.30 5.30 6.50 6.50 7.50 7.50
  Μέγ. Btu/h 18,100 18,000.0 22,200 22,200.0 25,600 25,590.0
  Μέγ. kcal / ωρ. 4,557 4,557.0 5,589 5,589.0 6,449 6,449.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.81 0.81 1.24 1.25 1.71 1.71
  Θέρμανση Ονομ. kW 1.02 1.04 1.47 1.50 1.90 1.94
Ονομαστική απόδοση EER   4.32 4.30 4.04 4.00 3.50 3.50
  COP   3.93 3.85 4.08 4.00 3.68 3.61
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 405 407 619 625 857 857
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A A
    Θέρμανση   A A A A A A
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A++ A++
  Απόδοση Pdesign kW 3.50 3.50 5.00 5.00 6.00 6.00
  SEER   7.76 7.70 7.53 7.41 6.90 6.90
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 158 159 232 236 304 304
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 3.50 3.50 5.00 5.00 6.00 6.00
    EERd   4.32 4.30 4.04 4.00 3.50 3.50
    Ισχύς εισόδου kW 0.81 0.81 1.24 1.25 1.71 1.71
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 2.58 2.58 3.68 3.68 4.42 4.42
    EERd   6.15 6.09 5.49 5.38 4.82 4.82
    Ισχύς εισόδου kW 0.42 0.42 0.67 0.68 0.92 0.92
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.80 1.80 2.37 2.37 2.84 2.84
    EERd   9.43 9.34 8.99 8.82 8.15 8.15
    Ισχύς εισόδου kW 0.19 0.19 0.26 0.27 0.35 0.35
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.89 1.91 2.10 2.08 2.10 2.10
    EERd   12.41 12.34 13.16 13.03 12.96 12.96
    Ισχύς εισόδου kW 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A+ A+
  Απόδοση Pdesign kW 2.60 2.60 4.50 4.50 4.50 4.60
  SCOP/A   4.68 4.60 4.69 4.60 4.40 4.35
  SCOPnet/A   4.70 4.63 4.73 4.64 4.43 4.38
  Pdh Heating capacity at -10° kW 2.47 2.47 3.89 3.89 3.95 4.02
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 778 790 1,344 1,369 1,433 1,480
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.13 0.13 0.61 0.61 0.55 0.58
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -20 -20 -20 -20 -20 -20
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.03 3.03 3.61 3.61 3.85 3.85
    COPd (δηλωμένο COP)   2.37 2.35 2.31 2.29 2.24 2.22
    Ισχύς εισόδου kW 1.28 1.29 1.56 1.58 1.72 1.73
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.30 2.31 3.98 3.98 4.07 4.07
    COPd (δηλωμένο COP)   3.06 3.00 3.06 3.00 2.77 2.74
    Ισχύς εισόδου kW 0.75 0.77 1.30 1.33 1.47 1.49
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.30 2.31 3.98 3.98 4.07 4.07
    COPd (δηλωμένο COP)   3.06 3.00 3.06 3.00 2.77 2.74
    Ισχύς εισόδου kW 0.75 0.77 1.30 1.33 1.47 1.49
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.40 1.35 2.42 2.44 2.48 2.48
    COPd (δηλωμένο COP)   4.76 4.67 4.58 4.49 4.31 4.27
    Ισχύς εισόδου kW 0.29 0.29 0.53 0.54 0.58 0.58
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.42 1.31 1.56 1.56 1.59 1.59
    COPd (δηλωμένο COP)   6.25 6.13 6.12 6.00 5.77 5.71
    Ισχύς εισόδου kW 0.23 0.21 0.25 0.26 0.28 0.28
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.66 1.54 1.67 1.67 1.67 1.67
    COPd (δηλωμένο COP)   7.58 7.43 7.84 7.76 7.58 7.50
    Ισχύς εισόδου kW 0.22 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode Cooling PCK kW 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    Heating PCK kW 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Λειτουργία Off Ψύξη POFF kW 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
    Θέρμανση POFF kW 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB kW 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
    Θέρμανση PSB kW 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
  Λειτουργία θερμοστάτη Off Ψύξη PTO kW 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
    Θέρμανση PTO kW 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 62 62 63 63 64 64
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 58 58 60 58 62 60
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.00 5.0 5.00 5.0 5.00 5.0